ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין *מדן אולג נגד שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ :

*מדן אולג

נ ג ד

1. שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ

2. שפיר מחצבות1991 בע"מ

3. חסון גשר כוח אדם בע"מ

בית דין אזורי לעבודה בתל-אביב-יפו

כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

החלטה

1. בפניי בקשה לאפשר למבקש להגיש תצהיר עדות ראשית מאומת טלפונית או לחילופין להגיש גרסה עובדתית מטעמו, זאת נוכח טענתו לפיה הגשת תצהיר מאומת כדין בחו"ל, תגרום לו לעלויות כספיות נכבדות, שאין ידו משגת.

2. המשיבים מתנגדים לבקשה זו, בין היתר, הואיל ולטענתם לא ניתן להגיש תצהיר שלא בהתאם לנדרש על פי דין. לחילופין טוענים המשיבים, כי ככל שבית הדין יאפשר למבקש להגיש תצהיר שאינו מאומת כדין, הינם מבקשים להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם, רק לאחר שייחקר התובע. זאת בכדי למנוע מצב בו יישאו המשיבים בהוצאות הכרוכות בהגשת תצהירים לשווא ובסופו של יום, התובע לא יופיע לדיון ההוכחות, להיחקר על תצהירו.

3. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה ובכלל כתבי בי דין, שוכנעתי כי יש לקבל את הבקשה, בחלקה.

4. אכן אחת מהמטרות שבית הדין שם לעצמו הינה אפשרות גישה נרחבת לבעלי הדין, באמצעות כלים פרוצדורליים גמישים יותר, זאת כדי לחסוך בהשקעת משאבים רבים מצד בעלי הדין.

5. מטרה וגישה זו מוצאת את ביטוייה בהוראות סעיפים 32 ו-33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969.

6. עמד על כך כב' השופט צור, במסגרת פסק דין רונית חמו, כמצוטט:

"שחרורם של בתי-הדין לעבודה מכבלי דיני הראיות נועד לפשט את הדיון המשפטי בפני בית-הדין לעבודה, להגמיש את ההליך השיפוטי ולסייע לבית-הדין להגיע לתוצאה נכונה, צודקת ופשוטה בעניין הבא בפניו..." ראה: ע"ע (ארצי) 1520/04 , רונית חמו נ' אלעזר עמשי (מיום 21.2.2005).

7. מטרה זו וגמישות פרוצדורלית זה, מיושמת גם בתיקים בהם מעורבים עובדים זרים התובעים זכויות קוגנטיות, בשעה שהם לא תמיד נמצאים בארץ בשלב ההוכחות.

8. יפים לעניינו את שנפסק בבית הדין הארצי בע"ע (ארצי) 148/08, פרידמן חכשורי חברה להנדסה ובנין בע"מ נ' קסקין פרהאט, כמצוטט:

"שהייתו של מהגר עבודה מחוץ לגבולות המדינה בתקופת ניהול תביעתו לפני בית הדין לעבודה אינה מצדיקה, כשלעצמה, חריגה מן הכללים הקבועים בדין לעניין אופן אישורה של הצהרה בכתב מטעמו. עם זאת, רואים אנו להישאר נאמנים למדיניותנו בניהול ההליכים המשפטיים הנותנת משקל לעקרונות של: נגישות לבית הדין; גמישות דיונית והבטחת מימוש זכויות עובדים זרים. שמים אנו לנגד ענינו אף את העובדה, שהזכויות שהן פועל יוצא מהעסקתו של מהגר העבודה בארץ ממשיכות לעמוד לזכותו גם לאחר יציאתו את גבולותיה (בכפוף לדיני ההתיישנות החלים בכל עניין) ואין מקום להעמיד לפני עובד זר, הפוקד את מדינת ישראל למשך מספר שנים על מנת לזון את משפחתו שנותרה מאחור, מכשולים פרוצדוראליים בדרך למימוש זכויותיו המגיעות לו ממעסיקו הישראלי".

9. אולם אין באמור בכדי להקנות לעובד הזר יתרון דיוני מהותי על פני הנתבע כפי שכבר הובהר בע"ע 664/09, גורסים איליה נ' סולל בונה בנין ותשתיות בע"מ, כמצוטט:

"...אולם, אין להקנות לעובד הזר יתרון דיוני מהותי על פני הנתבע, בכך שיופטר מחובת התייצבות לחקירה נגדית על תצהירו, בין אם התצהיר הוגש כדין ובין אם נמצא להיות "פגום". זאת, לאור הנחת היסוד בהליכים אזרחיים, לפיה מדובר בבעלי דין יריבים שווי זכויות ו"גישה מקלה בדיני הפרוצדורה בתביעתו של מהגר עבודה, אין משמעה פגיעה בזכותו של הנתבע-המעסיק למיצוי הגנתו מפני תביעת העובד, לרבות בחקירתו הנגדית" ( ההדגשה לא במקור א.ר.ב).

10. נוכח האמור, מצאתי לנכון לאזן בין עקרונות אלו ולכן הנני קובעת , כדלקמן:

א. התובע יגיש תצהיר מאומת טלפונית מטעם התובע וזאת לא יאוחר מיום 1.2.12, תצהיר זה יואמת במהלך דיון ההוכחות הקרוב, שאם לא כן יוצא מתיק בית הדין.

ב. במהלך דיון ההוכחות תשמע פרשת התביעה בלבד.

ג. תוך 30 ימים לאחר מועד דיון ההוכחות הראשון, יוגשו תצהירי הנתבעת.

11. דיון ההוכחות יתקיים ביום 5.4.12 בשעה ל9.00 לשמיעת עדי תביעה . וכן ביום 9.5.12 בשעה 11.30 לשמיעת עדי ההגנה. חקירות נגדיות לא תעלנה על שעה לכל צד.

12. על הצדדים להיות ערוכים לסיכומים בעל פה, 15 דקות לכל צד, בכפוף לשיקול דעת המותב וללו"ז.

11. שאלת ההוצאות בגין בקשה זו, תוכרע בסיום ההליך.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: *מדן אולג
נתבע: שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
שופט :
עורכי דין: