ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלומון הראש נגד חברת החשמל :

1. סלומון הראש

2. אילנה הראש

נ ג ד

חברת החשמל

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות ברמלה

כב' השופט הישאם אבו שחאדה

פסק דין

1. בביתם של התובעים קיים מזגן מיני מרכזי הפועל על שלוש פאזות חשמל. המזגן הפסיק לפעול באופן פתאומי. טכנאי מזגנים שהוזמן מטעמם הודיע להם שבעקבות הורדת מתח יזומה של חברת החשמל נשרף המדחס של המזגן. מכאן תביעתם של התובעים כנגד חברת החשמל לפצותם על הנזק שנגרם למזגן, ועל עוגמת הנפש שנגרמה להם עקב הפסלת פעילותו של המזגן במהלך ימי החום של חודש אוגוסט 2010.

2. הנתבעת טענה כי ביום שבו הפסיק המזגן שבביתם של התובעים לפעול, נשרף נתיך בתחנת החשמל המזינה את החשמל לכל האזור שבו נמצאת דירתם של התובעים, וזאת בשל החום הקיצוני ששרר באותו היום. הנתבעת, על כן, לא חולקת על העובדות נשוא כתב התביעה. המחלוקת בין הצדדים היא משפטית בעיקרה ונוגעת לשאלה באם הנתבעת אמורה לשאת בנזק שנגרם לתובעים עקב שריפת הנתיך בתחנת החשמל האזורית.

3. הנתבעת העלתה מספר טענות משפטיות שלפיהן :

א. מכוח חוק החשמל התשנ"ו - 1996 הוקמה הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן - הרשות), אשר הוסמכה בסעיף 30 לחוק, ובמסגרת הגדרת תפקידיה לקבוע "אמות מידה לרמה, טיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני ופיקוח על מילוי חובותיו על אמות המידה" ;

ב. הרשות אכן קבעה אמות מידה אשר פורסמו בילקוט פרסומים 5106 מיום 28.8.02, ועודכנו בחודש פברואר 2010, ובהן נקבעו, בין היתר, קריטריונים לפיצוי לקוחותיה של חברת החשמל במקרים בהם נגרמו נזקים למכשירי חשמל כתוצאה מפעולותיה או מחדליה (להלן - אמות המידה);

ג. אמות המידה הנ"ל הינן בבחינת "דין ספציפי" ומהוות תקנות בנות פועל תחיקתי ומבטיחות כי פעולת חברת החשמל תבוצענה תוך שוויון בין כלל לקוחותיה. העתק אמות המידה אף צורפו לכתב ההגנה;

ד. סעיף 48 לאמות המידה קובע רשימת תקלות שבעת שקורות אצל חברת חשמל מזכות את הלקוח בפיצוי. בסעיף 48 (ג)(3) לאמות המידה נקבע כי צרכן אינו זכאי לפיצוי במקרה בו אירע "ניתוק מוליך פאזה או שריפת נתיך ברשת אספקת מתח נמוך", כפי שאירע בענייננו.

4. יאמר כבר עתה, שלאחר בדיקת טענות הנתבעת כפי שפורטו לעיל, הרי די בהן על מנת להביא לדחיית התביעה. כמו כן, הנתבעת העלתה טענות נוספות ולפיהן :

א. מכל תכולת הבית של התובעים הנזק נגרם למזגן בלבד, דבר המעיד על כך שהנזק נגרם כתוצאה מפגם במכשיר ו/או בנקודת החשמל הפרטית של התובעים ;

ב. מבדיקה שנערכה על ידי הנתבעת במערכותיה הממוחשבות עולה כי מתוך מאות לקוחות המוזנים מאותו שנאי באזור התובעים במועד הרלבנטי, התובעים הם המלינים היחידים, עובדה המעידה כי מדובר בתקנה במתקנם הפרטי של התובעים ולא באחריות חברת החשמל. הנתבעת צירפה את רשימת התלונות במועד הרלבנטי לכתב ההגנה ;

ג. הנתבעת טענה כי התקלה שצוינה בכתב התביעה (ומוכחשת כשלעצמה) הינה בשל מדחס שרוף. הנתבעת טענה כי למדחסים קיימות הגנות שונות, לרבות הגנה מסוג "בימטל", שנועדו להגן עליהם בפני חוסר פאזה במתח נמוך, כמו באירוע נשוא התביעה ;

ד. ההגנה הנ"ל הינה בהתאם לסעיף 39 (א) לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) התשמ"ה - 1985, הקבוע כי מנוע שהספקו עולה על 0.5 קילוואט יוגן בפני עומס יתר על ידי מבטח המיועד לו בלבד, המפסיק אוטומטית זרם העלול לגרום נזק למנוע בשל התחממות יתר;

ה. לאור האמור בסעיף 39 (א) לתקנות החשמל הנ"ל הגנת המדחס בפני עומס יתר מבטיחה שבמקרה של חוסר פאזה, מתח ירוד או מיתוגים בתדירות גבוהה, יינתק המדחס על מנת שלא יינזק / יישרף.

ו. הנתבעת טענה כי לפי עקרון הקטנת הנזק החל על התובעים, היה עליהם לאבטח את מכשירם וזאת באמצעות מכשירי הגנה כגון מערכת "אל פסק", דבר שהיה מונע את הנזקים הנטענים.

5. לצורך תמיכה בטענותיה כמפורט בסעיף 4 לעיל הנתבעת צירפה לכתב ההגנה מטעמה חוות דעת של מומחה שהינו מהנדס חשמל. המומחה הנ"ל אף התייצב לדיון בבית משפט וחזר על עיקרי הדברים הנ"ל. לעומת זאת, מטעם התובעים לא הגיע מומחה כלשהו על מנת להוכיח את טענותיהם או להפריך את טענות הנתבעת.

6. לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית.

התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪. הסכום הנ"ל יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לכבוד בית המשפט המחוזי במחוז מרכז, תוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סלומון הראש
נתבע: חברת החשמל
שופט :
עורכי דין: