ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הוועדה המקומית לתכנון ובניה מבוא עמקים נגד תאופיק חאמד :

הוועדה המקומית לתכנון ובניה מבוא עמקים

נ ג ד

תאופיק חאמד

בית משפט השלום בבית-שאן

כב' השופטת אינעאם דחלה-שרקאוי

החלטה

1. כתב אישום נושא תיק זה מייחס לנאשם עבודות בניה ושימוש במקרקעין ללא היתר, עבירות לפי חלק מסעיפים 145, 204, 208 ו-218 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 (להלן:"החוק").

2. העובדות המתוארות בכתב האישום הן כי, ביום 30.12.2010 ביצע הנאשם עבודות במקרקעין הידועים כגוש 17395 חלקה 1 מגרש 79 (להלן:"המקרקעין") בכך שבנה שער מתכת בכניסה לשטח ציבורי פתוח (להלן: "שצ"פ") וחסימת הכניסה לשצ"פ, וכן בנה מבנה דמוי קשת בגובה של כ- 3 מטר וברוחב של 5 מטר בשצ"פ, והשתמש בהם ללא היתר (להלן:"המבנים").

3. בישיבת ההקראה טען הסנגור כי "אין להשיב לאשמה". לטענתו, בהתאם לסעיף 145 (א) לחוק, התקנת שער ברזל בכניסה לבית, לא נכנסת בגדר הקמת בניין וגם לא בגדר התווייתה של דרך או סלילתה.

4. הוסיף הסנגור וטען כי הקמת ו/או התקנת שער ברזל או קשת או דמוי קשת אינה נכנסת בגדר סעיף 145(א)(3) לחוק.

5. מנגד, טען ב"כ המאשימה, כי מדובר בבניה ושימוש שנעשו בשטח ציבורי המחייבות היתר, כאשר בנוסף לבניה, השתמש הנאשם בשצ"פ בניגוד לייעודם.

דיון ומסקנות

6. המסגרת הנורמטיבית -

סעיף 145 לחוק בא לאמור:

"(א) לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי העניין, היתר לכך, ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:

(1) התוויתה של דרך, סלילתה או סגירתה;

(2) הקמתו של בניין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבניין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה...

(3) כל עבודה אחרת בקרקע ובבניין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית".

"בניין" הוגדר בסעיף 1 לחוק , וכך נקבע:

""בניין"- כל מבנה , בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות -

(1) כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;

(2) קיר, סוללות עפר, גדר וכיו"ב הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל...".

7. סעיף 204 לחוק קובע כדלקמן:

"(א) המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו קנס או מאסר שנתיים....

(ב) המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בסטיה מהיתר או מתכנית, דינו - מאסר שנה אחת....

(ג) ........

(ד) .......".

8. תקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז - 1967 (להלן:"התקנות") קובעת כדלקמן:

"אלה העבודות בקרקע ובבנין והשימושים בהם הטעונים היתר לפי פרק ה' לחוק כדי להבטיח ביצוע כל תכנית:

(1) שימוש חורג;

(2) כל חציבה, חפירה, כרייה או מילוי המשנים את פני הקרקע, יציבותה או בטיחותיה........".

9. שינוי פני קרקע דורש קבלת היתר בניה, על פי האמור בתקנה 1 לתקנות.כך ראה ע"פ 31/50 מלצקי נ' היועץ המשפטי לממשלה פד"י(ד) 556, 557:

"אין דרישה שהבנין או המבנה יהיה מחובר לקרקע ביסודות, בעמודים, במסמרים או בכל אמצעי חיבור אחר... אמרנו בענין אחר כי גם בלון-אוהל מתנפח המקרה בעונת החורף בריכת שחייה בשטח פתוח בתוך בית מלון הוא "בניין" הטעון היתר".

10. בע"פ 1113/97 מדינת ישראל נ' סחייק ואח' (פורסם בנבו), שם נדונה השאלה באם מחסום חשמלי של חניית בניין דירות מהווה בניין כהגדרתו בחוק. באותה החלטה נקבע בין היתר כי "מחסום הוא מבנה הבנוי מברזל, הוא גודר או תוחם שטח קרקע ועל כן, הוא נכלל בהגדרת "בניין"...". (ההדגשה שלי א.ד.ש).

11. עובדות כתב האישום מפורטות כדבעי, הנאשם הואשם בבניה ובשימוש במבנים כאמור, ללא היתר. מעיון בתמונות שהוגשו על ידי המאשימה, אין ספק כי עסקינן בשער ברזל, בעל מימדים גדולים, המחובר חיבור של קבע, ומיועד לתחום ו/או לסגור את שטח הקרקע עסקינן, ועל כן הוא נכנס להגדרת בניין המצוינת בסעיף ההגדרות לחוק, שלצורך הקמתו דרוש היתר כדין.

12. בזיקה לאמור לעיל, כך גם הדבר לגבי המבנה דמוי הקשת המחובר חיבור של קבע משני צדדיו, וזאת כפי שניתן להתרשם מהתמונות שהוגשו על ידי המאשימה, דרוש היתר כדין לצורך הקמתו, דבר שלא נעשה במקרה עסקינן.

13. כמו כן, ובנוסף לאמור לעיל, לא הוכחשה על ידי הנאשם ו/או נסתרה טענתה של המאשימה, כי העבודות בוצעו בקרקע ציבורית, כאשר בעניין זה הסתפק ב"כ הנאשם בלציין כי המדובר הוא בבעיה של הנאשם עם מינהל מקרקעי ישראל (עמ' 3 ש' 20-21).

14. בעניין זה, ולאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, ועיינתי בתרשים של תוכנית המתאר שחלה על המקרקעין, אשר הוגשה על ידי המאשימה, הוכח בפניי, כי הבניה מצויה על שטח ציבורי פתוח, אשר סופח שלא כדין על ידי הנאשם, ומשמש כדרך גישה לביתו, כאשר לגבי שטח זה קיים אינטרס ציבורי שלא יעשה בו שימוש פרטי, על אחת כמה וכמה שביצוע העבודות שלעיל נעשה ללא היתר. לפיכך, כל עוד לא הותרה פעילות זו (ע"י השגת היתר "לשימוש חורג" לדוגמא) נותרת פעילות זו כאסורה.

15. על כן ועל אף טענותיו שלעיל של הסנגור, לפיהם כתב האישום אינו מגלה עבירה, הנני קובעת כי כתב האישום על פניו מגלה עבירה, ועל כן אני מחייבת את הנאשם להשיב לאשמה בכתב תוך 7 ימים מיום קבלת החלטתי זו.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הוועדה המקומית לתכנון ובניה מבוא עמקים
נתבע: תאופיק חאמד
שופט :
עורכי דין: