ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נעם בן ציון אורבך נגד עמותת חוג ידי המדרשיה :

נעם בן ציון אורבך

נ ג ד

1. עמותת חוג ידי המדרשיה

2. עמותת מדרשיית נועם

בית משפט השלום בחדרה

בפני: כב' השופטת קרן אניספלד

החלטה

1. ביום 15.11.2011 ניתן פסק-דין שקיבל תביעתן הכספית של המשיבות נגד המבקש בחלקה. המבקש חויב לשלם למשיבות סך של 23,400 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 4.4.2010 וכן את הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בסך של 8,000 ₪ ליום פסק-הדין.

2. המבקש עותר להורות על עיכוב פסק-הדין עד למועד בו יוכרע ערעור שאותו הוא מתעתד להגיש עליו. המשיבות מתנגדות לכך.

3. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה מצאתי שיש לדחות את הבקשה. להלן טעמיי.

(א) המבחן שעל-פיו תוכרע בקשה להורות על עיכוב ביצועו של פסק-דין הוא כפול. ראשית, על מבקש העיכוב להצביע על סיכוי לכאורי טוב להצליח בטענה בגינה התבקש עיכוב הביצוע. שנית, על מבקש העיכוב להראות שמאזן הנוחות נוטה לטובתו ומצדד בהענות לבקשה [בש"א 2966/96 עטיה נ' עיריית תל-אביב-יפו, פ"ד נ(1) 668, 672 (1996); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 643-642 (מהדורה תשיעית, 2007)].

(ב) שיקול סיכויי ההצלחה נוגע במישרין להערכת סיכויו של המבקש לבטל את פסק-הדין או לשנותו לטובתו בערעור. מאחר שהערעור (שלעת הזו טרם הוגש) יסוב על פסק-דין שניתן על-ידי הערכאה הדיונית אין זה ראוי שאותה ערכאה דיונית עצמה תידרש לשאלת סיכויי הצלחתו של המבקש בערעור [ר' ת"א (מחוזי חיפה) 1328/95 בנק לאומי סניף נהריה נ' עזבון הורביץ יורם ז"ל (טרם פורסם, 26.8.2007)]. לפיכך, ומטעמים של ריסון עצמי וכיבוד ערכאת הערעור המתחייבים בכגון דא, לא אדרש לשיקול זה.

(ג) אשר לשיקול של מאזן הנוחות, כלל הוא שעם מתן פסק-דין בערכאה ראשונה הופכים החיובים הגלומים בו בני פועל על-אתר, אפילו עומד פסק-הדין לבחינה בערכאת הערעור. על המבקש לסטות מכלל זה להראות שמתקיימים התנאים לכך, כפי שעוצבו בפסיקתם של בתי-המשפט. בתוך כך עליו להראות שאם לא יעוכב הביצוע יגרם לו נזק בלתי הפיך או למצער נזק חמור שאינו ניתן לפיצוי בכסף. כאשר בפסק-דין כספי עסקינן כבד עוד יותר הנטל בו נושא חייב המבקש לעכב את ביצוע פסק-הדין. בהתייחס לחיוב כספי תקף ביתר שאת הכלל המורה כי פסק-דין יש לבצע על-אתר. חלה לגביו הנחה שלא צפוי קושי מיוחד בהשבת הגלגל לאחור, אפילו יתקבל הערעור [ע"א 8777/08 מריסאת נ' מריסאת (טרם פורסם, 8.2.2009)]. סכום פסק-הדין ושיעורו אף הם אינם עולים בקנה אחד עם תוצאה של עיכוב הביצוע ומאזן הנוחות אינו נוטה לצידו של המבקש.

(ד) לבקשה לא צורף תצהיר לאימות טענות עובדתיות שהועלו בה ובכלל זה טענות שעניינן בחוסן הכלכלי של המשיבות. החלטה שיפוטית משנת 2002 שאליה היפנה המבקש ניתנה לפני כעשור שנים ואין בה כדי ללמד דבר וחצי-דבר על-אודות מצבן הכלכלי של המשיבות דהיום.

4. סיכומם של דברים, המבקש לא הצביע על טעם המצדיק את עיכוב ביצועו של פסק-הדין. אני דוחה אפוא את הבקשה. אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"א טבת תשע"ב, 06 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נעם בן ציון אורבך
נתבע: עמותת חוג ידי המדרשיה
שופט :
עורכי דין: