ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלומי אשר נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

שלומי אשר

נ ג ד

איילון חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות ברחובות

כבוד השופט בדימוס גדעון ברק

פסק דין

1. רכב התובע נפגע מאחור וכתוצאה מכך, התהפך הטרקטורון עליו נסע התובע לצד ימין.

לאחר האירוע, הגיע שמאי וערך דו"ח שמאי ובהסתמך על ממצאי דו"ח השמאי, פנה התובע אל הנתבעת לשלם לו את נזקיו.

שלושה וחצי חודשים לאחר מכן, השיבה הנתבעת, שאין היא מקבלת את ממצאי דו"ח השמאי מטעמו ודורשים לבדוק הטרקטורון על ידי שמאי מטעמה.

השמאי מטעם הנתבעת חלק על ממצאי השמאי של התובע ובעקבות זאת נדחתה תביעת התובע בחלקה.

לכן, לאור הודעת הדחייה, הגיש התובע תביעה זו לחייב הנתבעת לשלם לו יתרת נזקיו בסך של 10,078 ₪.

2. הנתבעת אינה כופרת בשאלת האחריות ולכן גם פיצתה את התובע בסכום של 4,828 ₪ כסכום שאינו שנוי במחלוקת, ומכחישה את יתרת הסכום אותו תובע התובע, משום שלדעתה ישנם ספקות באשר לגובה הנזק הנטען וכפי שהוערך על ידי השמאי מטעם התובע.

הנתבעת מבקשת מבית המשפט, לדחות את ממצאי חוות דעתו של השמאי מטעם התובע ולקבל את ממצאי השמאי מטעמה - בשל אותם נימוקים שהיא מעלה בכתב ההגנה.

3. א. ביום הדיון התייצב מר שמעון עמר - שמאי מטעם התובע (להלן: "מר עמר") וכן מר יצחק זריהן - שמאי מטעם הנתבעת (להלן: "מר זריהן") וכל אחד מהם תמך בממצאיו, כפי שהועלו בחוות הדעת שלהם.

מר עמר טוען, שהוא הגיש הדו"ח תוך הערכה גלובלית, דהיינו העריך הנזקים לפי מה שראה אותם. מר עמר גם הסביר בבית המשפט, מדוע עשה הערכה גלובלית ועוד מציין מר עמר, שהערכה נעשתה בהתחשב בכך שמדובר בטרקטורון חדש, בן חודש וחצי בעת האירוע ולכן יש להחליף חלפים שניזוקו בחדשים (עמ' 2 לפ',ש' 23- 28 וראה בעמ' 4 לפ',ש' 2- 6).

לאור טענה זו, נשאל מר עמר על ידי נציג הנתבעת, מדוע יש צורך להחליף החלפים ולא לתקן אותם ועל כך השיב מר עמר, שבהתאם לחוק יש להחליף דבר שנשבר ולא לתקן (עמ'3 לפ',ש' 11- 17).

בעצם מה שאומר לנו מר עמר הוא, שיש להחזיר המצב לקדמותו ובכך, מסכים אנוכי לטענה זו, שכן עסקינן בכלי חדש.

ב. מר זריהן, מסכים בעצם לטענתו של מר עמר, שהוראות התקנה הן, שאין להתקין חלק משומש ברכב שטרם מלאו לו שנתיים, אך הוא מסביר זאת בכך, שהתקנה נולדה למנוע גניבות ועל מנת שלא ישימו חלקים משומשים ברכב שהוא חדש (ראה בעמ' 4 לפ',ש' 16- 18).

עם כל הכבוד לטענה זו, אין אני מקבל ההסבר הנוגד, למעשה, את הוראות התקנה. גם אם הסברו של מר זריהן טוב הוא במובן הכללי והסיבתי, הרי אין זה אומר שיש להחיל את ההסבר דווקא על מקרה זה ומדוע יש במקרה זה לנהוג על פי ההסבר ולא על פי הוראות התקנה.

4. אין מחלוקת על כך, שהתובע טרם תיקן את כל הנזקים אשר אירעו בתאונה זו ונכון הוא, שהתובע לא הציג קבלות בדבר תיקונים שכבר בוצעו (ראה גם דברי התובע בעמ' 1 לפ',ש' 21- 26).

עם זאת, אין לומר שלא נגרם נזק לטרקטורון, אך השאלה היא כיצד יש לפצות את התובע: האם על פי ממצאי חוות דעתו של מר עמר או על פי ממצאי חוות דעתו של מר זריהן.

5. במחלוקת זו בין הצדדים, או יותר נכון לומר במחלוקת זו בין שתי חוות הדעת, לא מצאתי מדוע יש להעדיף את חוות דעתו של מר זריהן על פני חוות דעתו של מר עמר, שכן לאור הנימוקים שיובאו להלן, מעדיף אנוכי את ממצאי חוות דעתו של מר עמר:

א. האירוע אירע ביום 10/12/2010 ומר עמר בדק את הטרקטורון ביום 12/12/2010 - סמוך מאד לאחר האירוע בעוד שמר זריהן בדק את הטרקטורון בחודש מרס 2011- כשלושה חודשים אחרי האירוע.

זאת ועוד, בעוד שמר עמר בדק הטרקטורון על נזקיו ובטרם תוקן, בדק מר זריהן את הטרקטורון לאחר שחלק ממנו כבר תוקן.

ב. פער בסכומי הערכת הנזק נובע מתמחור חלקי החילוף של כ"א מהשמאים, אך לא הוכח בפני, שהייתה הגזמה בתיאור גובה הנזקים כפי שציין אותם מר עמר, אלא בעוד שמר זריהן סבר שניתן לתקן חלק זה או אחר ואין צורך להחליפו בחדש, סבר מר עמר, שלאור גילו של הטרקטורון יש מקום להחליף חלפים חדשים וכמובן, שעלות החלפה גבוהה יותר מתיקון.

ג. לאחר שנגרם נזק תאונתי, יש להביא את הניזוק למצבו הקודם - טרם האירוע - ולכן לא מצאתי שהיו תוספות או קביעות מוטעות או מוגזמות בדו"ח שהגיש מר עמר.

המחלוקת נסבה על מהות התיקון ועלויות התיקון כפי שהתברר למר זריהן, הרי שדרישתו של מר עמר נמצאה מופרזת בכל קנה מידה.

בבדיקת הטרקטורון על ידי מר זריהן לא אובחנו נזקים בחלקים: דוד מפלט אחורי, קשת התהפכות, כידון, משאבת בלם, חישוק אחורי ימני - לכן לא נכללו בחוות דעתו.

6. לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחליט לקבל את חוות דעתו של מר עמר ובהתאם לכך, אני מחליט כדלקמן:

א. עלות תיקון הנזקים, על פי חוות דעתו של מר עמר מגיעה לסכום של 11,730 ₪ ואין אני נעתר למלוא הסכום הכולל מע"מ, משום שאין ספק, שהתובע טרם תיקן את הטרקטורון אלא תיקן אותו בחלקו וגם בגין תיקונים אלה לא המציא חשבונית.

כמו כן, הוכיח התובע תשלום לשמאי בסך של 1,050 ₪ ומכאן עולה, שסה"כ סכום הנזק המוכח הוא 12,780 ₪.

מאחר והנתבעת שלמה לתובע סך של 4,828 ₪ על הנתבעת לשלם לתובע את היתרה בסך של 7,952 ₪.

ב. על כן, לאור האמור לעיל, אין מקום לקבל את מלוא סכום התביעה שצוין על ידי התובע, שכן ממילא התובע לא פרט כיצד הגיע לסכום התביעה והתובע גם לא הוכיח את יתרת סכום התביעה.

7. סוף דבר, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 7,952 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה - 27/6/2011 - ועד התשלום בפועל.

כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 500 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

לכ"א מהצדדים הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

ניתן היום 13/1/2012 (יח' בטבת התשע"ב) בהיעדר הצדדים והמזכירות תעביר העתק פסק הדין לכ"א מהצדדים.


מעורבים
תובע: שלומי אשר
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: