ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ד. ה. :

מדינת ישראל

נ ג ד

ד. ה. (עציר)

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

בפני כב' השופט שמאי בקר

ב"כ המבקשת עו"ד יוגב

ב"כ המשיב עו"ד טלי חזום

החלטה

ראשית, אני מתקן את כתב האישום כאמור בדברי ב"כ המבקשת דלעיל.

המשיב הואשם בתקיפה הגורמת חבלה של ממש כלפי בת זוגו, בשני אירועים שונים, היזק בזדון ואיומים.

המשיב נעדר כל עבר פלילי בתחום האלימות, ועברו הפלילי הוא מלפני כעשור לערך, וזמן קצר לאחר מכן, כך לפחות על פי ההגנה והדבר לא נסתר ע"י התביעה, זכה למשמורת על שתי בנותיו הקטנטנות.

המשיב נכנס למערכת יחסים עם המתלוננת, אשר גם לה שתי בנות הרלוונטיות לכתב אישום זה, מנישואים קודמים.

התיק שלפני הוא לא בדיוק כזה של גרסה מול גרסה, או מילה מול מילה, שכן התמונות של המתלוננת, חבולה, מדברות בעדן, ולא יכולה להיות מחלוקת על עצם האירוע או החבלות.

אלא מאי, שההגנה גורסת כי התקיפה החמורה אשר הולידה את המעצר ואת כתב האישום, נולדה לאחר שהמתלוננת איימה בסכין על שתי בנותיו של המשיב, אשר לא משל ברוחו, וחבל כהוגן במתלוננת.

יצוין, כי המשיב לא מכחיש, ואדרבא, הוא מודה ולוקח אחריות על המעשים, ולשיטתו רק איומיה של המתלוננת הביאוהו לאיבוד הצפון.

מכאן, לאחר המכות והחבלות, אכן מדובר במילה אל מול מילה, וכבר כתבתי בהחלטתי הקודמת, כי גם הפרקליטות סבורה כי אין הרי תיק של אלימות כך סתם, כמיוחס למשיב, כהרי תיק שנולד אל מול סכין שלופה שביד המתלוננת, כאשר היא מאיימת בפגיעה בבנות.

שופט תורן מעצרים, שומה עליו למשוך ידיו מענייני מהימנות, שכן עניין זה - אין לו מנדט או כלים לעסוק בו.

ואולם, הלכה היא כי מקום בו קיימת פרכה של ממש במהימנות המתלונן או העד, הרי ששונים הם פני הדברים.

אני סבור, כי קביעה לפיה קיימת פרכה בנסיבות העניין, היא מרחיקת לכת, אולם בכל זאת, הדעת ו"תחושת הבטן השיפוטית", אינה נוחה, ואינה מניחה.

השאלה המונחת לפני, היא האם יבלה המשיב את שלושת השבועות הבאים בבית המעצר אבו כביר, בהמתנה לקבלת תסקיר, או שמא תבחן כבר עתה חלופת מעצר שתאיין את המסוכנות הנשקפת ממנו, לכאורה, וכל זאת, כאשר המשיב יוכל לחזור לשמש כמשמורן לשתי בנותיו, אשר בינתיים נמסר להן כי אביהן נמצא בבית חולים.

בנסיבות העניין, וגם כאשר אני מביט בהודעותיה של המתלוננת, הרי שאני מבכר את האפשרות השניה, מהטעמים הבאים:

א. ההודעה השניה של המתלוננת היא תמוהה. כיצד זה נולדו פתאום ידיעותיה על כך כי המשיב רצח מאן דהוא כאשר היה בן 16? מניין הסיפור על הסחר בסמים, כאשר המתלוננת מרחיקה לכת ומספרת על סחר בקריסטל? היכן היו עובדות אלה במסגרת ההודעה הראשונה?

ב. בהודעה הראשונה של המתלוננת היא נשאלת ע"י המשטרה מה קרה במהלך השנה; מן הסתם, כיוון השוטר לאירועי אלימות וכו'. אלה מה, שהמתלוננת מתחילה לספר על רכוש משותף לכאורה, על בית שרכשה במיטב כספה, והיא נעדרת הסכם ממון, והיא מביעה דאגה רבה לגורל הנכס, בנסיבות העניין.

ג. המוטיבציה של המתלוננת להשחיר פני המשיב, כעולה מן ההודעה האמורה, חלחלה גם אל ילדותיה, אשר חוקרת הילדים התרשמה כי הללו, שאינן קטנטנות והן בגיל העשרה, מלאות מוטיבציה להפליל את המשיב.

ד. המשיב נעדר עבר פלילי בתחום האלימות; כאמור, במשמורת על ילדותיו, זכה לאחר שנרשמו לו כל הרשעותיו הקודמות, עניין שבוודאי לא נסתר מגורמי הרווחה, ללמדך כי ניתן בו כבר אמון כי הוא מסוגל לשמש אב.

כל אלה, מעוררים חשש אצלי, כי יתכן והתמונה העובדתית וכתב האישום עצמו, כולם מוטים, לפחות במידת מה, מן התמונות הקשות של המתלוננת, ויכול שבסופו של יום לא יניב כתב האישום את הזרעים הטמונים בו.

לפיכך, אם תוצג בפני חלופה מתאימה, בנסיבות העניין, יחד עם אזיק אלקטרוני שיעבה את החלופה, אשקול שחרור.

החלטה

בהמשך להחלטתי הנ"ל ולאחר שהתרשמתי היטב מן האח, ומעט פחות, מבחינת סמכותיות בלבד, מן האם, אני מורה על על שחרורו של המשיב בתנאים הבאים:

א. ערבות עצמית בסך 15,000 ₪.

ב. ערבות צד ג' בסך 10,000 ₪ , שתחתם על ידי גב' ש. ש. ל., ת.ז. ...

ושל מר ה. י. ת.ז. ...

ג. הפקדה במזומן בסך 3,000₪.

ד. מעצר בית מלא, ברח' ... ראשון לציון בדירה מס' ..., בפיקוח רצוף ולסירוגין

של המפקחים הנ"ל.

ה. לפחות עד קבלת תסקיר - אזיק אלקטרוני, כאשר אני עושה ארכה להסדרת האזיק

עד ליום ד' - 25.1.12. עד להסדרת האזיק יהא המשיב מפוקח ע"י האח הנ"ל, ורק

לאחר הסדרת האזיק, תוכל גם האם להצטרף למצבת המפקחים.

ו. על מנת לשמור על מעצר בית אנושי ובר קיימא, אני מאשר חלון יומי, כל יום בין

השעות 12:00 עד 13:00.

ז. איסור יצירת קשר, ישיר או עקיף, עם המתלוננת.

צו הרחקה ממנה, ליתר בטחון, לרדיוס של 500 מטרים.

בהיעדר ערבויות, ישאר המשיב במעצר עד להחלטה אחרת ויובא לתזכורת ערבויות ביום 24.1.12 שעה 10:00, באמצעות שב"ס.

בד בבד, אבקש התערבות שירות המבחן.

נדחה לקבלת תסקיר ליום 28.2.12 שעה 12:15.

תשומת לב שירות המבחן למס' הטלפון של אימו של המשיב: ....

הסנגורית: 0509466420 או פקס **-*******.

שירות המבחן מתבקש להכין תסקיר ביחס למשיב, אשר יבחן את מידת מסוכנותו, את החלופות הרלוונטיות ואת התאמתו אליהן.

מאפשר למשיב 3 שיחות טלפון על חשבון המדינה, לרבות לטלפונים סלולאריים.

ההגנה והמזכירות ישלחו עותק ההחלטה לשירות המבחן, אשר יערוך תסקיר מעצר שיוגש לכל המאוחר עד יום לפני מועד הדיון בשעה 12:00.

לדיונים הקבועים ליום א', ישלח התסקיר עד שעה 12:00 ביום ה' שלפניו.

החלטה

מעכב ביצוע החלטתי עד שעה 17:00. אולם, אם עד אותה שעה תחליט המבקשת להגיש ערר, יוארך עיכוב הביצוע עד יום 24.1.12 , בשעה 11:00.

המבקשת תודיע עד שעה 17:00 לסנגור ולבית המשפט אם בכוונתה להגיש ערר.

ניתנה והודעה היום כ"ז טבת תשע"ב, 22/01/2012 במעמד הנוכחים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ד. ה.
שופט :
עורכי דין: