ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מזרחי טפחות בע"מ נגד יוסף אסעד :

בנק מזרחי טפחות בע"מ

נ ג ד

1. יוסף אסעד

2. זיינה אסעד

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

כבוד השופט א' קיסרי

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופטת ח' לפין-הראל) מיום 11.12.11 בת"א 16616-06-11 (בקשה מס' 7) שבה הוא הורה כי אם לא יוגש על ידי המשיבים כתב תביעה עד יום 20.12.11 יבוטל צו המניעה הזמני שניתן ביום 13.6.11.("ההחלטה").

עיינתי בבקשה ובנימוקיה והחלטתי לדחותה.

המבקש פתח בהליכי הוצאה לפועל למימוש משכנתא המוטלת על דירתם של המשיבים. ביום 1.7.10 הורה רשם ההוצאה לפועל על מינוי כונס נכסים ומאוחר יותר ניתנה החלטה, בגדר הליכי מימוש המשכנתא, שלפיה יפנו המשיבים את הדירה ביום 14.6.11. המשיבים פנו לבית המשפט קמא וביקשו, עוד בטרם הגשת תובענה, סעד זמני למניעת הפינוי ובהחלטה מיום 13.6.11 נענתה בקשתם. דא עקא שהמשיבים לא הגישו לבית המשפט קמא את התובענה והם עשו כן רק לאחר שניתנה ההחלטה, היינו לאחר יום 11.12.11. טענתו העיקרית של המבקש היא כי משמעותה של ההחלטה היא הארכת מועד להגשת התובענה אשר לא היה מקום לתיתה וכי, מכל מקום, יש לקבוע כי צו המניעה הזמני שניתן ביום 13.6.11 פקע נוכח הוראת תקנה 363(א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984.

מתן רשות לערער על החלטת ביניים מעין זו שבפנינו, מוסדר בסעיף 52(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984, המורה כך:

"החלטה אחרת של בית משפט שלום בעניין אזרחי ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי, אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית המשפט המחוזי; רשות כאמור בסעיף קטן זה לגבי החלטה אחרת תינתן אם שוכנע בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה."

מהוראה זו מתחייבת המסקנה שאף אם מקבלים את כל טענות המבקש ביחס לטעויות שנפלו בהחלטה, ואדגיש כי איני נוקט כל עמדה בעניין זה, על המבקש להצביע על העילה המצדיקה התערבות בהחלטת ביניים על פי אמות המידה הקבועות בסיפא של סעיף 52(ב) הנ"ל. לשון אחרת, טעות של הערכאה הדיונית בהחלטת ביניים היא תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לשם התערבות ערכאת הערעור בהחלטה כזו.

בפסיקה עקבית הנוגעת לסוגיית מתן הרשות לערער על החלטת ביניים, ניתן למצוא את הכלל שלפיו ערכאת הערעור אינה מתערבת בהחלטות ביניים (רע"א 2148/09 עיריית גבעתיים נ' חיוטין (טרם פורסם 6.4.09) והאסמכתאות שם) ועל המקרים בהם תתערב ערכאת הערעור בהחלטת ביניים עמד בית המשפט ברע"א 7682/06 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אלוש (טרם פורסם 25.6.07) ("עניין אליהו") שם נאמר כי שאלת מתן הרשות לערער תיבחן בהתאם "למידתו ולעוצמתו של הצורך בהכרעה מיידית בשאלת נכונותה של החלטת הביניים" (וראו גם רע"א 6514/10 פלוני נ' ד"ר א' רוזנר (טרם פורסם, 22.5.11)) .

כל טענות המבקש מוסבות על עניין אחד, והוא הטעויות שלדידו נפלו בהחלטה, אלא שאין בבקשה כל הסבר מדוע מחייב הדבר התערבות כבר עתה וכאשר בוחנים את העניין בהיבט רחב יותר מאשר נכונותה או צדקתה של ההחלטה אין מנוס מן המסקנה שמידת הפגיעה במבקש קטנה לעין שיעור מזו שבמשיבים. פועלה של ההחלטה הוא דחייה באפשרות המבקש לממש את הדירה לשם פירעון חובם של המשיבים אולם לא מצאתי בנימוקי הבקשה טענה המסבירה את הנחיצות בהמשך הליכי המימוש כבר עתה ולא במועד מאוחר יותר, אם וכאשר תידחה תובענתם של המשיבים.

הבקשה נדחית.

משלא התבקשה תשובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתבע: יוסף אסעד
שופט :
עורכי דין: