ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עבד אלנאסר סעדי (אסיר נגד שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר :

עבד אלנאסר סעדי (אסיר

נ ג ד

1. שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

2. מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי בחיפה

כב' השופט רון שפירא

פסק דין

עניינה של עתירה זו בהחלטת שב"ס שלא לאשר לעותר, אסיר עולם, להתיצב בפני ועדת שיקום ולאת לעבודות שיקום.

הרקע העובדתי הינו כדלקמן:

העותר מרצה מאסר לתקופה של 30 שנה לאחר שהורשע בעבירה של רצח ובעבירות נלוות. לעת הזו הוא שוהה בכלא דמון. סעיף 7ב' לפקודה 04.54.02 קובע כי ועדת שיקום מוסמכת להמליץ על שילוב של אסיר בעבודות שיקום בשורה של תנאים ובהם התנאי ש"מועד היציאה יהיה כשלאסיר יתרה של 42 חודש לכל היותר, לפני המועד הצפו לשחרור". בשנת 2006 היה העותר ערב דיון בוועדת שחרורים. מאחר ויתרת המאסר עד למועד ועדת השחרורים הייתה פחותה מ-42 חודשים אישר בית משפט את הופעתו בפני ועדת שיקום. בהמשך קבעה ועדת שיקום כי הוא אינו מתאים לשיקום. לאחר מכן גם דחתה ועדת שחרורים את בקשתו לשחרור מוקדם. לעת הזו צפו שחרורו ביום 19/2/18. מאחר וטרם הגיע המועד של 42 חודשים קודם לשחרור הצפוי מסרב שב"ס להפנות את העותר לועדת שיקום. מכאן עתירה שבפני.

טענת העותר, בתמצית, היא שהוא מצוי במעין מילכוד. מצד אחד לא מאפשרים לו להגיע לוועדת שיקום. מהצד השני, בהעדר שיקום, אין לו אפשרות לפנות לוועדת שחרורים בבקשה לעיון חוזר קודם למועד סיום מאסרו, באופן בו יוכל לנסות ולשכנע לקצר את תקופת המאסר.

דין העתירה להדחות.

ראשית אציין כי הנחת הבסיס של העותר היא כי הוא זכאי לשחרור מוקדם ברשיון וכי הוא זכאי להשתלב בעבודות שיקום במסגרת של ועדת שיקום. יובהר כי אין זכות מוקנית להליכים אלו. הכלל הוא כי אסיר ירצה את מלוא מאסרו. הליכי שיקום או שחרור מוקדם ברשיון הם פריבילגיה לאסירים הראוים לכך. זאת לאחר ששיכנעו את הגורמים המקצועיים בשב"ס כי דפוסי התנהגותם וחשיבתם שונו, באופן המצדיק את שחרורם המוקדם לרבות הסיוע בשיקומם.

ואולם מעבר לכך, דרכו של האסיר אינה נחסמת מהאפשרות לבקש עיון חוזר מוועדת שחרורים כדי לשכנע כי הוא ראוי לשחרור מוקדם. ועדת השיקום אינה תנאי שאין בלתו. האסיר יכל להשתלב בתכניות שונות של טיפול וחינוך במסגרת שב"ס. אם יוכיח כי דפוסי התנהגותו שונו וכי התנהגותו תקינה, באופן המצביע על שינוי חשיבה ודפוסי התנהגות, כי אז תיפתח בפניו הדרך גם לשכנע כי חלו שינויים המצדיקים את הבאת עניינו בפני ועדת שחרורים שתוכל לשקול את קיצור תקופת מאסרו. היה ותקוצה תקופת מאסרו ממילא תיתכן גם האפשרות שהוא יופנה לוועדת שיקום, בין הייתר, לשם שילובו בקבוצה לעבודות שיקום.

בכל מקרה, לעת הזו, כאשר סיום מאסרו צפוי לראשית שנת 2018, טרם הגיע המועד להביאו בפני ועדת שיקום לצורך בחינת האפשרות לשלבו בעבודות שיקום. עם זאת, וכאמור לעיל, אין בכך כדי למנוע ממנו את האפשרות להשתלב בתכניות אחרות של חינוך ושיקום במסגרת שב"ס. שב"ס גם מתבקש להדריך את העותר באפשרויות לשילובו בתכניות כאלו ואחרות ןבמידת הצורך לשקול את העברתו לכלא שבו מתקימות תכניות מתאימות של חינוך, לקראת שיקומו ערב סיום מאסרו.

בכפוף להערות דלעיל - העתירה נדחית.

המזכירות תשלח עותק פסק דין לב"כ הצדדים וכן לעותר באמצעות מחלקת האסיר בשב"ס.

ניתן היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עבד אלנאסר סעדי (אסיר
נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
שופט :
עורכי דין: