ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חוסאם אל עוברה נגד אל עוברה עזאת :

חוסאם אל עוברה

נ ג ד

1. אל עוברה עזאת

2. המגן חברה לביטוח בע"מ-פ"ת

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' הרשמת שרון הינדה

החלטה

1. בפני בקשה לשומת הוצאות התובע בגין ניהול תביעתו כנגד הנתבעים.

2. התובע עותר לפסיקת הוצאות בסך כולל של 4,922 ₪ הכולל אגרה, ייעוץ רפואי, איסוף חומר רפואי והוצאות שוטפות כגון נסיעות, חניה, שליחויות וצילומים.

3. המשיב מסכים לפסיקת הוצאות האגרה ומתנגד לפסיקת יתר ההוצאות, בטענה כי היה על התובע לכלול את בדיקות המומחים בתביעה הכללית. לגבי איסוף החומר הרפואי נטען כי התובע היה יכולה להעביר את החומר הרפואי לבא כוחו ולחסוך ההוצאה ולגבי ההוצאות השוטפות, נטען כי הסכום הנדרש מופרז ואינו נתמך באסמכתאות.

דיון

4. אין מחלוקת בין הצדדים באשר לתשלום הוצאות אגרת בית המשפט אשר להן זכאי התובע בהתאם להוראת תקנה 513(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.

5. הוראת תקנה 513(2) מכירה באפשרות לאשר הוצאות מעבר לאלה שפורטו בתקנה 513(1) לפי בקשה בכתב או בעל פה ולאחר שניתנה לבעלי הדין הזדמנות להשמיע טענותיהם, אם ההוצאות האמורות היו סבירות ודרושות לניהול המשפט.

הגישה בפסיקה בנוגע לאישורן של הוצאות לבעל דין זכה בהליך המשפטי הינה כי בעל הדין שזכה בדינו זכאי למלוא ההוצאות שהוצאו על ידו לשם ניהול ההליך, על מנת שלא ייצא בחסרון כיס. יחד עם זאת ההוצאות שהוצאו בפועל הן לא הנתון הבלעדי לקביעת שומת ההוצאות, אלא על המבקש להראות כי הוצאות אלה היו הכרחיות סבירות ומידתיות ביחס להליך שנוהל.

ראו:

ת"א 7076/05 (מחוזי י-ם) אורבוטק בע"מ נ' קמטק בע"מ, פורסם באתר משפטי.

ע"א 3769/97 שמעון דהן נ' אביבה דני, פ"ד נג (5) 581.

ע"א 300/77 רוזנר נ' בניני ט.ל.מ חברה לבנין ופיתוח בע"מ, פ"ד לב (3) 682.

6. להלן אבחן ההוצאות הנדרשוות:

כבר בשלב זה אומר כי הבקשה הוגשה כשהיא ערוכה כטבלה ללא כל נימוק או הסבר להוצאות הנטענות.

יעוץ רפואי -

דר' רורליך מומחה תעסוקתי - בהתאם למועד התשלום נראה כי הייעוץ ניתן במהלך ניהול התביעה. מדובר בתביעה עפ"י חוק הפלת"ד ומשכך התבררה תוך שימוש במומחה מטעם בית המשפט. התובע לא טען כי קיבלה אישור בית המשפט להיוועץ במומחה ולא הובהר בבקשה מדוע הייעוץ היה הכרחי לניהול התביעה.

דר' אגסי - הייעוץ ניתן טרם הגשת התביעה. התובע לא הבהיר לאיזו מטרה ניתן הייעוץ, מדוע לא הוסיף את ההוצאה עבור הייעוץ לתביעה כנזק מיוחד ומדוע היה הכרחי לניהול התביעה.

לפיכך איני מאשרת הוצאות אלה.

הוצאות איסוף חומר רפואי - מדובר בהוצאה מקובלת בניהול תביעת נזקי גוף, משכך ומשנראה כי מדובר בהוצאה סבירה אני מאשרת ההוצאה.

הוצאות נסיעה, חניה, שליחויות וצילומים -

התובע לא צירף ראיות להוצאות הנטענות למעט קבלה אחת. מטבע הדברים, לא ניתן להמציא קבלה בגין כל הוצאה שנדרש התובע להוציא בניהול התיק וברי כי התובע נדרש להוציא הוצאות כלשהן בניהול ההליך. יחד עם זאת, לא ניתן לאשר לתובע את ההוצאות הנדרשות ללא כל פירוט ולו המינימלי ביותר לגבי היקף הנסיעות, השליחויות והצילומים שנדרשו וללא כל הסבר כיצד חושב סכום ההוצאות המבוקש. לפיכך, בהיעדר כל הסבר לשיעור ההוצאות, אני פוסקת הוצאות נסיעה, חניה, שליחויות וצילומים, בסך 1,000 ש"ח.

7. סיכומו של דבר הנתבעים ישלמו לתובע הוצאות כדלקמן:

אגרת בית המשפט בסך 587 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 10.1.06 ועד ליום התשלום בפועל.

הוצאות איסוף חומר רפואי בסך 71 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 30.5.07 ועד ליום התשלום בפועל.

הוצאות נסיעה, חניה, שליחויות וצילומים בסך 1,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חוסאם אל עוברה
נתבע: אל עוברה עזאת
שופט :
עורכי דין: