ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחמד יונס נגד אחמד סעאדה :

אחמד יונס

נ ג ד

1. אחמד סעאדה

2. מוחמד יונס

בית המשפט המחוזי בחיפה

כב' השופט מנחם רניאל

החלטה

זו בקשה להארכת מועד לקיום הליכי גילוי מסמכים ושאלון, עד למועד הגשת הבקשה להארכת מועד, בטענה שגילוי המסמכים והתשובות לשאלון נמסרו בד בבד עם הגשת הבקשה. מדובר בהארכת מועד של חודשים רבים לאחר החלטותי על קיום ההליכים האלה, במענה לבקשה למחוק את כתב ההגנה עקב אי קיום הליכי גילוי המסמכים והשאלון. בתשובתו לבקשה, פירט ב"כ התובע את הארכות המועד הרבות ואת אי קיום החלטות בית המשפט על ידי המבקש. כמו כן ציין, כי גילוי המסמכים שנמסר הוא סתמי, כאילו אין כלל מסמכים, ללא פירוט של המסמכים הניתנים להשגה לפי דרישה. התשובות לשאלון ניתנו גם הן בצורה לא ראויה. עולה מדברי ב"כ התובע שהוא מסכים להארכת מועד, בתנאי שיקבל גילוי מסמכים כדן ותשובות לשאלון כדין.

גילוי המסמכים מטעם הנתבע המבקש אינו עונה על הכללים והטופס הנדרש לביצוע גילוי מסמכים. על כן, ניתן למחוק את כתב ההגנה עקב אי קיום ההחלטה על גילוי מסמכים ולפי תקנה 122. אשר לשאלון, העובדה שנמסר פורמלית שאלון מאפשרת לדחות את הבקשה למחיקת כתב ההגנה לפי תקנה 122, אבל לפני שמוגשת בקשה להורות על מתן תשובות טובות יותר לשאלון, תינתן הזדמנות להגשת תשובות אחרות.

לפיכך, מתקבלת הבקשה למחיקת כתב ההגנה לפי תקנה 122 עקב אי קיום ההחלטה על גילוי מסמכים, והיא תיכנס לתוקפה ביום 10.1.12 אלא אם עד אותו מועד ימסור הנתבע לתובע גילוי מסמכים כדן ויוכיח זאת לבית המשפט. כמו כן, בהנחה שהנתבע אכן ימסור גילוי מסמכים כדין עד המועד האמור, ניתנת לו האפשרות להגיש לתובע עד יום 10.1.12 תצהיר תשובות מתוקן, על מנת למנוע הגשת בקשה נוספת למתן תשובות על שאלון.

הנתבע (מבקש הארכה) ישלם לתובע הוצאות הבקשה בסך 3,480 ₪.

התובע לא הגיש ראיות מטעמו, למרות החלטותי מיום 7.3.11 ומיום 14.7.11. אם לא יוגשו ראיות התובע עד יום 10.1.12, לא ירושה להוכיח עובדה כלשהיא הנטענת על ידו, לפי תקנה 168ב.

מעקב ביום 11.1.12.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אחמד יונס
נתבע: אחמד סעאדה
שופט :
עורכי דין: