ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גמאל דוואני נגד עזרא בלילוס :

גמאל דוואני

נ ג ד

1. עזרא בלילוס

2. היועץ המשפטי לממשלה

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

כב' הרשם משה בר-עם

החלטה

מונחת לפני בקשה לפטור מהפקדת ערבון, לחלופין הפחתת סכום הערבון, במסגרת הליך ערעור על החלטת בית משפט קמא, מיום 30.11.2011 (ת"א 1100/10, כב' השופט אברהם רובין), שניתן על דרך הפשרה, לפיו קיבל בית המשפט מקצת מתביעה וחייב את המשיב בתשלום של 26,000 ₪,בלבד, בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 6,000 ₪.

בראשית הדברים יוער, כי הגם שהמבקש הגדיר את כותרת בקשתו, כבקשה ל"פטור" מהפקדת הערבון, יש לראות בה כ"מעין ערר" (ראה גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית) 653-652), על החלטת המזכירה הראשית, כקבוע בתקנה 430 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - התקנות), מיום 15.1.2012, לפיה, נדרש להפקיד ערבון בסכום של 15,000 ₪. מכאן, מקום בו הוגשה השגה שמהותה, ערעור על החלטת המזכיר הראשי של בית המשפט, רשאי הרשם לשקול מחדש את ההחלטה ולקבוע את שיעור הערבון, על פי הנתונים הקונקרטיים של ההליך (רע"א נסטל נ' בר-נוי, פ"ד מה(5) 83, 86ג (1991)) ובמקרים המתאימים, ניתן לפטור את המבקש מחובת הערבון, נוכח נטען בבקשה שהוגשה והכל, כקבוע בתקנה 432 לתקנות.

בענייננו, לאחר ששקלתי את השיקולים הדרושים, להכרעה, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לדחות את הבקשה לפטור מחובת ערבון, מבלי להידרש לתשובת המשיבים. יחד עם זאת, בנסיבות העניין, שוכנעתי כי יש מקום להתערב בהחלטת המזכירה הראשית ולשנות מקביעתה, לעניין שיעור הערבון, להפחיתו ולהעמידו על סך של 3,000 ₪, בלבד.

מטרת הערבון היא לתת למשיבים מענה להוצאותיהם אם יידחה הערעור. השיקולים שיש לשקול לצורך מתן הפטור מהפקדת ערבון הם מצבו הכלכלי של המבקש וסיכוייו של ההליך אותו יזם להתקבל (ראה בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס נכסים, טרם פורסם, 17.10.2007 (להלן - עניין ורנר). התנאים לפטור הם מצטברים, ודי שאחד מהם אינו מתקיים כדי להצדיק סירוב לבקשת הפטור.

ודוק, אין די בהעדר יכולת כלכלית של בעל הדין לשם מתן פטור מהפקדת ערבון. על המבקש להוכיח כי לא עלה בידיו לגייס את כספי הערבון ממעגל קרוביו ולצרף פירוט ותיעוד מצבם הכלכלי של קרובי משפחתו ונכונותם לסייע לו. הלכה פסוקה היא הפנייה לקופת בית המשפט תעשה כמוצא אחרון ורק לאחר ששוכנע בית המשפט כי מוצו ניסיונותיו הכנים של מבקש הפטור לגייס את סכום הערבון מהמעגל הקרוב אליו (בש"א 9998/09 חיים ונדר ז"ל נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ (טרם פורסם), 17.12.2009) (ע"א 7079/09 שיבלי נ' בית החולים האנגלי (טרם פורסם), 26.11.2009; ע"א 8405/09 מסארוה נ' כהן (טרם פורסם), 24.11.2009). לפיכך, על המבקש פטור, מוטל הנטל להציג תשתית עובדתית המצדיקה את חשיפת המשיב לסיכון שמא לא יוכל לגבות את הוצאותיו, אם אלה תיפסקנה לטובתו. כללו של דבר, הפטור הוא בבחינת חריג לכלל, כאשר הנטל לשכנע בדבר קיום הצדקה לתתו, מוטל על מבקש הפטור (עניין ורנר, לעיל).

במקרה דנן, המבקש לא התייחס לעניין ניסיונותיו לגייס כספים ממעגל קרוביו ולא הניח תשתית מלאה ומפורטת לביסוסה, הגם שאין חולק כי מצבו הכלכלי של המבקש אינו בין המשופרים, ודי בכך כדי לדחות את הבקשה לפטור. יחד עם זאת, לאחר שבחנתי את ההליך שלפניי, הנני סבור, כי יש הצדקה לשנות משיעור הערבון, הנוהג.

לפיכך, לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הנוגעים בעניין, בחנתי את מהות ההליך ומידת מורכבותו, שיעור ההוצאות הצפויות, וסיכויי הערעור ובשים לב לסכום פסק הדין, נחה דעתי, ובשים לב למצבה הכלכלי הקשה, כי יש להעמיד את הערבון של סך של 3,000₪ בלבד.

הערבון יופקד, אפוא, תוך 21 יום מהיום, שאם לא כן הערעור יידחה ללא הודעה נוספת.

משה בר-עם, רשם

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גמאל דוואני
נתבע: עזרא בלילוס
שופט :
עורכי דין: