ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלון אסרף נגד מדינת ישראל :

אלון אסרף

נ ג ד

מדינת ישראל

בית משפט השלום בירושלים

כב' השופטת מרים ליפשיץ-פריבס

החלטה

1. הבקשה שבפני, היא להורות על החזרת תפוס, כסף במזומן, שנתפס מידי המבקש ביום 26/01/11 בחשד להיותם הכספים מהימורים לא חוקיים.

2. המבקש טוען כי דין התפוסים, להיות מוחזרים לידיו בהיותם בבעלותו ולאור חלוף פרק זמן ארוך במשך קרוב לשנה, ממועד התפיסה ועד היום מבלי שהוגש כתב אשום כנגדו .

3. המשיבה טוענת כי התפיסה נעשתה כדין בהיות הכספים בידי המבקש בעת תפיסתם ולפי הודעתו בחקירתו במשטרה כי הכספים היו של ה"קופה", לצורך חלוקתם לזכייה בגמר המשחק , שהוא משחק אסור אף שטען כי הוא 'שולי' ובמסגרת של מפגש חברים ( ההודעה סומנה , נספח א' לתגובה).

4. נציג המשיבה אישר במסגרת הדיון כי לא ניתן צו ע"י בית המשפט לאישור התפיסה. די לשיטתו, בהודאתו של המבקש לפיה המשחק אסור ובהתחשב בנסיבות התפיסה, כדי לאפשר את התפיסה עד היום. בנוסף ניטען כי אין בידיה להחזיר את הכספים למבקש, הואיל ולא הוכח כי הם שייכים לו במלואם כי אם היו ה"קופה" של כלל המשתתפים במשחק.

דיון ומסקנות:

5. התפיסה שבוצעה ביום 26/01/11 נעשתה כדין, לאור קיומן של ראיות לכאורה לחשד כי המבקש, היה מעורב בעבירות הימורים.

סעיף 32 (א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נ"ח] התשכ"ט - 1969 (להלן - "הפקודה") מסמיך שוטר לתפוס חפץ (עפ"י סעיפים 25 ו-26 ) "אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה עבירה או עומדים לעבור עבירה או שהוא עשוי לשמש ראיה במהלך משפטי בשל עבירה או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לבצועה".

6. הכסף, נתפס לפי חומר החקירה ומבלי להכריע בשאלת המהימנות, בידי המבקש וחלקו בו היה לדבריו בסך של 1,500-1,600 ₪ והיתרה של כלל המשחקים (שורות 50-54 להודעה). המבקש אמר בחקירתו כי הקופה הייתה אצלו באופן מקרי וכללה כאמור, סכומים שכל אחד מהמשתתפים במשחק הניחו בה (שורות 56-58, 78-81 להודעה).

7. סעיף 33 לפקודה קובע :"נתפס חפץ כאמור בסעיף 32, או הגיע לידי המשטרה חפץ שאחד התנאים האמורים בסעיף 32 חל עליו, רשאית המשטרה, בכפוף לאמור בסעיף 34, לשומרו עד אשר יוגש לבית המשפט". הרשות לתפיסה, היא בין השאר לצורך חילוטו של הכסף אם יורשע המבקש ובנוסף לעונש שיכול שיוטל עליו (כאמור בסעיף 39 לפקודה).

8. סעיף 35 לפקודה קובע כי "אם תוך שישה חודשים מיום תפיסת החפץ ע"י המשטרה, או מים שהגיע לידיה, לא הוגש המשפט ... ולא ניתן צו לפי סעיף 34, תחזיר המשטרה את החפץ מהאדם אשר מידיו נלקח ; אך רשאי בית משפט שלום, על פי בקשת שוטר מוסמך או אדם מעוניין, להאריך את התקופה בתנאים שיקבע". תכליתן של הוראות הפקודה היא להבטיח פיקוח של בית המשפט על התפיסה ועל מנת למנוע את התארכות תקופת התפיסה מבלי שיוגש כתב אישום (ראו: רע"פ 9752/09 א.א. מור הסעות ותעסוקת כ"א בע"מ נ. משטרת ישראל, פורסם בנבו, ניתן ביום 31/01/10 עמ' 6 להחלטה).

בנסיבות שבפני, לא ניתן צו כמצוות הפקודה והמשיבה הודיעה כי לא ביקשה להאריך את תוקף התפיסה , לפני חלוף 180 ימים ממועד התפיסה או במועד מאוחר. לפי ההלכה, לא די בהתנגדותה של המשיבה במסגרת דיון בבקשה להחזרת תפוס, על מנת להאריך את תוקפה של התפיסה. על כך גם מצינו בבש"פ 6686/99 עובדיה נ' מדינת ישראל, פד"י נ"ד (2) 464 מפי כב' השופטת שטרסברג - כהן , כדלהלן: "המשטרה לא עשתה דבר מכל אלה. היא לא בקשה צו לפי סעיף 34 במהלך ששת החודשים, היא לא ביקשה ארכה לאחר תום ששת החודשים וממילא לא ניתנה כזו. היא "ישבה על הגדר", החזיקה בחפצים ומשהגיש המבקש בקשה להחזירם , התנגדה לכך בטענה שיש להשמידם. קיצור דרך זה אינו ראוי ולא ניראה כי ניתן לעקוף בו הוראות החוק ולהפעיל את סעיף 34 לאחר חלוף 6 חודשים ובלי שהתקופה הוארכה במסגרת בקשה שהגיש המבקש להחזרת החפצים (סעיף 12 בפסק הדין).

לפיכך, נימצא כי המשיבה לא דאגה להארכת צו התפיסה כמצוות הפקודה למרות, חלוף פרק זמן ארוך ממועד ביצוע התפיסה ביום 26.1.11.

9. לאור האמור, ככל שבוצעה תפיסה מכוח סמכותה של המשיבה לפי הפקודה, אין לה עוד תוקף ודין בקשה להתקבל. אין גם בסיס לטענתה של המשיבה לפיה, היא פטורה מהחזרת התפוס משלא ידוע לה למי שייך הכסף שכן, לפי הוראות הפקודה התפוס יוחזר לידי מי שממנו נתפס ונילקח. יתירה מכך, המשיבה לא הביאה ראייה כלשהי על דרישתם של משתתפים אחרים ממנה, להחזרת כספם לידיהם ולששה מהחזרתם למי שאינו בעלים עליו.

10. למרות קביעתי בדבר גורל הבקשה ככל שהתפיסה נעשתה במסגרת הפקודה, יש לברר עד תום את טענותיה של המשיבה, מהן משתמע מלשונה הכללית של התגובה ומטיעונו של נציג המבקשת, כי נסיבות התפיסה, היו לכאורה פי הוראות חוק העונשין.

סעיף 235 (א) לחוק העונשין קובע: "היה לשוטר יסוד סביר להניח כי כלים או מכשירים, כרטיסים או כל דבר אחר שמשו לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים, רשאי הוא לתופסם, ורשאי הוא לתפוס כספים , או דבר אחר, שהיה לו יסוד סביר להניח שנתקבלו כתוצאה מארגון המשחק , ההגרלה או ההימור האסורים או מעריכתם" ( על תפיסה בעבירת הימורים לפי חוק העונשין ראו: ב"ש (נצרת) 364/03 מאיר בוחבוט נ. מדינת ישראל, פורסם בנבו , ניתן ביום 20/04/03).

לפיכך, בטרם הכרעה בבקשה בשאלת תפיסה מכוח מקור סמכות אחר מהפקודה, אני מורה למשיבה להציג תוך 3 ימים את דו"ח /אישור התפיסה ממועד ביצועה .

11. עותק יומצא לצדדים במשלוח בפקסימיליה עם אישור טלפוני .

נקבע לעיון ליום 25.1.12 .

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלון אסרף
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: