ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דמיטריוקוב אלינה נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ :

דמיטריוקוב אלינה

נ ג ד

מנורה חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בכפר-סבא

כב' השופט דורון חסדאי

החלטה

רקע כללי בתמצית

1. לפניי בקשת התובעת למינוי מומחה רפואי בתחום הריאומטולוגי, במסגרת תובענה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, וזאת לצורך בחינת טענתה כי היא סובלת מתסמונת פיברומיאלגיה עקב התאונה נשוא התובענה דנן מיום 29.6.07.

2. על רקע דיון שהתקיים ביום 25.10.10 ברע"א 2655-10-10 (בימ"ש מחוזי מרכז), הגישה התובעת בקשה מחודשת למינוי מומחה רפואי כאמור. לבקשה צורפו בין היתר המסמכים הבאים:

א. סיכום ביקור שנערך על ידי פרופ' מ. אבו שקרה מיום 1.1.10.

ב. מסמך רפואי בן 3 עמודים מתיקה הרפואי של התובעת (נספח ב'1)

ג. מסמך רפואי בחתימת ד"ר רוני פלג מיום 29.10.11 (נספח ב'2).

סיכום ביקור מיום 30.11.09, פרופ' יעקב הורוביץ (נספח ב'2).

ד. טופס סיכום בדיקה רפואית מיום 8.4.10, ד"ר מיכאל יאיר (נספח ב'3).

ה. מסמך רפואי מיום 19.1.10 של ד"ר אבדילימוב אנג'ליקה (נספח ב'4).

3. הנתבעת בתגובתה התנגדה לבקשה וציינה, בין היתר, כי מהבר"ע עולה, כי התובעת יכולה להגיש בקשה מחודשת למינוי מומחה רפואי רק על סמך עובדות חדשות וצריך שבקשתה זו תישען על שינוי נסיבות וזאת על רקע שתי החלטותיה הקודמות של עמיתתי כב' השופטת ר. קרלינסקי מיום 22.12.09 ו- 21.1.10.

4. ביום 9.3.11 התקיים דיון בבקשה וב"כ הצדדים טענו איש איש כמידתו בתמיכה לעמדת שולחתו כמפורט בעמודים 1-3 לפרוטוקול.

בהחלטתי מיום 3.5.11 נתבקש ב"כ התובע להמציא לעיון בית המשפט מסמכים רפואיים מתאימים באשר לבדיקת התובעת במרפאת הכאב (ד"ר רוני פלג), תיעוד רפואי באשר לבדיקתה ע"י פרופ' הורוביץ ואת תוצאות בדיקתה על ידי נוירולוג (ד"ר פרקש).

5. ב"כ התובעת המציא בהתאם להחלטתי הנ"ל את המסמכים המבוקשים. הנתבעת בתגובתה למסמכים שצורפו ציינה, בין היתר, כי על פי סיכום המחלה שצורף לתביעה התובעת נפגעה באופן קל ביותר ובבית החולים לא אובחן שום ממצא פתולוגי, כי רק לאחר שנתיים החלו לפתע תלונות סובייקטיביות על כאבים ולא נמצא כל בסיס אובייקטיבי לכאבים אלה. הנתבעת שבה על טענתה, כי בהתאם לבר"ע תורשה התובעת להגיש בקשה נוספת, רק אם זו נשענת על עובדות חדשות והמסמכים שצורפו אינם מרפאים פגם זה והם נושאים תאריך מרוחק של כשנתיים וחצי מהתאונה, אין רצף טיפולי לגבי תקופה ממושכת ואין תיעוד המורה על קשר סיבתי בין התלונות לבין התאונה.

התובעת השיבה לתגובת הנתבעת. לשיטתה, הטענה להיעדר רצף טיפולי אינה נכונה ודי במסמכים שצורפו כדי לשמש ראשית ראיה לצורך מינוי המומחה המבוקש.

דיון והכרעה

6. ההלכה קובעת כי על מנת שימונה מומחה לצורך קביעת דרגת נכות בתחום מסויים צריך התובע להביא ראשית ראיה לנכות שהוא טוען לה [ר' רע"א 1619/93 אליהו נ' טטרו, פ"ד מ"ז (4) 89]. ביהמ"ש מקפיד על מינוי המומחים במקרים אלו משום שאין לנפגע אפשרות אחרת להוכיח את נכותו הרפואית על ידי הבאת מומחים מטעמו [ר' רע"א 1338/90 שיק נ' מטלון פ"ד מ"ד (2) 216, 219-220; בר"ע (ב"ש) 594/09 AIGנ' רחמני (2.12.09)].

בפרשת שיק לעיל, נפסק, בין היתר:

"על פי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים)... אין עומדת לנפגע בתאונת דרכים האפשרות להוכיח את טענותיו בעניין שברפואה על ידי הבאת ראיות מטעמו. הדרך העומדת לפניו היא לבקש מינוי מומחה או מומחים רפואיים. דחיית בקשתו למינוי מומחה, יש בה על כן, כדי לסגור בפניו את הדרך להוכיח שנותר עם מום או נכות כתוצאה מהתאונה, או כל עניין אחר רפואי. בנסיבות אלה אין מקום לדחות בקשה למינוי מומחים רפואיים כשקיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות עקב התאונה. אין בדברי אלה כדי לשלול את הצורך לבדוק בכל מקרה, אם אמנם מינוי כזה דרוש, ובית המשפט לא יהסס לדחות בקשה למינוי מומחה רפואי, אם אין לבקשה יסוד לאור החומר הרפואי המובא בפני בית המשפט. ואולם כשהדברים אינם כה ברורים יזהר בית המשפט לבל תקופחנה זכויותיו של המבקש על ידי מניעת מינוי מומחה רפואי כבקשתו".

(ר' גם: י. אנגלרד "פיצויים לנפגעי תאונות דרכים" מהד' 3, 2005, 460; רע"א 3497/98 רזין נ' המגן פ"ד נב (5) 136 (.

אמנם הילכת שיק נקבעה לגבי דיותה של ראשית הראיה המצדיקה מינוי רופא רפואי אולם רוח הדברים היא שלא להקשות על מינוי מומחה כאשר יש לבקשה יסוד בחומר הרפואי [ר' גם: בש"א (י-ם) 8638/09 מנורה נ' באשא (13.9.09)].

7. ראשית הראיה הנדרשת לצורך מינוי המומחה יכולה להיות נלמדת מסוגים שונים של מסמכים ובעיקר ממסמכים אשר מצביעים על טיפול רפואי שניתן לתובע עקב נכותו [ר' רע"א 911/03 סעאת נ' סעאת ואח' תק-על 2003 (1) 709].

בעניין זה נפסק ב-בר"ע (באר-שבע) 651/02 עמר נ' הפניקס (לא פורסם), בין היתר, כי: "יודגש כי מומחה הממונה מטעם ביהמ"ש במסגרת תביעה שכזו, הינו הכלי היחיד אשר באמצעותו יוכל התובע להוכיח נכותו. דחיית בקשה למינוי מומחה, דינה כסגירת דלת ההוכחה" (ר' גם רע"א 8796/99 הפניקס נ' בן יאיר ואח'; רע"א 247/01 מססה נ' דולב ואח').

8. בית משפט השלום בתל-אביב בהחלטתו המקיפה בת.א. (תל-אביב) 70670/04 זיגדון ואח' נ' כלל ואח' תק-על 2005 (3) 3190, ציין בין היתר, כי אין חולק שחוק הפיצויים הינו חוק סוציאלי שנועד להכניס תחת כנפיו נפגעים רבים אשר נפגעו כתוצאה מ"שימוש" ברכב מנועי. ביהמ"ש מדגיש כי דחיית בקשה למינוי מומחה רפואי משמעה לעיתים כי לא ניתן לנפגע יומו וזאת עוד בטרם נדונו לגופן טענותיו וראיותיו.

עוד מציין ביהמ"ש כי הוא בחן פסיקה של בתי משפט מחוזיים שונים ומצא כי ברובם של המקרים משהגיע ביהמ"ש למסקנה כי קיימת ראשית ראיה בדבר קיומה של נכות - הוא נעתר לבקשה למינוי מומחה רפואי, על אף העדר מסמכים המעידים על רצף טיפולי [ר' למשל: בר"ע (באר-שבע) 651/02 עמר לעיל, בר"ע (תל-אביב) 2629/03 הדר נ' אזואלי, בש"א (ירושלים) 14020/5 אלאזם נ' חמאד, בש"א (תל-אביב) 16138/03 ערן נ' אליהו, בר"ע (תל-אביב) 1711/02 יובל נ' קריספין ובר"ע 1303/02 אורן (שורש) נ' אל בז ואח'].

9. תאונת הדרכים התרחשה כנטען בכתב התביעה ביום 29.6.07. לצרכי החלטתי זו מצאתי להתעלם מסיכום הביקור מיום 1.1.10 של פרופ' אבו שקרה, אשר למיטב ידיעתי אף עמד לעיני כב' השופטת קרלינסקי טרם מתן החלטותיה. המסמך אף חורג לטעמי מגדר מסמכים המותרים להצגה לצורך מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט.

10. בנספח ב'1 מיום 22.5.08 מתלוננת התובעת על כאבי גב וצוואר בעקבות תאונת דרכים שאירעה כשנה קודם לכן. בביקור מיום 22.7.09 מתלוננת התובעת על כאבי ראש, צוואר וגב עליון ונמצאו רגישויות מעל חוליות צוואר וגב עליון ללא הגבלה בתנועה וללא חוסר נוירולוגי. הומלץ על פיזיותרפיה.

בנספח ב'2 מיום 29.10.09 נרשמו תלונות התובעת על כאבי גב וברכיים, כאבי גב דיפוזיים. בבדיקה הרפואית נמצאה רגישות אופנית לפיברומיאלגיה ב- 12 מתוך 18 נקודות שנבדקו ללא פיקוח נוירולוגי בולט. בהמלצות הרופא נרשם, בין היתר, כי התובעת עונה על הקריטריונים של פיברומיאלגיה וניתן להפנותה ליעוץ ריאומטולוגי.

במסמך רפואי נוסף מיום 30.11.09 של הריאומטולוג פרופ' הורוביץ נרשמה אבחנה של "פיברומיאלגיה פוסט טראומטית".

בנספח ב'4 מיום 19.1.10 נרשם, בין היתר, כי מאז התאונה סובלת התובעת מכאבי גב וצוואר, כאבי ראש וכאבים בברך שמאל, עברה מספר טיפולים פיזיותרפיים ללא שיפור משמעותי, נבדקה במרפאת כאב על ידי ד"ר פלג, כאשר הרושם הוא של פיברומיאלגיה והומלץ להפנותה לריאומטולוג, נבדקה על ידי פרופ' הורוביץ ואובחנה כסובלת מ"פיברומיאלגיה פוסט טראומטית".

11. במסמכים הנוספים שהוגשו על ידי ב"כ התובעת צורף סיכום ביקור מיום 10.2.11 של פרופ' הורוביץ (ריאומטולוג) כאשר האבחנה המצויינת במסמך הינה "Fibromyalgia no response".

במסמך נוסף של פרופ' הורוביץ מיום 12.5.11 נרשם, כי התובעת הינה תחת השגחה ומגיבה ל- Tramadex.

מכתב הנוירולוג ד"ר פטרו פרקש מיום 11.1.10 (אשר לא ברור אם עמד בפני כב' השופטת קרלינסקי טרם מתן החלטה) במכתב זה המאוזכר אף בנספח ב'4 מצוין, בין היתר, כי התובעת מצויה במעקב ריאומטולוגי עם אבחנה של פיברומיאלגיה

12. בסופו של יום ולאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים, נחה דעתי, כי בתיעוד שהוגש על ידי התובעת בגדרי הבקשה שבפניי(שלא כולו עמד בפני ביהמ"ש בעבר) , מצויה ראשית ראיה הולמת למינוי מומחה רפואי בתחום הריאומטולוגי. בשים לב לטיבה וטבעה של תסמונת הפיברומיאלגיה, הרי שהמומחה שימונה ידרש מן הסתם לשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לבין תסמונת זו אשר נטען, כי ממנה סובלת התובעת.

13. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתיקי פלת"ד הינה דרכו היחידה של תובע להוכיח נכות נטענת. בסופו של יום מצאתי כי יש מקום להיעתר לבקשה המחודשת למינוי מומחה רפואי הן מן הטעם שהמסמכים שהובאו בפניי מצדיקים זאת והן מן הטעמים שפורטו בפסיקה שהובאה לעיל.

14. ברם אולם, לעת הזו מצאתי כי התובעת היא זו שתשא בעלות שכרו של המומחה שימונה. אשר על כן, תפקיד התובעת בקופת בית המשפט בתוך 45 ימים מהיום סך של 5,000 ₪ + מע"מ. לאחר ההפקדה הנ"ל ימונה מומחה מטעם בית המשפט בתחום הריאומטולוגי.

15. בשולי ההחלטה התנצלותי על העיכוב שחל בכתיבתה.

16. אין צו להוצאות.

17. ת.פ. 1.3.12.

18. המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים בפקס ובדואר בהקדם.

ניתנה היום, ח' טבת תשע"ב, 03 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דמיטריוקוב אלינה
נתבע: מנורה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: