ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א ו נגד היועץ המשפטי לממשלה :

א ו

ע"י עו"ד טוני דמארי שטיינר

נ ג ד

היועץ המשפטי לממשלה

ע"י פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)

בית משפט לענייני משפחה בראשון-לציון

כב' השופטת אילת גולן-תבורי

פסק דין

1. התובע עותר לקבוע כי תאריך הלידה הנכון שלו הוא: 1990, ולא 1988 כפי שרשום בתעודת הזהות שלו ובמרשם התושבים.

קרי, התובע עותר לקבוע כי גילו הינו צעיר בשנתיים ימים מהגיל המופיע במרשם התושבים.

ביום 21.12.2011 התקיים דיון בתביעה והתובע נחקר על תצהירו. בתום הדיון ב"כ הצדדים סיכמו בעל פה.

טיעוני התובע

2. לטענת התובע כאשר עלה לישראל נרשם תאריך הלידה שלו כשנת 1988, אולם, כפי שהבהיר שוב בחקירתו, הוא מרגיש שתאריך זה שגוי, וע"כ הגיש את התביעה.

3. התובע צירף לתביעה שני צילומי כף יד שמאל, שנערכו בשנת 2004 ו- 2008, (נספח א') ולטענתו הצילומים מראים שגילו צעיר בשנתיים ימים.

4. התובע אישר כי זו תביעה שנייה שהוא מגיש בעניין זה, לאחר שהגיש כבר תביעה בשנת 2009, לבד וללא ייצוג, ולאחר שלא הגיש תגובה, היא נמחקה. בתביעה הנוכחית התובע מיוצג ע"י עו"ד.

5. בתצהיר עדות ראשית וכן בעדותו, ציין התובע כי אכן תיקן בעבר את תאריך הלידה, ליום והחודש המופיעים בה כיום: -----, לאחר שבעבר הופיעה רק השנה - 1988.

6. לטענת התובע טען כי כשעלו לישראל מאתיופיה, סבתו, שגידלה אותו בפועל, ציינה כי הוא בנה, וכן ציינה כי הוא יליד שנת 1988, כנראה, לדבריו, כדי שלא יחשבו שהיא מבוגרת מדי ללדת אותו.

7. התובע טען כי מאחר ובאתיופיה לא היו תעודות לידה מסודרות אין בידו הוכחות, ולכן יוכל להביא לעדות - רק את סבתו, שיכולה להעיד על שנת הלידה.

מלבד סבתו, אין לו עדים (אביו נפטר, ואימו מתגוררת באתיופיה).

יצויין כבר עתה כי בפועל - התובע לא הביא כל עד/ה מטעמו. אף שיכול היה להביא את סבתו לעדות, לא עשה כן.

טיעוני הנתבעת

8. מדינת ישראל (ב"כ היועמ"ש) ע"י ב"כ פרקליטות המדינה, מציינת גם היא כי אין זו הפעם הראשונה בה פונה המבקש וכי תביעה קודמת שהוגשה בחודש 2/2009 נמחקה מחוסר מעש.

9. לטענת הנתבעת התובע לא עמד בדרישות הפסיקה והחוק: התובע לא הרים את הנטל הפוזיטיבי להוכיח כי הגיל המבוקש הוא הנכון, וכן לא הגיש כל ראייה נגטיבית, להוכיח כי הגיל הרשום איננו הגיל הנכון.

10. לטענת המדינה בתצהירו של התובע, וכן במסמכים שצורפו לבקשה, אין כל ראייה אשר יש בה כדי להוכיח באופן פוזיטיבי, כי תאריך הלידה לו עותר המבקש הינו תאריך נכון.

יתרה מכך, התובע הצהיר בעבר כי גילו הוא אכן הגיל הרשום בתעודת הזהות [נספח ב' לתגובת המדינה].

11. באשר לצילומי כף היד שצירף התובע, טוענת המדינה שלא ניתן להסתמך עליהם, לאחר שכבר נקבע בפסיקה כי בדיקה מסוג זה אינה מהווה ראייה מכרעת ולא בדיקה מדויקת, ואין בה כדי לקבוע בהכרח את גילו הביולוגי של הנבדק.

[ראה: עת"מ (ת"א) 1375/05 איקינס נ' מ"י-משרד הפנים, פורסם בנבו, ניתן 11.4.2005]

12. לטענת הנתבעת הבדיקה איננה מדויקת לאחר שהיא נסמכת על הערכת הבודק בלבד, תוך השוואה לצילומי ידיים אחרות כשהיא מנסה למצוא את המתאים, מבוססת על נתונים אמריקאים שאינם נכונים לגבי אוכלוסיית כל העולם.

בנוסף זו בדיקת עזר בלבד לגילוי מחלות ולא בדיקה מוסמכת לאימות גיל. כמו כן תתכן בה סטיית תקן של שנתיים ימים. ומאחר והתובע עותר לשינוי של שנתיים הוא בגדר הסטייה.

כך גם לא נערך הליך זיהוי לוודא כי התובע הוא אכן זה שנבדק.

13. בנוסף טוענת הפרקליטות כי התובע גם לא הרים את הנטל בהבאת ראייה נגטיבית - ולא הביא כל תימוכין לכך ששנת הלידה הרשומה הינה שגויה, וכן לא סיפק כל תמיכה חיצונית להסבר מדוע נרשמה שנה שגויה.

14. הנתבעת הבהירה כי לאחר שלא מתבקש תיקון של יום בלבד, או של חודש, אלא תיקון של שנתיים ימים - הרי שיש לספק לכך תשתית ראייתית מוצקה, ולהראות כי מאזן ההסתברויות נוטה לטובתו. ברם התובע לא עשה כן.

דיון והכרעה

15. הלכה פסוקה כי נטל ההוכחה בבקשה לשינוי גיל מוטל על התובע, הנדרש להוכיח את העובדות כדלקמן, באופן מצטבר:

א. הגיל הרשום ברישומי משרד הפנים איננו נכון.

ב. מהו הגיל הנכון.

[ראה: ע"א 171/60 סולטנה נ' היועמ"ש פ"ד יד 2177, 2178

ע"א 176/60 קעשה נ' מ"י פ"ד טו (3) 1933.

ע"א 363/61 נחמן נ' מ"י פ"ד טו (4) 2208]

16. כמו כן נפסק כי נטל ההוכחה של שני היסודות הנ"ל - מוטל על מי שמבקש לתקן את גילו, כאשר מידת ההוכחה הנדרשת לגבי יסודות אלה היא מידת ההוכחה הנדרשת במשפטים אזרחיים.

[ראה: ע"א 355/59 הרינג נ' היועמ"ש פ"ד יג 2055, 2058.

ע"א 283/61 דוראני נ' היועמ"ש פ"ד ט 1935, 1938].

17. לא מצאתי כי התובע הרים את נטל הראייה המוטל עליו להוכחת שני היסודות, כי גילו שגוי בשנתיים ימים. התעודות הציבוריות הנמצאות בידי הנתבעת, מראות אחרת מטענת התובע.

18. התובע ניסה כאמור לבסס את תביעתו בעיקר על תחושתו האישית כי הגיל שרשום איננו גילו הנכון, וכן על צילום כף יד.

19. לא מצאתי כי התובע הרים את הנטל הדרוש בצילום כף היד, אשר כפי שצוין בפסיקה אינו נחשב לראייה קונקלוסיבית, לא מהווה בדיקה מדויקת, ואין בה כדי לקבוע בהכרח את גילו הביולוגי של הנבדק. כך גם משתיתכן סטיית תקן של שנתיים ימים, שזה הוא השינוי לו עותר התובע.

20. בחקירת התובע בדיון ביום 21.12.2011 הצהיר התובע מספר פעמים כי הבקשה נבעה מתוך הרגשה אישית שלו:

"ש: איך גילית שיש טעות.

ת: זה נמשך עם השנים, ככל שאתה גדל אתה מבין שאתה לא שייך למקום שאתה נמצא בו. הילדים היו יותר גדולים ממני.

[....]

ש: אני מבינה שכל העניין של הגיל שלך זה על סמך ההרגשה שלך....

ת: כן, אני רוצה להיות עם האמת שלי ולא להיות בשקר."

[ראה: פרוטוקול מיום 21.12.11, ע' 2 שורות 21-22, 30-31]

ש: אתה אומר שכבר בכיתה ח' הרגשת שאתה לא מתאים וזה לא הגיל שלך, למה כשהגעת למשרד הפנים להוציא ת.ז. תמיד הצהרת ששנת הלידה שלך 88', למה לא אמרת שיש טעות.

ת: זה עניין של הבנה, אני עדיין ילד קטן שלא מבין מהחיים שלו. לא הבנתי שום דבר. ככל שגדלתי יותר ככה הבנתי מה מצפה לי בחיים."

[ראה: פרוטוקול מיום 21.12.11, ע' 4 שורות 21-22, 25-28]

21. אלא שהתובע לא הביא ולו עד אחד, וזאת על אף שההסבר - לטעמו - נעוץ בסבתו, על אף שסבתו מתגוררת בישראל, ועל אף שניתן היה להכין תצהיר עבורה או להביאה לעדות.

22. התובע לא צירף תצהיר של אדם נוסף היכול לתמוך בטענתו.

התובע עצמו מסתמך בתביעה על סבתו. וכי מה פשוט יותר היה מלצרף תצהיר של הסבתא, המתגוררת כיום בארץ. ברם התובע לא עשה כן ולא הביאה לעדות בביה"מ.

גם משציין בכתב התביעה כי יוכל להביא לעדות עדה מטעמו, - נמנע מלעשות כן במועד הדיון. הריני מוצאת כי הימנעות זו עומדת לחובתו.

23. מכל האמור לעיל הריני קובעת כי התובע לא עמד בנטל הכפול המוטל עליו ולא הביא תשתית ראייתית נאותה.

משכך התובע לא הצליח להרים את הנטל בהוכחת שני היסודות הדרושים, התובע לא הצליח להוכיח כי רישום תאריך הלידה במשרד הפנים שגוי, ולא הצליח להוכיח הגיל לו הוא טוען.

24. אשר על כן התביעה נדחית.

עם זאת ובנסיבות העניין החלטתי שלא לפסוק הוצאות משפט כנגד התובע.

זכות ערעור על פסק הדין בתוך 45 יום.

ניתן היום, י"ג טבת תשע"ב, 08 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א ו
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: