ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נחום גומה נגד עיריית חדרה :

1. נחום גומה

2. רונן גומה

נ ג ד

עיריית חדרה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

כב' הרשמת תמר שרון נתנאל

החלטה

הבקשה :

1. המבקשים עותרים למתן פטור מהפקדת עירבון להוצאות המשיבה, בערעור שהגישו על פסק דינו של בית משפט השלום בחדרה (כב' השופט נאסר ג'השאן), בת.א. 23747-01-10, מיום 8.8.11, במסגרתו דחה בית משפט קמא, את תובענת המבקשים למתן צו עשה, המחייב את המשיבה להקצות להם דוכן בשוק החדש בחדרה, במקום לו הם טענו - דוכן מס' 66 דווקא. בימ"ש קמא קבע, כי מאחר שזה היה הסעד היחידי לו טענו המבקשים, הוא דוחה את תביעתם, תוך חיובם בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,000 ₪.

המבקשים אוחזים בפסק דין הצהרתי, שניתן ע"י בימ"ש השלום בחדרה, בתיק ה.פ. 120/08 ובו נקבע כי הם זכאים לקבל דוכן בשוק החדש בחדרה, שוק שהוקם לאחר שהשוק הישן נהרס בפיגוע חבלני. לאחר שהמשיבה סירבה למסור להם את הדוכן הספציפי אותו ביקשו (דוכן מס' 66), פנו הם בתביעה נוספת לבימ"ש השלום בחדרה, בעתירה כי ביהמ"ש יורה למשיבה למסור להם דוכן ספציפי זה.

כאמור - בפסה"ד, עליו הוגש ערעור זה, קבע בימ"ש השלום בחדרה, כי המבקשים לא הוכיחו זכותם לדוכן ספציפי זה ודחה את התביעה.

2. אגרת הערעור, בסך 1,317 ₪ שולמה ע"י המבקשים ובבקשה זו טוענים הם, כי אין ביכולתם להפקיד את הערבון.

לבקשה צורף תצהירו של המבקש 2, נחום גומה (להלן: "נחום"), בו נטען, כי הפיגוע בשוק קטע את מקור פרנסתם, כי הוא עצמו עובד בעבודות שיפוצים מזדמנות והשתכרותו הינה בסך 2,700 ₪ בלבד והוא גר בשכירות בדיור ציבורי, כי המבקש מס' 1, רונן גומה (להלן: "רונן"), נמצא בכלא מחודש מאי 2011 ועד מאי 2012.

נחום טוען בתצהירו, כי אימו משתכרת 4,000 ₪ בלבד, המשמשים אותה לפרנסתה ולפרנסת אחותו הקטנה ואין היא יכולה לסייע להם, עם אחותו השניה אין הוא בקשר ואף מידידים אין הם יכולים לקבל סיוע.

עוד נטען, כי קיימת למבקשים עילת תביעה כספית בגין האיחור הניכר במסירת הדוכן ואבדן רווחים וכי הם שוקדים, בימים אלה, על הכנת תביעה כספית נגדה.

המשיבה מתנגדת לבקשה בטענה, שהמבקשים לא פירטו, כנדרש, את רכושם ומקורות הכנסתם ואף לא את הוצאותיהם ולא צירפו מסמכים נדרשים וכי אין זה סביר, כלל ועיקר, שנחום ומשפחתו מתקיימים מסך של 2,700 ₪ בחודש, בלבד.

עוד טוענת היא, כי אין די בעובדה שרונן מרצה עונש מאסר וכי היה עליו להמציא תצהיר ובו כל הפירוט הנדרש בבקשה מעין זו ולצרף מסמכים לתמיכה בטענותיו.

לענין סיכויי הערעור טוענת המשיבה, כי פסק דינו של בימ"ש קמא, מפורט ומנומק וכולל קביעות של עובדה ומהימנות, שאין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בהן.

המסגרת הנורמטיבית:

3. בנוגע לפטור מהפקדת ערבון קובעת תקנה 432(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"):

"החליט הרשם, לפי בקשת המערער, לדחות את תשלומה של אגרת הערעור, כולה או מקצתה, ישקול אם אין זה מן הצדק לפטור את המערער מחובת ערבון לכל הוצאות הערעור או למקצתן, לאחר שניתנה למשיב הזדמנות להשמיע דברו בענין זה, ולא יינתן הפטור אם הראה המשיב טעם מספיק לכך."

בבואו לבחון מתן פטור מהפקדת עירבון, יתן ביהמ"ש משקל לשני שיקולים נוגדים. מחד - לזכות הגישה לערכאות המהווה עיקרון יסוד במשפטנו ולפיה אין לנעול את שערי בית המשפט בפני מי שידו אינה משגת לשלם ההוצאות הכספיות הכרוכות בהליך. מאידך - לצורך להבטיח הוצאותיו של מי שזכה בדין, שלא ייוותר בסופו של יום ללא יכולת להיפרע את הוצאותיו, במיוחד לאור כך שהמבקש מערער על פסק דין שניתן ע"י ערכאה שיפוטית והוא מבקש להשיג על קביעותיה.

ראו, לענין זה, דברים שנאמרו ברע"א 953/08 - ויקטור צמח נ' עיריית רמת השרון ואח' . (לא פורסם, 3.4.2008):

"אין די בהוכחת דלות כלכלית. תנאי מצטבר נוסף הינו סיכויי ההליך (בש"א 329/90 יונה אברך נ' אשר גרוגר, פ"ד מד(2) 383). אכן, בשונה מעניין האגרה, הרי שנוכח תכלית הערבון, סיכויי ההליך מהווים שיקול כבד משקל בהחלטה האם להיעתר לבקשה לפטור מהפקדת ערבון. בעוד שבעניין האגרה די בסיכוי כלשהו להצליח בהליך כדי להצדיק פטור, לעניין פטור מערבון נדרש סיכוי בעל ממשות גדולה יותר (בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי (לא פורסם, 17.10.2007)" (ההדגשות אינן במקור).

כן ראו: רע"א 7912/07 - טנר בניה ושיפוצים בע"מ נ' סמינר כנרת אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ואח' (לא פורסם 13.11.2007).

4. דיון בבקשה לפטור מערבון בערעור (כפי דיון בבקשה לפטור מאגרה), דורש התייחסות לשני פרמטרים - יכולת כלכלית וסיכויי הערעור.

5. לשם הוכחת חוסר יכולת כלכלית על המבקש לפרוש בפני בית המשפט תשתית מפורטת ועדכנית בדבר מצבו הכלכלי ולהמציא פרטים על רכושו ומקורות הכנסתו, הנתמכים במסמכים מתאימים (ראו, למשל: ע"א 254/07 משה לפיד ואח' נ' אלישבע סמואל ואח' (לא פורסם, 21.2.2007); רע"א 10498/06 מגדלי ישי חברה לבניין בע"מ - בפירוק נ' עיריית תל אביב יפו (לא פורסם, 30.1.2007).

בנוסף, על המבקש פטור מערבון להראות, כי הוא ניסה לגייס את הסכום הנדרש מקרובי משפחתו וכי הדבר לא עלה בידו (ע"א 6860/09 ריבק נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה (לא פורסם, 22.10.2009).

6. בענייננו, רונן לא הגיש תצהיר, כלל ואילו תצהירו של נחום אינו מפרט את מקורות הכנסותיו והכנסות משפחתו המתגוררת עימו, אינו מפרט את רכוש המשפחה וכל שצורף אליו הם דפי חשבוון בנק.

בדף חשבון הבנק של רונן, שצורף לבקשה, נראות הפקדות כספים באלפי שקלים, שלא ניתן להם כל הסבר בתצהירו של נחום. צודקת המשיבה בטענתה, כי לא ברור כיצד יכול המבקש להתקיים מסכום של 2,700 ₪ בחודש ותמיהתה זו מקבלת תשובה (חלקית, לפחות), בתנועות בחשבונו של נחום בבנק.

צורף גם דף חשבון של רונן, מיום 2.6.11 ועד יום 22.11.11, אשר, בהיות רונן בכלא, אין הוא מראה פעולות של ממש. חרף זאת, בהעדר תצהיר בדבר כל מקורות הכנסותיו ורכושו אין בכך בלבד, כדי ללמד על מצבו הכלכלי ועל חוסר יכולת להפקיד ערבון.

נחום צירף שלושה תלושי שכר - החל מחודש אוגוסט 2011, לפיהם הוא החל את עבודתו בחודש אוגוסט. נחום לא פירט בתצהירו מה עשה ובמה עבד לפני חודש אוגוסט 2011 ולא הציג כל מסמכים בענין זה.

מהבקשה ומנספחיה עולה, איפוא, שהמבקשים לא פרשו בפניי את מלוא התמונה על מצבם הכלכלי ומשכך, אין מנוס מקביעה כי לא הוכח על ידם הפרמטר הראשון, הוא סיכויי הערעור.

7. בנסיבות אלה, בהם לא הוכיחו המבקשים חוסר יכולת כלכלית להפקיד את הערבון, מתייתר הצורך לבחון את סיכויי הערעור.

למעלה מן הצריך אומר, כי גם סיכויי הערעור מוטלים בספק.

בבקשה עצמה נטען, כי הערעור מופנה נגד קביעותיו העובדתיות של בימ"ש קמא, אשר, לדעת המבקשים, בטעות יסודן. בערעורם טוענים הם לטעויות יסודיות שנפלו בקביעותיו של בימ"ש קמא, היורדות, לטענתם, לשורשו של ענין ולדעתם וכן לפי יעוץ משפטי שקיבלו, טובים סיכוייהם לזכות בערעור.

מן המפורסמות הוא, שערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בקביעות עובדתיות של הערכאה הדיונית, מה גם שבענייננו, קביעותיו של בימ"ש קמא בפסק הדין מפורטות ומנומקות. מבלי לקבוע מסמרות בדבר, נראה שאין מדובר באותם מקרים חריגים בהם תתערב ערכאת הערעור בממצאים העובדתיים אשר בפסק הדין שניתן ע"י בימ"ש קמא.

8. אשר על כן, אני דוחה את הבקשה.

המבקשים יפקידו את העירבון תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יירשם הערעור לדחייה, לפי תקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ללא כל הודעה נוספת.

החלטה זו ניתנה על ידי כרשמת בית המשפט המחוזי בחיפה.

ניתנה היום, י' טבת תשע"ב, 05 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נחום גומה
נתבע: עיריית חדרה
שופט :
עורכי דין: