ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר בן-נון נגד המוסד לביטוח לאומי / חיפה ע"י הלשכה המשפטית :

מאיר בן-נון

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי / חיפה ע"י הלשכה המשפטית

בית דין אזורי לעבודה בחיפה

כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

החלטה

1. לפנינו בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה - יועץ רפואי במסגרת תביעת התובע להכיר בפגיעה בגבו כפגיעה בעבודה.

2. ביום 21/11/11 התקבלה חוות דעתו של פרופ' וולפין בעקבות החלטת בית הדין מיום 3/8/11.

3. ביום 28/11/11 התקבלה בקשה מטעם ב"כ התובע להעביר למומחה שאלות הבהרה וביום 15/12/11 התקבלה תגובת הנתבע אשר הסכים להפניית חלק מהשאלות בסייגים מסוימים.

4. בפסיקה ובהנחיות נשיא בית הדין הארצי לעבודה[1]נקבע כי בית הדין ייתן רשות להציג שאלות הבהרה כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה. נקבע כי דרך המלך היא להתיר העברת שאלות הבהרה למומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין וכי מקום בו קיים ספק בדבר הרלוונטיות של השאלה, על בית הדין האזורי להתירה כדי שלא למנוע מבעל דין את האפשרות להבהיר חוות דעת שיש בה משמעות רבה בקביעת גורל תביעתו.

5. עם זאת נקבע כי בית הדין לא יתיר הצגת שאלות החורגות מהתשתית העובדתית אשר נקבעה ע"י ביה"ד, שאלות היפותטיות, שאלות ה"מתווכחות" עם מסקנות המומחה וכאלה הבוחנות את ידיעותיו של המומחה ללא קשר לקביעותיו.

6. לאחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד הגענו לכלל מסקנה כי יש להפנות למומחה את כל שאלות ההבהרה בנוסח שיובא בהמשך ההחלטה. אנו מתירים את העברת השאלות באשר הן עומדות באמות המידה אשר הותוו בהנחיות ובפסיקת בית הדין הארצי לעבודה.

7. בפתח הדברים יובהר כי המומחה מתייחס בחוות דעתו לאירוע מיום 4/12/07 המוזכר במסמכים הרפואיים כמועד בו הרים התובע ארגזי חלב בעבודתו, אירוע אותו מכנה המומחה תאונת עבודה. עם זאת, אירוע זה אינו חלק מהתשתית העובדתית שנקבעה על ידי בית הדין ובכל אופן לא נקבע בשום מקום כי המדובר בתאונת עבודה. כמו כן, הן מהבקשה לשאלות הבהרה והן מהתגובה עולה כי אירוע זה לא הוכר ע"י הנתבע כתאונת עבודה. על כן, בכל מקום בו ציין אף ב"כ התובע בבקשתו כי האירוע הנדון הוא תאונת עבודה, יושמט מונח זה, על מנת שלא להטעות ושלא לחרוג מהתשתית העובדתית.

8. אנו מקבלים באופן חלקי את שינוי הנוסח שמבקש הנתבע לגבי שאלות 4-6 ,אשר למעשה מהוות שאלה אחת, כך שהשאלה תוצג באופן בהיר יותר.

9. לאור האמור לעיל, המומחה ישיב על השאלות המפורטות להלן-

9.1. האם נכון כי האירוע מיום 4/12/07 המוזכר בחוות דעתך אינו הסיבה לבקע הדיסק הגדול ב- 5- L4, היות וזה היה קיים כבר ביום 28/1/07 כאשר נמצאו שינויים ניווניים בדיסק ובחוליות?

9.2. לאור זאת, האם נכון כי תשובתך לשאלה 16.1 צריכה להשתנות?

9.3. האם נכון כי ויברציות יכולות לגרום לנזק בגב?

9.4. האירוע מיום 4/12/07 לא הוכר ע"י הנתבע כתאונת עבודה, הואיל ונטען על ידי הנתבע כי התובע סבל מכאבי גב כשלשה שבועות טרם האירוע (בין היתר ראה תעודה מיום 9/12/07) וכי התובע סובל מכאבים בגבו לפחות משנת 2003. ראה לעניין זה רישומים רפואיים בתיקו של התובע שקדמו ליום 4/12/07 וכן בדיקת C.Tשנערכה לתובע קודם ליום 4/12/07. לדוגמא, הנך מופנה למסמך מיום 14/9/04 לפיו התובע סובל מהקרנה לרגל, הגבלה בתנועות ורגישות במישוש וכן מצוין כי קיימים סימנים רדיקולרים ברורים וכי היתה פריצת דיסק ב- C.Tוהכל כבר בשנת 2004. האם יש בכך כדי לשנות את מסקנותיך לגבי תרומת האירוע מיום 4/12/07 למצב התובע?

9.5. האם לאור תשובותיך לעיל יש מקום לשנות מהמסקנות אותן קבעת בחוות דעתך?

10. המומחה ישיב על השאלות, במידת האפשר, תוך 21 יום.

11. שכרו של המומחה ישולם מתקציב המדינה באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

12. לעיוני ביום 25.1.12.

13. הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, ‏27 דצמבר, 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאיר בן-נון
נתבע: המוסד לביטוח לאומי / חיפה ע"י הלשכה המשפטית
שופט :
עורכי דין: