ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חאלד גבאלי נגד מדינת ישראל :

חאלד גבאלי

נ ג ד

מדינת ישראל

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתעבורה בחדרה

כב' השופטת כרמית פאר גינת

החלטה

1. בפני בקשה לחישוב תקופת פסילה.

2. המבקש טוען כי ביום 27.12.10 נעצר ע"י שוטר במסגרת בדיקה שגרתית , והשוטר הודיע לו כי רשיונו נפסל לתקופה של שלושה חודשים ע"י בית המשפט ולתקופה של שלושה חודשים ע"י רשות הרישוי. לטעמו של המבקש יש לחשב את מניין הפסילה החל מהמועד שבו נודע לו דבר הפסילה מפי השוטר ( 27.12.10) , במיוחד בשם לב לכך שהחל מאותו מועד הוא אינו נוהג.

3. המשיבה מתנגדת לבקשה , וטוענת כי היות והמבקש לא פעל בהתאם לחובות המוטלות עליו בדין, מניין ימי הפסילה לא החל .

4. בהתאם לתקנה 554 (א) לתקנות התעבורה , התשכ"א - 1961 ,החליטה רשות הרישוי לפסול רשיון נהיגה ,יש להמציא לה את רשיון הנהיגה תוך 7 ימים מיום שנודע לנהג על כך.

5. כאשר מדובר בפסילה שניתנה ע"י בית המשפט ,יש לנהוג כאמור בתקנה 556 (א) לתקנות התעבורה ,ולהפקיד את רשיון הנהיגה מיד לאחר שהודע על הפסילה.

6. את רשיון הנהיגה יש להמציא בין אם הוא בתוקף ובין אם לאו. בין אם המדובר בפסילה של בית משפט ובין אם המדובר בפסילה שניתנה ע"י רשות הרישוי (ראה : תקנה 557 (א) לתקנות התעבורה).

7. במידה ואין בידי מי שנפסל רשיון נהיגה ,עליו להגיש תצהיר אודות כך לבית המשפט או לרשות הרישוי, הכל בהתאם לגוף הפוסל (ראה : תקנה 557 (ב) לתקנות התעבורה).

8. במקרה דנן, המבקש לא הפקיד את רשיונו (הגם שאינו בתוקף) לא אצל רשות הרישוי ולא בבית המשפט. המבקש אף לא הגיש תצהיר אודות העדר רשיון נהיגה לאף אחד מבין גופים אלו.

המבקש אף לא טוען בתצהירו שניתן במסגרת הבקשה שמסר את רשיון הנהיגה לשוטר אשר עצר אותו והודיע לו על הפסילה.

9. העובדה כי המבקש לא היה ער להוראות התקנות, וסבר כי די בהודעה שנמסרה לו ע"י השוטר כדי להביא לתחילת מניין תקופת הפסילה ,אין בה כדי להועיל לו, שכן הוראות התקנות המחייבות את הפקדת הרשיון ברורות.

10. אשר על כן, הבקשה נדחית.

11. ככל שהמבקש מעוניין כי תקופת הפסילה תתחיל להימנות, עליו לפעול בהתאם להוראות הדין.

12. שקלתי אם לא ניתן לראות במועד שבו הוגשה הבקשה כמועד לתחילת מניין ימי הפסילה, אך לאור העובדה שמהנתונים שבפני עולה כי ביום 27.12.10 נהג המבקש ללא רשיון נהיגה בר-תוקף, בין אם ידע על קיומה של פסילה ובין אם לאו, לא מצאתי לנכון להורות כן.

13. בנסיבות העניין, היות ואין מחלוקת עובדתית בין הצדדים לא מצאתי לנכון לקיים דיון בבקשה.

ניתנה היום, י' טבת תשע"ב, 05 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חאלד גבאלי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: