ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה כהן נגד מדינת ישראל :

משה כהן

נ ג ד

מדינת ישראל

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתעבורה באשקלון

כב' השופט שמעון לייבו

החלטה

בפני בקשה להארכת מועד להישפט לפי סעיף 230 לחסד"פ וזאת בכל הנוגע לשתי דוחות 8501201628 8501196737 הנוגעים לעבירות מהירות האחד מתאריך 10.2.11 והשני מיום 21.1.11, בהתאמה.

סעיף 230 מאפשר לבית המשפט להעתר לבקשה להארכת מועד להישפט וזאת מטעמים מיוחדים שירשמו.

במקרה דנן שילם בעל הרכב כאמור בבקשה ובתצהיר הנלווה את הקנסות בגין עבירות המהירות הנ"ל.

לאור זאת יש לראותו כמי שביצע את העבירות.

סעיף 223 (ב) לחסד"פ נוסח משולב התשמ"ד - 1982 קובע: "שילם אדם את הקנס... רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית המשפט הורשע ונשא את עונשו".

דיני התעבורה רואים בבעל הרכב כמי שחב בעבירות התעבורה שבוצעו עם רכבו (סעיף 27 (ב) לפקודת התעבורה נוסח חדש התשכ"א - 1961) אלא אם הוכיח כי אחר נהג ברכבו. הוכחה זו צריכה להעשות בטרם נגזר הדין ולא אחריו.

בפסיקת בית המשפט העליון ברע"פ 9543/10 באהר זועבי נ' מ"י מיום 8.3.11 הגם כי הוברר שלא נעשה שיהוי בהגשת הבקשה, דחה בית המשפט את הבקשה להארכת מועד בגין הטעם ששולם הקנס ובכך הגענו לכלל סופיות הדיון.

אכן, המבקש צרף תצהיר של בת המבקש הטוענת כי היא זו שנהגה ברכב ועל הדוחות להיות נרשמים על שמה.

יודגש, כי בקשה זו והתצהירים הנלווים לה הוגשו באיחור ניכר לאחר שלמעשה קיים בתיק זה פסק דין חלוט בעצם התשלום, לא ניתן הסבר מניח את הדעת לשיהוי הניכר, טענת טעות בעלמא או בלבול אינן עולות כטענה מספקת בדין לצורך בקשה מעין זו, יעויין ברע"פ 9142/01 איטליא נ' מ"י וכן רוקנשטיין נ' מ"י.

יודגש, כי אין מדובר במצב דברים בו אחר המחזיק ברכב בפועל, או שאליו הגיעו הוראות התשלום, שילם על דעת עצמו קנסות בשם בעל הרכב אלא בעל הרכב עצמו שילם את הקנסות כאשר החזקה שבדין היא שהוא זה שנהג ברכב. עיין והשווה ע"פ (י-ם) 40584/07 כוכבי נ' מ"י.

לאור האמור, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה כהן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: