ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פנחס קימיאגרוב נגד ע. יס אור בע"מ :

פנחס קימיאגרוב

ע"י ב"כ עו"ד אהרן לוי

נ ג ד

ע. יס אור בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אריאל רובין

בית דין אזורי לעבודה בירושלים

כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג

החלטה

1. מונחת בפני בקשת הנתבעת למחיקת סעיפים מתצהיר התובע, מן הטעם שבסעיפים יש משום הרחבת היריעה או הוספה על הנטען בכתב התביעה שלא כדין ומבלי שהתבקש תיקון כתב התביעה. כן עותרת הנתבעת להארכת מועד להגשת תצהיריה עד לאחר ההכרעה בבקשה.

2. לאחר עיון בכלל החומר שהונח בפני לרבות בכתב התביעה, בכתב ההגנה, בתצהיר התובע, בתגובת התובע לבקשה ובתשובת הנתבעת לתגובת התובע, הריני מורה כמפורט מטה.

3. ראשית, ונוכח טענות הנתבעת בדבר אי המצאת כתבי בי דין על ידי התובע מתבקשים הצדדים להקפיד על המצאה הדדית כדין.

4. לגופו של עניין, וטרם אתייחס לסעיפים שמחיקתם התבקשה, נדמה שראוי להזכיר מושכלות ראשונים ולפיהם מטבע הדברים תצהיר עדות ראשית אינו חזרה מילה במילה על האמור בכתב התביעה. בתצהיר עדות ראשית ניתן פרוט עובדתי מלא ורחב יותר לטענות שנטענות בתמצית בכתב התביעה. אשר על כן, אין בעובדה שיש בתצהיר משום הוספה על הנאמר בכתב טענות כדי להביא למחיקתו. על מנת שסעיף בתצהיר יימחק, יש להראות כי נטענו בו עובדות וטענות שלא הועלו, ולו בתמצית, בכתב הטענות מטעם אותו בעל דין.

5. סעיף 4 - בסעיף זה מתייחס התובע לטענתו בדבר הצעת העבודה שקיבל מאת הנתבעת לאחר הפסד המכרז במקום עבודתו הקודם אצלה. לשיטת הנתבעת וכמבואר לעיל, המדובר בפרטים שלא בה זכרם בכתב התביעה ועל כן דינם מחיקה. לשיטת התובע, המדובר בפרוט של הרעת התנאים הנטענת בגינה התפטר.

הדין עם התובע. אכן מדובר בפירוט של הטענה שנטענה בתמצית בכתב התביעה ולפיה לאחר הפסד המכרז הוצע לתובע מקום עבודה מרוחק "וללא תנאי עבודה נאותים". זאת ועוד. מעיון ברשימת המוסכמות שנערכה במסגרת ישיבתו המקדמית של בית הדין עולה כי הוסכם שהוצעה לתובע עבודה בעטרות. אם כך הם פני הדברים מה לה שתלין הנתבעת כי התובע מתייחס בתצהיריו לחלק מן המוסכמות. משמע, אף אם הייתי סוברת כי המדובר בהרחבת חזית וכמבואר היטב לעיל אין אלה פני הדברים, הרי שהמדובר בהרחבת חזית מוסכמת.

6. סעיפים 6 ו - 7 - בסעיפים אלה מתייחס התובע להתרחשויות סביב סיום יחסי עבודתו ולמכתב התפטרות שנכתב בכתב ידו אך לא צורף לכתב התביעה כי אם רק לכתב ההגנה. לשיטת הנתבעת המדובר בטענות חדשות שלא בא זכרן בכתב התביעה ועל מנת לכללן בתצהירו יש בראש ובראשונה לתקן את כתב התביעה, דבר שלא נעשה. מנגד, סובר התובע כי המדובר בתאור של הליך ההתפטרות, הא ותו לא. כך, אין באמור באשר למכתב ההתפטרות כדי לשנות מעילות התביעה. גם כאן דעתי כדעת התובע אף אם לא רק מטעמיו. לא מן הנמנע שלעובדה שלא צורף מכתב ההתפטרות לכתב התביעה יינתן משקל בסופו של הליך ואין לי צורך לקבוע מסמרות בעניין בשלב זה, אלא שההתייחסות אליו מתבקשת לאור האמור בכתב ההגנה ובישיבה המקדמית. כידוע, בבתי הדין לא נהוג להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה ועל כן ההזדמנות הראשונה שיש בידי התובע להתמודד עם האמור בכתב ההגנה ביחס למכתב ההתפטרות היא במסגרת תצהיר עדותו הראשית. משכך אין מקום להורות על מחיקת הסעיפים האמורים מתצהיר עדותו הראשית.

7. סוף דבר - על יסוד כל האמור הבקשה נדחית. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בתום ההליך העיקרי. ישיבת הוכחות קבועה ליום 14.2.2012 ועל מנת שלא תדחה הריני מורה לנתבעת להגיש תצהיריה לא יאוחר מיום 7.2.2012.

ניתנה היום, י"ח טבת תשע"ב, 13 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פנחס קימיאגרוב
נתבע: ע. יס אור בע"מ
שופט :
עורכי דין: