ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל אלואשוילי נגד עירית תל-אביב-יפו :

1. רפאל אלואשוילי

2. אליהו חיים אליאשוילי

נ ג ד

עירית תל-אביב-יפו

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופט משה סובל-שלום ת"א

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטתו מיום 20.7.11 של כב' רשם ההוצל"פ רף נועם בתיק הוצל"פ

01-73019-10-4 שדחה את בקשתם של המערערים בטענת "פרעתי" וחייבם בהוצאות המשיבה.

ב"כ הצדדים הגישו עיקרי טיעון מפורטים בו פרט כל צד את משנתו.

בהחלטה מיום 26.12.11 התרתי לב"כ המערערים להגיש תשובה קצרה לעיקרי הטיעון של המשיבה ולא מצאתי כי הוגשה.

2. לאחר עיון בכל המסמכים ועיקרי הטיעון ניתן לתמצת את המחלוקת למשפט אחד, מה דינם של חיובים בפסק דין שבוטל.

השאלה מתעוררת למקרא נוסח ההסדר הדיוני שנעשה בביהמ"ש המחוזי בו נאמר כי בכפוף לתשלום מלוא סכום פסה"ד לגביו הוגש הערעור "יבוטל פסק הדין תינתן רשות להגן, התצהיר ישמש כתב הגנה".

בהמשך נאמר "עם מתן פסק דין בבית משפט שלום, ואם תדחה התביעה, כולה או חלקה, תחזיר המשיבה למערערים כל סכום ששולם ביתר".

3. המערערים טוענים כי לאחר שעמדו בתנאי של תשלום מלוא הסכום נחשב פסה"ד הראשון מיום 8.6.05 למבוטל, על כל החיובים שנפסקו במסגרתו ועליהם לשלם למשיבה רק את הסכומים שנפסקו בפסה"ד השני ביום 2.5.10.

מנגד טוענת המשיבה כי ההסדר הדיוני האמור כולל בתוכו תנאי מתלה דהיינו שרק אם תדחה תביעתה, כולה או חלקה, בסיבוב השני, רק אז קמה למערערים הזכות לדרוש השבה של כל סכום ששולם ביתר.

4. בהחלטתו אימץ הרשם הנכבד את גירסתה של המשיבה וקבע כי ההסדר הדיוני כלל תנאי מתלה, כאמור לעיל, תנאי שאיננו מתקיים, שכן בפסה"ד השני קיבל ביהמ"ש את התביעה במלואה וסכום ההוצאות ושכ"ט עו"ד שפסק הינו בנוסף לסכומים ששלמו המערערים עפ"י פסה"ד הראשון.

עוד הוסיף הרשם הנכבד וקבע כי אין זה מתפקידו להתערב בהסכמות הצדדים, לא להוסיף ולא לגרוע, וכאמור אימץ את גרסתה של המשיבה.

5. בכל הכבוד, אני סבור כי נפלה שגגה בהחלטתו של הרשם הנכבד ודינו של הערעור להתקבל.

בהתאם להסדר הדיוני מבוטל פסה"ד הראשון, לרבות כל החיובים שנפסקו במסגרתו ועומדים כנגד המערערים רק החיובים שעפ"י פסה"ד השני.

אין הגיון בגרסתה של המשיבה שכן אם נלך באופן דווקני לשיטתה הרי שיש להתחשב גם בחוב הפסוק של פסה"ד הראשון ואז על המערערים לשלם פעמיים את אותו החוב, שכן אם בוטל פסה"ד הראשון הרי שבוטל כולו ולמה לאבחן בין החיובים שבו.

6. אין מחלוקת כי בפועל שילמו המערערים סך של 72,480 ש"ח במסגרת תיק ההוצל"פ שנפתח לביצוע פסה"ד הראשון (01-55367-05-6) ותיק ההוצל"פ הנוכחי נפתח לגביית הוצאות ושכ"ט עו"ד בלבד, ואולם יש לראות את שני התיקים ביחד באופן שמחיובי פסה"ד השני יש להפחית את כל הסכומים ששולמו בשני תיקי ההוצל"פ ביחד, וככל שיתברר כי שלמו המערערים בעודף, על המשיבה להשיב את הסכום העודף.

7. משקבעתי את העקרון אין בכוונתי להדרש להתחשבנות אשר אמורה להתבצע בתיק ההוצל"פ עפ"י תחשיבים שיגישו הצדדים לרשם ואשר יקבע מהו הסכום שיש להשיב למערערים,אם בכלל. מחיובי המערערים עפ"י פסה"ד השני, שכן פסה"ד הראשון בוטל במלואו, יופחתו כל הסכומים ששילמו המערערים, הן מכח פסה"ד הראשון והן מכח פסה"ד השני.

8. הערעור מתקבל בזאת ומבוטלת החלטתו של הרשם הנכבד מיום 20.7.11, לרבות סכום ההוצאות שפסק.

המשיבה תשלם למערערים את הוצאות הערעור בסך של 5,000 ₪.

המזכירות תחזיר לב"כ המערערים את הפקדון בסך 5,000 ₪, לרבות רווחים, ככל שנצברו.

ניתן היום, ח' טבת תשע"ב, 03 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפאל אלואשוילי
נתבע: עירית תל-אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: