ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה אריה יעקב נגד עירית תל-אביב-יפו :

משה אריה יעקב

נ ג ד

עירית תל-אביב-יפו

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופט מנחם קליין

החלטה

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה אני מחליט כדלקמן:

1. ניתן בזאת צו מניעה זמני ארעי כמבוקש, שתוקפו עד שיבוטל על-ידי החלטה אחרת, וזאת בכפוף לקיום התנאים המפורטים להלן :

א. הפקדת הערבויות המפורטת להלן תוך 36 שעות, כשהן בתוקף עד 30 יום לאחר מתן פס"ד בתובענה.

ב. התחייבות עצמית של המבקש/ת ללא הגבלה בסכום להבטחת פיצוי המשיב/ה/ים על כל נזק שייגרם למשיב/ה/ים כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ג. ערבות צד ג' (שאינו תאגיד מכל סוג שהוא), מוגבלת עד לסך 18,000 ₪ להבטחת פיצוי המשיב על כל נזק שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ד. פיקדון כספי במזומן בסך 5,000 ₪ או ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בלתי מוגבלת צמודה ליוקר המחייה על הסך האמור, כעירבון להבטחת פיצוי המשיב על כל נזק שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

2. למען הסר ספק, לא יומצאו הערבויות במלואן ובמועדן, לא ייכנס הצו לתוקפו והחלטה זו, בקשר למתן הצו הארעי, תהא מבוטלת.

3. המבקש יודיע למשיב על החלטה זו ותמסור העתק ממנה יחד עם כל מסמכי הבקשה והעתק כתב הערבות, במסירה אישית דחופה תוך 48 שעות.

4. תגובת המשיב תוגש, עד ליום 22/1/012 שעה 13:00 בו זמנית לב"כ המבקש/ת, מזכירות וישירות ללשכתי ותשובת המבקש/ת לתגובה תוגש באותו אופן עד ליום 25/1/012 שעה 13:00 . כל המסמכים יהיו כרוכים ומסומנים עם דיגלונים.

5. המשיב יודיע לבית המשפט, תוך 5 ימים האם הם מסכימים, מבלי להודות בשום טענה או עובדה, בהותרת הצו בתוקפו עד לדיון בתיק העיקרי או שהם מבקשים לקיים דיון במעמד הצדדים בעניין. הודיעו המשיבים על רצונם בקיום דיון במעמד הצדדים, יגישו תצהיר נגדי תוך המועד הנ"ל וכן רשימת תאריכים מתואמים עם הצד שכנגד לקביעת דיון במעמד הצדדים.

ניתנה היום, כ"א טבת תשע"ב, 16 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה אריה יעקב
נתבע: עירית תל-אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: