ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נור אבו אחמד נגד מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ :

נור אבו אחמד

נ ג ד

מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בנצרת

כב' השופט יוסף סוהיל

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מ-05/05/11, ולהחלטתי מ-04/01/12 ונוכח המלצת ד"ר גורי - מומחה א.א.ג שמונה כמומחה מטעם בית המשפט, אני ממנה את ד"ר צבי באום כמומחה רפואי בתחום הנוירולוגי מטעם בית המשפט.

המומחה ייתן דעתו באשר:

(א) למצבה הרפואי של התובעת הנובע מן התאונה נשוא התובענה;

(ב) לקשר הסיבתי בין המצב הרפואי לבין התאונה;

(ג) לנכותה הצמיתה של התובעת (אם קיימת) ככל הנובעת היא מן התאונה נשוא התובענה;

2.

(א) התובעת תמציא כתב ויתור סודיות רפואית למומחה הנ"ל וכן לנתבעים תוך 15 יום מהיום.

(ב) כל אחד מן הצדדים ימציא למומחה הנ"ל וכן לצד שכנגד תצלום של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו, הנוגעים לעניין שבמחלוקת למעט חוות דעת של מומחה, אך לרבות חוות דעת ד"ר גורי.

התובעת תמציא מסמכים אלה בתוך 15 יום מהיום והנתבעים בתוך 15 יום מהיום שיקבלו את מסמכי התובעת (למעט מסמכים אשר העתק שלהם הומצא להם ע"י התובעת).

(ג) התובעת תעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו.

ב"כ התובעת יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.

(ד) שכר טרחתו של המומחה ישולם לו, בשלב זה, ישירות ע"י הנתבעת, ישירות בסמוך לאחר שיודיעו.

אני קובע שכרו של המומחה בסך של 5,000 ₪ (כולל מע"מ).

אולם, אם יסתבר כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה בגין התאונה נשוא תיק זה, ייתכן שיקוזז שכרו של המומחה מן הפיצוי שייפסק לתובע.

3. שימת לב המומחה מופנית:

(א) להוראות תקנה 8 (א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז - 1986, לפיה אין להביא בפני המומחה הממונה על ידי בית המשפט חוות דעת רפואית של מומחה אחר, לגבי התאונה בה עסקינן;

(ב) לפסיקת בית המשפט העליון הקובעת כי גם מסקנות של ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי אסור שתובאנה בפני המומחה.

הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 30 ימים מיום קבלת חוות-דעת המומחה.

תחשיבי נזק מטעם התובעת יוגשו תוך 30 ימים מיום קבלת חוות-דעת המומחה, או מיום קבלת תשובות ההבהרה, לפי המאוחר.

תחשיבי הנתבעות יוגשו תוך 30 ימים מיום קבלת תחשיבי התובע.

עם קבלת תחשיבי התובעת ייקבע מועד דיון.

באחריות ב"כ התובעת לעדכן בית-המשפט.

ב"כ התובעת יודיע למומחה וישלח לו עותק מהחלטה זו.

ניתנה היום, י' טבת תשע"ב, 05 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נור אבו אחמד
נתבע: מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: