ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת לב התמר השקעות מקבוצת דניאל וחנן בע"מ נגד לב לבייב :

חברת לב התמר השקעות מקבוצת דניאל וחנן בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד בר-און חן ו/או חנה בר יוסף ג'ינו

נ ג ד

לב לבייב

ע"י ב"כ עו"ד ברם תומר ו/או ליאור בן ארי

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

כב' השופט חאלד כבוב

החלטה

1. בפני בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה שניתן ביום 10/10/11 (להלן: "הבקשה" ו"פסק הדין" בהתאמה). יום לאחר מתן פסק הדין (ב- 11/10/11) הגישה המבקשת בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה.

2. בבקשה פרטה המבקשת הטעמים לביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד: 1) פרטה המחדל לאי הגשת כתב ההגנה במועד, וטענה כי כתב התביעה הומצא למר בוכנר (הרשום ברשם החברות כדירקטור ובעל מניות אצל המבקשת) וזה עם קבלת התביעה ניסה ליצור קשר עם מר מולקונדוב, שמנהל את כלל ההליכים המשפטיים של המבקשת ומעורה היחיד בענייניה, אלא שלא עלה בידיו לשוחח עם מר מולקונדוב סמוך לקבלת התביעה, וכי עקב מחלת ההנטינגטון בה לוקה, העניין נשכח ממנו עד שביום 11/10/11 פנתה עו"ד בר יוסף ג'ינו אליו, ומיד הגישה בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה, אלא שכפי שהתברר כבר יום לפני כן ניתן פס"ד בהעדר הגנה. לטענת המבקשת המשיב יודע היטב כי מר מולקונדוב הוא שמטפל בענייניה אלו של המבקשת, וכי המצאת התביעה למר בוכנר היא בבחינת ניסיון לבצע מחטף. כן צרפה המבקשת מסמכים רפואיים באשר למצבו של מר בוכנר לרבות אישור רפואי לפיו נפלט מר בוכנר ממעגל העבודה. כן פרטה המבקשת כי המשיב לא הצליח להמציא את כתב התביעה לנתבע 3 (מר ארנטרוי) ואילו הנתבעים האחרים (נכון למועד הגשת התשובה לתגובה לבקשה לביטול פסק דין) טרם הגישו כתב הגנה.

עוד פרטה המבקשת בבקשה כי יש לה סיכויי הגנה טובים, וכי בינה לבין המשיב נחתם הסכם לניהול תיקים ביום 29/6/2004, והמשיב הפקיד כספים להשקעה בחשבון, וכי ההסכם בין השניים חייב את המבקשת לפעול כפי שהורה לה המשיב בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בהסכם זה מצידו התחייב לשלם למבקשת עמלות. לטענת המבקשת היא פעלה בהתאם להסכם בין השניים וכפי שציווה עליה המשיב. לדידה כל פעולותיה חוקיות לחלוטין, ובוצעו בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים. המבקשת צרפה לבקשתה תצהיר תומך של מר בוכנר. בתשובתה עוד הוסיפה המבקשת בהקשר זה כי המשיב לא צרף כל תצהיר לטענותיו בתגובתו לבקשה, לרבות לטענותיו העובדתיות לעניין סיכויי התביעה.

3. המשיב התנגד לביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד, העלה טענות שונות, חלקן משפטיות וחלקן עובדתיות, אך לא צרף לתגובתו כל תצהיר תומך. לטענתו המבקשת לא הוכיחה כל סיבה מוצדקת למחדל בהגשת כתב ההגנה במועד, לטענתו מולקנדוב אינו נושא כל תפקיד ואינו בעל מניות שנים במבקשת. מר בוכנר אינו מפרט כיצד ניסה ליצור קשר עם מר מולקנדוב או לצרף ראיות לכך, וזנח חובתו לפעול בעניין הגשת כתב ההגנה. כן טוען המשיב כי אין כל תימוכין במסמכים הרפואיים שצרף מר בוכנר לכך כי מחלת ההנטינגטון גורמת לשכחה, ולא צורפה כל חוו"ד רפואית, וכי מהמסמכים הרפואיים שצורפו נראה כי הוא דווקא מתפקד טוב. לטענת המשיב למעשה מר בוכנר התעלם מדעת מחובת המבקשת לפעול. באשר לסיכויי ההצלחה טוען המשיב כי יש לדחות את טענות המבקשת, וכי מדיניות ההשקעה בה נקטה המבקשת אינה המדיניות לה הסכים המשיב, זה לא העלה על דעתו כי כספו "יעלם" ומדיניות ההשקעה לה הסכים, לא כללה ביצוע פעולות סרק של "חיבוץ" בכספו. כן טען כי כלל טענותיו מעוגנות במסמכים וקיבלו אישוש בפסק דין ממנו מבקשת המבקשת להתעלם.

4. לאחר עיון בטענות הצדדים אני מורה על ביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה מכמה טעמים:

ראשית, בתיק זה אף המשיב (התובע) בעצמו נתקל בקשיים בביצוע המצאת כתב התביעה לגורמים השונים, ובין כך למר מולקונדוב, אשר כפי שעלה מבקשותיו מצוי במאסר. כפי שעולה מכתב התביעה, אף המשיב עצמו סבור כי למר מולקונדוב קשר הדוק למבקשת, ולא אחת זה מציין בכתב תביעתו כי מר מולקונדוב שימש כנציגה (ראה למשל סעיפים 14 ו- 15 לכתב התביעה).

שנית, המבקשת צירפה תצהירו של מר בוכנר לתמיכה בטענותיה, זה פרט הן את הסיבה בשלה לא הוגש כתב ההגנה במועד והן את סיכויי ההגנה. אציין כי יום לאחר מתן פסק הדין בהעדר הגנה, הגישה המבקשת בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה, ובנסיבות שפרטתי ונוכח הקושי ביצירת קשר עם מר מולקונדוב (קושי בו נתקל אף המשיב בעצמו) וחיוניות השיח עימו בנדון אף לגישת המשיב, הרי שלטעמי די בכך על מנת להורות על ביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד. אף סיכויי ההגנה שפרטה המבקשת, מעלים הגנה אפשרית הטעונה ברור (ובעניין זה ראה אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, עמ' 373 - 374 מהדורה עשירית, 2009) ובבסיסן הנימוק כי המבקשת פעלה כפי שהוסכם בין בינה למשיב בהסכם וכפי שזה הורה לה, כאשר זה מנגד טוען כי לא כך הדבר (וזאת עשה המשיב תוך העלאת טענות עובדתיות, ומבלי שתמכן בתצהיר כנדרש).

בנסיבות אני מורה על ביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד, מותנה בתשלום הוצאות בסך 3,000 ₪ (הכולל שכ"ט עו"ד ומע"מ כדין) תוך 30 יום.

עם ביצוע התשלום תוכל המבקשת להגיש כתב הגנה בתוך 14 יום.

ניתנה היום, ז' טבת תשע"ב, 02 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת לב התמר השקעות מקבוצת דניאל וחנן בע"מ
נתבע: לב לבייב
שופט :
עורכי דין: