ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפה גלאי נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :

1. יפה גלאי

2. אליהו גלאי

נ ג ד

הראל חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בעכו

כב' הרשמת דנה עופר

החלטה

בפני התנגדות לביצוע תובענה בסכום קצוב, ותגובת המשיבה לטענות ההתנגדות.

עסקינן בתביעה לתשלום פרמיה, על פי פוליסה לביטוח מבנה ותכולתו, משנת 2007. לטענת המבקשים, לא ביקשו לחדש את פוליסת הביטוח שהיתה להם בעבר אצל המשיבה, ואף ביקשו מהסוכן לבטל את הפוליסה, מאחר והמבנה בוטח בחברה אחרת.

שאלה ראשונה הטעונה הכרעה היא שאלת הסמכות המקומית.

המבקשים טוענים, כי הסמכות המקומית לדון בתובענה מסורה לבימ"ש זה, לאור מקום מגוריהם בכרמיאל.

המשיבה טוענת, כי הסמכות המקומית מסורה לבימ"ש השלום בתל אביב, שם מקום עיסקה, והוא המקום לקיום החיוב - מקום עיסקו של הנושה.

מאחר והמשיבה בחרה להגיש את תביעתה כתובענה בסכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, קמה למבקשים הזכות להגיש את התנגדותם בלשכה בה התנהל התיק (ואז היה התיק מועבר לביהמ"ש הסמוך) או בלשכה הסמוכה לביהמ"ש המוסמך לדון בתובענה על פי טענתם. במקרה האחרון מעביר רשם ההוצל"פ את התיק לביהמ"ש הסמוך.

המבקשים אכן פעלו כמצוות תקנות ההוצל"פ, והגישו התנגדותם בלשכת ההוצל"פ בעכו, אף על פי שתיק ההוצל"פ עצמו מתנהל בלשכת ההוצל"פ בתל אביב. משכך, הועברה ההתנגדות לבימ"ש זה.

מאחר ואין ספק, כי בימ"ש השלום בעכו מוסמך אף הוא לדון בתובענה, לכל הפחות לאור מקום מגוריהם של הנתבעים, הרי שאין עילה להורות על העברתו מבימ"ש זה לבימ"ש השלום בתל אביב.

התביעה תתברר, איפוא, בבימ"ש השלום בעכו.

מכאן יש לברר את טענת המבקשים ל"מחיקת כותרת".

המבקשים טוענים, כי התביעה אינה מתאימה להתברר כתובענה בלשכת ההוצאה לפועל, מאחר והיא אינה נסמכת על מסמך שנחתם על ידיהם, אלא על פוליסת ביטוח בלבד. המשיבה טוענת, כי אין צורך במסמך שנחתם על ידי הנתבעים, אלא כי התביעה נסמכת על החלופה השנייה שבסעיף 81א1(א) לחוק ההוצאה לפועל, דהיינו "תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק", כאשר, לטענתה, החיקוק הרלבנטי הוא חוק חוזה הביטוח. מוסיפה המשיבה וטוענת, כי אין בסעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל דרישה, כי המסמך בכתב יהא מסמך שנחתם על ידי הנתבע.

אין בידי לקבל את שתי טענותיה של המשיבה.

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, הינו חוק המסדיר הוראות ספציפיות באשר לחוזי ביטוח, להבדיל מחוזים באופן כללי. אין הוא שונה, בהקשר הנדון, מחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, וברור כי לא ניתן לתבוע בסדר דין מקוצר תמורה חוזית של חוזה שנכרת בעל פה, אף על פי שהדין המהותי מכיר בחוזה כזה. חוק חוזה הביטוח אינו יוצר עילת תביעה, אלא אך מסדיר את היחסים בין חברת הביטוח לבין מבוטחה, בקביעת הוראות חוק שהן ספציפיות לחוזי ביטוח. על כן אין לומר כי עילתה של תביעה זו שבפני בהוראה מפורשת של חיקוק.

אשר לטענה, כי חוק ההוצאה לפועל אינו דורש כי הראייה תהא בכתב ידו של הנתבע, הרי שאף טענה זו דינה להידחות. סעיף 81א1(א)(1) מתיר ביצועה בלשכת ההוצאה לפועל של "תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב". הוראה זו דומה, במהותה, לזו שבתקנה 202 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ובהקשר זה נפסק לא אחת, כי הראייה הנדרשת צריכה להיות מסמך שנערך בידי הנתבע או שנחתם בידיו. ההגיון לכך הוא ברור, שכן מתן היתרון לתובע, והעמדת הנתבע בפני הצורך להגיש בקשת רשות להתגונן, ולפרט טענותיו בתצהיר, מתבקש רק כאשר התובע מסתמך על מסמך הקושר את הנתבע לתביעה באופן ממשי.

לפיכך, כאשר מוגשת תביעה לתשלום פרמיית ביטוח שלא שולמה, הרי שהיא תוכל להיות מוגשת על פי פוליסה, אם זו חתומה על ידי הנתבע, או בצירוף מסמך אחר עליו חתם הנתבע, כגון טופס הצעה, כמקובל בענף הביטוח.

נראה כי לא בכדי לא צורף מסמך מעין זה לתביעה שבפני, שכן מתגובת המשיבה אף עולה, כי חידוש הביטוח משנה לשנה נעשה על פי הסכמה בין המבקשים לבין סוכן הביטוח, בעל פה או בהתנהגות. נראה, איפוא, לעת עתה, כי מסמך חתום ובו בקשה מטעם המבקשים לחדש את פוליסת הביטוח לשנה הרלבנטית - אין בנמצא.

לאור האמור לעיל, אני מורה על "מחיקת הכותרת", במובן זה שהתביעה תתברר בסדר דין מהיר.

אגב הדברים ייאמר, כי טענות המבקשים לגופן מצדיקות מתן רשות להתגונן, שכן המבקשים טוענים, כי לא ביקשו כלל לחדש את פוליסת הביטוח, ואף ביקשו מפורשות מהסוכן לבטלה. טענה עובדתית זו ראויה לבירור, שכן יש בה כדי להביא להדיפת התביעה, ככל שתתקבל.

ההתנגדות שהגישו הנתבעים תשמש ככתב הגנה מטעמם.

הצדדים ימלאו אחר הוראות פרק ט"ז1 לתקנות סדר הדין האזרחי, בכל הנוגע להתאמת כתבי בי-דין לסדר דין מהיר.

לאור התוצאה אליה הגעתי בעניין מחיקת הכותרת, אני מחייבת את המשיבה בהוצאות המבקשים, בסך 500 ₪. סכום זה לא ישולם כעת, אלא בתום ההליך העיקרי, וככל שתזכה המשיבה בתביעתה, תוכל לקזזו.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י' טבת תשע"ב, 05 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יפה גלאי
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: