ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עובד עובדיה נגד הרצל שהרבני :

עובד עובדיה

ע"י ב"כ עו"ד עמיר סגל

נ ג ד

הרצל שהרבני

ע"י ב"כ עו"ד רפאל פרקש

בית משפט השלום בפתח-תקוה

כב' הרשמת עדי אייזדורפר

החלטה

1. המבקש הגיש בקשת רשות להתגונן מפני תביעה בסדר דין מקוצר, שהוגשה כנגדו על ידי המשיב, ובקשה זו נקבעה לדיון ליום 4.5.10.

לבקשת המבקש, אשר הינו תושב ארה"ב, (ואף כתוצאה מבקשה אחת שהוגשה ע"י ב"כ המשיב), נדחה מועד הדיון מספר פעמים, ובסופו של דבר נקבע ליום 28.2.11. סמוך למועד זה, הוגשה בקשה נוספת לדחיית מועד הדיון מטעם המבקש, אשר טען כי מצבו הרפואי אינו מאפשר לו לטוס ארצה, אולם לאחר קבלת עמדת המשיב נדחתה הבקשה ומועד הדיון נותר על כנו.

2. למועד זה לא התייצב המבקש, ובא כוחו היפנה לאישורים הרפואיים שצורפו על ידי המבקש לבקשה לדחיית מועד הדיון. בהחלטה מאותו היום קבעתי, כי בשים לב לעובדה שהאישור הרפואי שצורף איננו קריא, אינו נושא כותרת "אישור רפואי" וכן מתעוררת תמיהה בהשוואה שבין החותמת לשם הרופא המודפס על המכתב, היה מקום למחוק את הבר"ל כבר אז, אולם מאחר וההחלטה על הותרת מועד הדיון על כנו ניתנה יום קודם לכן, ב-27.2.11, ובשים לב לכך שהמבקש הינו תושב ארה"ב, ניתנה למבקש הזדמנות נאותה להתייצב לדיון, ונקבע מועד חדש לדיון בבר"ל ליום 7.3.11.

3. במועד זה לא התייצבו המבקש ואף לא עורך דינו, ועל כן, נמחקה בקשת הרשות להתגונן, וניתן פסק דין בהתאם לכתב התביעה.

4. ביום 28.4.11 הגיש המבקש בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדרו. לאחר קבלת התגובה והתשובה לבקשה לביטול פסה"ד, נקבעה הבקשה לדיון, ליום 13.7.11. במועד זה התייצב עורך דינו של המבקש, וטען כי לא מסר למרשו הודעה להופיע לדיון, מאחר וסבר כי הדיון הינו לשם העלאת טיעונים בלבד. במעמד זה ציין ב"כ המבקש, כי לדיון הקודם לא הגיע המבקש עקב מצבו הבריאותי והוסיף, כי בעניינו של המבקש קיים צו עיכוב יציאה מהארץ בתיק הוצל"פ אחר, אשר נמצא בטיפול. ב"כ המבקש עתר לקבוע מועד נדחה לדיון, על מנת לנסות ולהביא לסיום סוגיית עיכוב היציאה מהארץ, כך שיתאפשר למבקש להתייצב לדיון, ואף לוודא שמצבו הבריאותי יאפשר לו לטוס.

ב"כ המבקש ציין כי בפי המבקש טענות הגנה טובות, כפי שהעלה במסגרת הבקשה לביטול פסק דין, ובין היתר, טענות מקדמיות לעניין כותרת התביעה, סילוק על הסף והתיישנות.

5. בהחלטה מאותו היום, בה נפרסה כל השתלשלות העניינים עד המועד ההוא, ולאחר שנלקחו בחשבון מכלול השיקולים בעניין מצבו הבריאותי של המבקש, ומהימנות המסמכים הרפואיים שצרף מחד, ומאידך, העובדה כי המבקש לא טרח להתייצב לדיון, וכן לאור הטענה לעניין קיומו של צו עיכוב יציאה מהארץ כנגדו אשר צצה רק במסגרת הבקשה לביטול פסק דין, ולא עלתה בבקשות הקודמות שהגיש המבקש, נקבע מועד לדיון ליום 13.9.11, בכפוף לכך שהמבקש יישא בהוצאות המשיב כפי שנפסקו.

המבקש שילם את ההוצאות שנפסקו. מאז, עתר לדחות הדיון מפעם לפעם, בעיקר מאחר והיה מצוי בעיצומו של הליך משפטי בעניין הסרת צו עיכוב היציאה מהארץ, כדי שיתאפשר לו להתייצב לדיון.

בית המשפט נעתר לבקשותיו של המבקש מעת לעת, ודחה את הדיון מספר פעמים, עד לסיומו של ההליך שניהל המבקש בעניין צו עיכוב היציאה מהארץ.

6. ביום 4.12.11, התקבל עדכון מטעם ב"כ המבקש בעניין הבקשה לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ, ואז הסתבר כי בקשתו לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ התקבלה באופן כזה שהצו יבוטל בכפוף לכך שהמבקש יפקיד סך של 77,000 ₪. המבקש ציין כי ערער על החלטה זו והערעור נקבע ליום 18.12.11. משכך, נקבע מועד לדיון בבקשה לביטול פסק הדין ליום 15.1.12, על מנת שהמבקש יוכל למצות את הליך הערעור.

7. ביום 8.1.12 הגיש המבקש את הבקשה המונחת בפני. המבקש ציין כי נקבע בערעור שצו עיכוב היציאה מן הארץ התלוי ועומד כנגדו יבוטל כנגד הפקדה של 38,500 ₪. לטענתו, מצבו הכלכלי בכי רע והוא נתמך על ידי שלטונות הסעד בארה"ב, כך שאינו יכול לגייס את הסך שנקבע לצורך ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ. עוד הוסיף המבקש וטען כי נוכח מצבו הבריאותי, אוסרים עליו רופאיו לטוס טיסה ארוכה. לכן, עתר המבקש לקיים את הדיון באמצעות "וידאו קונפרנס" (להלן: "כינוס וידאו"), והתחייב לשאת בהוצאות הכרוכות בכך.

בבקשתו הדגיש המבקש את העובדה שמדובר בהליך ביניים, ולכן אין הצדקה בשלב זה לסכן את בריאותו. כמו כן, אם תתקבל בקשתו ויבוטל פסה"ד, ייקבע מועד להוכחות ועד אז אפשר שתוסדר סוגיית עיכוב היציאה, "בדרך זו או אחרת".

לבקשה צורף מסמך רפואי, ערוך כמכתב, בו צויין כי מדובר באדם חולה בן 66, מטופל באינסולין, אשר לא יוכל לעזוב את ארצו לאור מצבו הרפואי, וזאת לפחות ב-4-5 החודשים הקרובים.

8. המשיב התנגד לבקשה לקיים את הדיון באמצעות כינוס וידאו. לטענתו, מדובר בבקשה אחת מתוך רצף של בקשות שהוגשו על ידי המבקש, ואשר תכליתן דחיית הקץ. אין בבקשה כל נימוק חדש, ולמעשה, המבקש נסמך בכל פעם על נימוק אחר, מה גם שהבקשה איננה נתמכת בתצהיר.

בנוסף טוען ב"כ המשיב כי לא ברור מדוע העלה המבקש את הבקשה לקיים את הדיון באמצעות כינוס וידאו רק עתה, שכן יכול היה לעשות כן זמן רב קודם לכן. נראה כי בחר לעשות זאת לאחר שניצל את כל טענותיו האחרות.

9. ברע"א 3810/06 י. דורי את צ'קובסקי בניה והשקעות בע"מ נ' שמאי גולדשטיין (פורסם במאגרים) עמד ביהמ"ש על מקור סמכותו של ביהמ"ש להורות על גביית עדות באמצעות כינוס וידאו, והשיקולים המנחים בעת דיון בבקשה לעשות כן. נקבע שם כי אמנם נהוג לבסס את הסמכות להורות על גביית עדות באמצעות כינוס וידאו על סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], אולם בנמצא קיימת תקנה מפורשת המסמיכה את ביהמ"ש לעשות כן, היא תקנה 15 לתקנות עזרה משפטית 1999.

על פי הפסיקה, נקודת המוצא היא עדיפותה של העדות בין כתלי ביהמ"ש, ולמעשה אין תחליף להתייצבות העד בביהמ"ש. לכן, אין להרחיב יתר על המידה את השימוש בגביית עדות באמצעות כינוס וידאו. יש לעמוד על הדרישה לצרף תצהיר לבקשה, וכן להציג תום לב וסיבה מספקת להגשת בקשה לגביית העדות באמצעות כינוס וידאו. עוד נקבע בפרשת דורי הנ"ל כי אין לקבוע מסמרות בעניין זה מראש, וכל מקרה יידון על פי נסיבותיו, תוך איזון בין שאלת חשיבותה ומרכזיותה של העדות אותה מבוקש להעיד בכינוס וידאו, פגיעה באינטרס הציבורי או בתקנת הציבור, הפגיעה האפשרית בהליך ובצד שכנגד וכיוצ"ב שיקולים.

10. לאחר שבחנתי את נסיבות העניין שבפני, באתי לכלל מסקנה כי בקשתו של המבקש נגועה בחוסר תום לב, תוך שהמבקש כלל לא הוכיח כי קיימת סיבה טובה המונעת את בואו מחו"ל לדיון, ועל כן אין מקום להיעתר לבקשתו.

11. כפי שפורט לעיל, המבקש בחר לעתור בבקשות רבות לדחיית מועדי הדיון שנקבעו מעת לעת. בכל פעם הסתמך המבקש על טיעון חלופי, כאשר מלכתחילה התבסס על מצבו הרפואי, ובהמשך עלתה לפתע הטענה, כי כנגד המבקש קיים צו עיכוב יציאה מהארץ, המונע את הגעתו ארצה. המבקש עשה שימוש חלופי בשני טיעונים אלה, ובחר להעלותם בכל בקשה, בהתאם לצורך.

12. אשר למצבו הרפואי הנטען של המבקש, סבורני כי המסמכים שצירף המבקש לבקשותיו השונות אינם יכולים להוות ראיה טובה לטענה, כי מצבו הרפואי אינו מאפשר לו לטוס ארצה. כל המסמכים שצרף המבקש בעניין זה, ערוכים כמכתב סתמי בלבד. לא צורפה חוות דעת רפואית ערוכה כדין, לשם הוכחת המצב הרפואי הנטען והשלכותיו.

זאת ועוד, כבר בדיון הראשון צויין כי מהימנות המסמכים שצורפו מוטלת בספק, בשים לב לכך שחותמת הרופא איננה תואמת את שם הרופא המודפס במכתב. לאור כך, מצופה היה שהמבקש יפעל להמצאת מסמכים מהימנים בהתאם להוראות הדין. למרות זאת, לא טרח המבקש לאשש את טענתו לעניין המצב הרפואי, גם בהמשך הסתפק במכתבים סתמיים בלבד, ולא צירף חוו"ד רפואית ערוכה כדין.

יתר על כן, מן המסמכים עולה כי המבקש הינו חולה בסכרת ומטופל באינסולין. אין בידי האפשרות לקבוע האם מצבו הרפואי הזה מונע ממנו לטוס, אולם לא אוכל שלא לציין כי ידוע שחולי סכרת המטופלים באינסולין אינם מנועים מלטוס כדבר שבשגרה, אף לא כשמדובר בטיסות טרנס אטלנטיות. במכתבים שצירף המבקש לבקשותיו צויין בכלליות, כי קיימים סיבוכים בגינם לא יוכל המבקש לטוס, אולם לא פורט דבר מעבר לכך שהמבקש הינו חולה סכרת ומטופל באינסולין.

מכאן, שלא ניתן לומר כי עלה בידי המבקש להוכיח שמצבו הרפואי הינו כזה המונע ממנו להתייצב לדיון, בהעדר חוו"ד רפואית לתמיכה בטענה.

ועוד, יש לשים לב כי בבקשה הראשונה שהגיש המבקש לדחיית מועד הדיון, ביום 14.4.10, ציין המבקש כי הגיע לארץ חודשיים קודם לכן, לצורך טיפול בתביעה. דהיינו, בשנת 2010 טס המבקש לארץ ממקום מושבו, בארה"ב. בבקשה הנ"ל לא נטען דבר לעניין מצבו הרפואי של המבקש, כחולה סכרת, המנוע מלטוס ארצה. באופן מפתיע, סמוך למועד הדיון הנדחה, שנקבע ליום 28.2.11, עלתה הטענה כי המבקש איננו יכול לצאת מארה"ב לפחות למשך 3-4 חודשים, עקב מחלת הסכרת.

13. כך גם טענת המבקש באשר לקיומו של צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגדו, המונע ממנו להגיע ארצה, לא הוכרה בפסיקה כטעם מספק להימנעות מהגעה למתן עדות בישראל (ראה סעיף 9 לפסק הדין בפרשת דורי הנ"ל). דברים אלה מקבלים משנה תוקף במקרה דנן, בו קבע בית המשפט תנאים לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, ואיפשר את ביטולו של הצו בכפוף להפקדת סכום כסף. גם טענת המבקש באשר למצבו הכלכלי הרעוע, בגינו לא יוכל לעמוד בתנאים שנקבעו לביטול צו עיכוב היציאה, לא תוכל להושיעו, שכן נקבע בפסיקה כי טעמים הנעוצים במצבו הכלכלי של עד, אינם טעמים מספקים לשם העתרות לגביית עדות מחוץ לתחום המדינה (ראה שם).

14. אשר לסוגיית תום הלב, סבורני, כי למצער ניתן לומר שהבקשה מעלה תמיהה, במיוחד בהתחשב בעיתוי שבו הוגשה.

ראש וראשון מתעוררת התמיהה, מדוע זה הגיש המבקש את הבקשה לעניין ניהול הדיון באמצעות כינוס וידאו רק עתה, שעה שיכול היה לעשות כן כבר במועד הראשון שנקבע לדיון, שכן כבר אז טען כי לא יוכל להתייצב לדיון בארץ בחודשים הקרובים כתוצאה ממצבו הרפואי, המונע ממנו טיסה ממושכת.

מעבר לכך, גם אם נניח שהמבקש סבר אז, כי לאחר מספר חודשים ישתפר מצבו הרפואי, והוא יוכל לטוס, הרי שעדיין ידע כי לא יוכל להתייצב בארץ כתוצאה מצו עיכוב היציאה מן הארץ. אלא שגם אז לא מצא לנכון המבקש לעתור לקיום הדיון באמצעות כינוס וידאו. תחת זאת נקט המבקש בגישה של הגשת בקשות חוזרות ונשנות לדחיית המועדים, עד למיצוי ההליך בעניין ביטול צו עיכוב היציאה מהארץ, ובכלל זה, הגשת ערעור.

נראה, כי רק לאחר שהמבקש נוכח לדעת כי כלו כל הקיצין מבחינתו, ולאחר שהערעור שהגיש בעניין צו עיכוב היציאה מן הארץ נדחה תוך הפחתת הסכום שנקבע להפקדה, עתר לפתע המבקש לקיים את הדיון באמצעות כינוס וידאו, תוך הישענות על טיעונים בעניין מצבו הרפואי וקיומו של צו עיכוב היציאה מן הארץ - טיעונים, שכאמור, עלו כבר לפני כשנה, הם שמנעו את הגעתו אז, והם שמונעים אותה, לטענתו, אף היום.

התנהלות זו של המבקש לוקה, לשיטתי, בחוסר תום לב. ראוי היה שהמבקש, אשר היה מודע מלכתחילה, הן למצבו הרפואי הנטען והן לקיומו של צו עיכוב היציאה מן הארץ, יעתור בבקשה מעין זו כבר בתחילת קיומם של ההליכים המשפטיים בעניינו, ולא כיום, בחלוף כשנה, ולאחר שהגיש בקשות דחיה רבות.

נראה, כי יעילות הדיון, הנכונות לקיימו כנדרש, לקחת בו חלק בתום לב ובאופן יעיל, לא היו נר לרגליו של המבקש לכל אורך התנהלותו בתיק זה, ועל כן, אין מקום להיעתר עתה לבקשתו לקיים את הדיון באמצעות כינוס וידאו, ודאי נוכח כל המפורט לעיל לעניין אי הוכחת המצב הרפואי הנטען, והפסיקה לעניין הקושי הכלכלי כנימוק לקיום דיון באמצעות כינוס וידאו. להשלמת כל האמור יש לציין כי לבקשה לא צורף תצהיר, למרות דרישת הפסיקה לעשות כן.

15. סוף דבר, יש לקבוע כי לא עלה בידי המבקש לעמוד ברף הנדרש על פי ההלכה הפסוקה לשם היעתרות לבקשה לקיום דיון באמצעות כינוס וידאו, משלא הוכח המצב הרפואי הנטען, וכן נוכח התנהלותו במהלך השנה החולפת, המפורטת לעיל. משכך, הבקשה נדחית.

הדיון יתקיים במועדו, ביום 15.1.12 בשעה 9:00.

המבקש ישא בהוצאות הבקשה בסך של 1,200 ₪, אשר ישולמו לידי ב"כ המשיב.

ניתנה היום, ט"ז טבת תשע"ב, 11 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עובד עובדיה
נתבע: הרצל שהרבני
שופט :
עורכי דין: