ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבריאל חי נגד מועצה המקומית תל מונד :

גבריאל חי

ממשרד נתן מאיר ושות'

נ ג ד

1. מועצה המקומית תל מונד

ע"י ב"כ עו"ד ז. פדובה

2. אקווה מערכות בקרה בתשתיות זורמות בע"מ (פורמלית)

ע"י ב"כ עו"ד ת. תורג'מן-קדם וש. הניג

בית המשפט המחוזי מרכז

כב' השופט בנימין ארנון

ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'

החלטה

ביום 12.4.2011 ניתן פסק דין חלקי בתביעה שהגישה אקווה מערכות בקרה בתשתיות זורמות בע"מ (להלן: "אקווה") כנגד המועצה המקומית תל מונד (להלן: "המועצה"), בתביעה שכנגד אשר המועצה הגישה כנגד אקווה, ובהודעה לצד שלישי אשר המועצה המציאה למבקש, מר גבריאל חי (להלן: "חי"). חי, מצדו, הגיש כנגד המועצה תביעה שכנגד ובמסגרתה ביקש לפטור אותו מתשלום אגרת בית משפט.

סכום התביעה שכנגד אשר הוגשה על ידי מר חי עמד על למעלה מ - 5,000,000 ש"ח. בהחלטה שניתנה ביום 17.3.2011 על ידי כב' השופטת ו. פלאוט נדחתה בקשתו של חי לקבלת פטור מתשלום אגרה. על החלטה זו הגיש חי בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. בהחלטה שניתנה ביום 27.10.2011 על ידי כב' השופט א. גרוניס נדחתה בקשת רשות הערעור שהגיש מר חי ונקבע, בין היתר, כדלקמן: "...כתב התביעה שכנגד שהגיש המבקש, בגדרו עותר הוא כאמור לקבלת סעד כספי של 5 מיליון ש"ח, אוחז עמוד אחד בלבד. כתב התביעה מנוסח בלשון לקונית ואינו מגלה עילה על פני הדברים. נוסף על כך בכתב התביעה נתבעים סכומי כסף מופרזים, כגון פיצוי של כ - 4 מיליון ש"ח בגין פגיעה בפרטיות, בלא כל פירוט או מסמך תומך. במצב דברים זה, בדין דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה".(ההדגשה הוספה - ב.א.).

בית המשפט העליון הורה כי האגרה תשולם תוך 45 ימים ממועד מתן החלטתו.

כיום מונחת לפני בקשתו של חי "לשינוי סכום כתב התביעה שכנגד לסך של 800,000 ש"ח ודחיית מועד תשלום האגרה לתביעה שבבקשה". בנוסף, בית המשפט התבקש להפעיל סמכותו "לגבי כל סכום התביעה המקורי".

לבקשה זו צורף נוסחו של כתב התביעה שכנגד, אך הנספחים הנזכרים בו לא צורפו ע"י חי לבקשה.

עיון בבקשה מעלה כי כתב תביעה זה שסכומו הכולל מסתכם בסך של 5,276,098 ש"ח אכן מנוסח בצורה לקונית שעל פניה איננה מגלה עילת תביעה. משכך, אינני מוצא לנכון להתיר את תיקונו של כתב תביעה זה בדרך של הפחתת סכום התביעה שכן אין בכך כדי לפתור את הבעייתיות הכרוכה באי פירוט עילת התביעה בהתאם לנדרש על פי הדין.

כך למשל בכתב התביעה נטען כי "פעולתה של המועצה גרמה באופן ישיר ועקיף לנזקים מהותיים ביכולת ההשתכרות של התובע" מבלי שפורטו כנדרש פעולת המועצה אשר גרמה לנזקים הנטענים, לא פורט הקשר הסיבתי, לא פורטה הפגיעה ביכולת ההשתכרות של חי, ואפילו הסכם ההתקשרות שבין חי למועצה לא צורף כנספח לכתב התביעה שכנגד.

בנסיבות אלה, אני דוחה את הבקשה לתיקון כתב התביעה שכנגד על ידי הפחתת סכום התביעה.

מאחר ולפי פסיקתו של בית המשפט העליון נדרש חי לשלם את מלוא אגרת בית המשפט בתוך תקופה של 45 ימים , ומאחר שתקופה זו הוארכה למשך 7 ימים הנמנים ממועד מתן החלטה בבקשה זו - הנני מורה בזאת לחי לשלם את מלוא אגרת בית המשפט בגין הגשת כתב התביעה שכנגד בתוך 7 ימים ממועד מתן החלטה זו, שאם לא כן תמחק תביעתו.

למען הסדר הטוב הנני מוצא לנכון לציין כי אם תמחק התביעה שכנגד בהתאם לאמור לעיל הרי שלא יהיה בהחלטה זו כדי לפגוע בזכותו של חי להגיש תביעה חדשה בבית המשפט המוסמך לדון בתביעה בהתחשב בסכומה.

ניתן היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גבריאל חי
נתבע: מועצה המקומית תל מונד
שופט :
עורכי דין: