ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רות בנקיר נגד חברת הגיחון בע"מ :

רות בנקיר

נ ג ד

חברת הגיחון בע"מ

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות בירושלים

כב' השופטת אביב מלכה

פסק דין

הנתבעת ניתקה את אספקת המים לדירת התובעת, ביום 4.5.10 והתובעת תובעת פיצוי עבור פעולה זו. התובעת גם תובעת פיצוי על כך שהנתבעת שינתה את מספר הנפשות בביתה ל-2, על דעת עצמה, למרות שהודע לנתבעת כי יש בדירה 3 נפשות, כך כטענת התובעת.

הנתבעת טוענת כי התובעת באופן קבוע מפגרת בתשלומי המים וכי נוצר לה חוב אשר הצדיק את ניתוק המים. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי התובעת לא הודיעה על פי החוק, על מספר הנפשות בדירתה ולפיכך נרשמו 2 נפשות בלבד, זאת על פי ההוראות הקבועות בחוק.

לעניין מספר הנפשות בדירה:

התובעת מסתמכת על מכתב של הנתבעת מים 9.3.11 שם נכתב שעוד ביום 27.1.10 היא הודיעה על מספר הנפשות בבית. למרות זאת התיקון של החשבון נעשה רק לאחר 15 חודשים (סעיף 11ד לסיכומיה).

ראוי היה לתובעת שלא היתה מעלה טענה זו באשר היא מבוססת על טעות והטעיה, למרות שהעובדות ידועות לתובעת היטב.

אומנם במכתב הנתבעת מיום 9.3.11 נכתב כאילו התובעת הודיעה על מספר הנפשות בדירה, עוד ביום 27.1.10. אולם, מן החומר שבפני ברור לחלוטין כי מדובר בטעות סופר בלבד, עליה בונה התובעת תילי תילים של טענות

ראשית, התובעת לא הציגה כל מכתב שלה אל הנתבעת מיום 27.1.10 בו יש עידכון של מספר הנפשות בדירה. נהפוך הוא - המכתב אשר התובעת שלחה אל הנתבעת לעידכון מספר הנפשות הוא מיום 27.1.11 ולא קודם לכן. למכתב זה צירפה התובעת את צילומי תעודות הזהות של בני משפחתה כדי להראות כי אלה מתגוררים איתה.

בעקבות זאת עדכנה הנתבעת את הרישומים אצלה, ללא כל שיהוי ועוד ביום 7.2.11 הודע לתובעת כי הרישום של מספר הנפשות בדירה, עודכן כמבוקש.

ראוי לציין גם את מכתב הנתבעת אל התובעת, מיום 20.1.11, שם מציינת הנתבעת במפורש כי התובעת לא עידכנה את מספר הנפשות בדירה והיא נתבקשה להעביר את צילום תעודות הזהות של הדיירים הנוספים בדירה. לו היתה התובעת מעדכנת, כטענתה, עוד בינואר 2010 - לא היה כל צורך בשליחת מכתב זה.

ככל הנראה, בעקבות מכתב זה של הנתבעת, טרחה התובעת ושלחה את המכתב מיום 27.1.11 אליו צירפה את צילומי תעודות הזהות והודיעה על מספר הנפשות בדירה.

זה המכתב הקובע והוא זה אליו מתייחסת הנתבעת במכתבה מיום 9.3.11 למרות טעות הסופר בה נכתבה השנה 2010 במקום 2011.

לאור האמור - אני דוחה בשתי ידיים את כל טענות התובעת בהתייחס למספר הנפשות בדירה.

כאמור, ראוי היה לתובעת שלא היתה מנסה להבנות מטעות סופר סתמית.

לעניין מוסר התשלומים של התובעת:

אני מקבלת את טענות הנתבעת כי התובעת אינה משלמת את חובותיה בגין צריכת המים בצורה סדירה ושוב ושוב היא מחוייבת ב'עמלת מכתב אכיפה' המעיד על כך כי הנתבעת פתחה בהליכי אכיפה כנגדה.

כך לדוגמא, את החשבון של ספטמבר 2009 שנועד להיות משולם בנובמבר 2009, היא שילמה רק ביוני 2010.

את חשבון נובמבר 2009 שנועד להיות משולם בינואר 2010 היא שילמה רק במרץ 2010.

כך גם חשבן מרץ 2010 שהיה אמור להשתלם באפריל 2010 היא שילמה רק ביום הניתוק, ביום 4.5.10.

דומני כי די באמור לעיל כדי להבהיר כי לנתבעת היתה הצדקה לבצע את הניתוק.

לעניין ההתראה של התובעת בטרם הניתוק:

כאן שונה התוצאה משני הנושאים שלעיל.

ביום 30.10.11 הוריתי לנתבעת להמציא לי את כל המכתבים אשר נשלחו אל התובעת. הוראה זו ניתנה, בין היתר, לאור הצהרתו של נציג הנתבעת כי ניתן לאתר את כל מכתבי ההתראה אשר נישלחו אל התובעת.

בפועל קיבלתי רק התכתבות עניפה של אחרי הניתוק.

לא קיבלתי אף לא מכתב אחד אשר נישלח אל התובעת כאזהרה בטרם הניתוק.

עובדה זו חמורה פי כמה לנוכח האמור במכתבה של הנתבעת אל התובעת מיום 14.7.10, שם מבהירה נציגת הנתבעת לתובעת עד כמה הנתבעת זהירה בטרם היא נוקטת בצעד קיצוני של ניתוק המים.

מסקנתי היא כי התובעת זכאית לפיצוי בשל כך.

התובעת תובעת פיצוי בסך של 10,000 ₪. אני סבורה כי סכום זה מופרז בעליל, במיוחד לנוכח העובדה, כאמור לעיל, כי מוסר התשלומים של התובעת ירוד ביותר וכי היתה הצדקה מעשית לניתוק המים לדירתה.

הפיצוי היחיד לו זכאית התובעת הוא בגין העובדה שלא ניתנה לה התראה מבעוד מועד, בדבר הניתוק.

לו היתה ניתנת התראה כאמור, היתה התובעת יכולה לפרוע את החוב ולהמנע מן הניתוק של המים. יחד עם זאת, יש לזכור כי התובעת ידעה על קיומו של החוב וכי היה זה נהוג אצלה שלא לפרוע את חובותיה במועד.

לאור כל שיקולים אלה אני מעמידה את הפיצוי לתובעת על סך של 1,500 ₪.

הנתבעת תוכל לשלם לתובעת סכום זה על דרך של קיזוז מול החיובים בשל צריכת מים.

לאור ממצאי כאמור לעיל, אינני עושה צו להוצאות.

ניתן היום, 6.1.12, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רות בנקיר
נתבע: חברת הגיחון בע"מ
שופט :
עורכי דין: