ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמעון צידלטו נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :

שמעון צידלטו

נ ג ד

מגדל חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בראשון-לציון

בפני כב' השופט אילן בן-דור

ב"כ התובע עו"ד שרביט

ב"כ הנתבעת עו"ד לרר

החלטה

המינוי

1. בקשה למינוי אורטופד כוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה -1975 (להלן:"החוק") ותקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) התשמ"ו-1986 עקב תאונת דרכים מיום 2.10.09 .

2. ב"כ התובע עמדה על בקשתה למנות אורטופד והסתפקה בכך שיחווה דעתו אם נחוץ גם נוירולוג היא הפנתה למסמכים שהוגשו גם באחרונה ב"כ הנתבעת התנגדה וראה כמפורט לעיל

3 לאחר שהצדדים השמיעו טענותיהם, הנני מורה על מינוי ד"ר יהודה דויד כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי.מצאתי לחייב ,בשלב זה, את הנתבעת בשכרו בגובה של 5000 ש"ח בתוספת מע"מ.

4 ראיתי למנות המומחה כי התרשמתי שקיימת ראשית ראיה לנכות שנגרמה עקב תאונת הדרכים ושנוכח תכלית הדרישה אין לחסום דרכו. באופן קונקרטי בלי למצות אציין כי בתעודת חדר המיון עולה נפיחות ורגישות בשורש היד במסמך מיום 12.10.09 נרשם גם ימשך טיפול ומעקב בוולסון עקב שבר עצם הסירה בנוסף ראיתי מסמכים עדכניים בהם מסמך מיום 4.4.11 של ד"ר איזק שמתייחס להמלצה על ניתוח לשחרור עצב בכף יד שמאל יש באמור ראשית ראיה ובכל אופן אין הצדקה לחסום דרכו לאור בין היתר כב' השופט אור השופט אור ברעא 98 / 3497 חנן רזין נ' המגן, חברה לבטוח בע"מ נב (5) 136, עמוד 138-139(12.11.1998)( להלן:"עניין רזין") כב' השופט ריבלין ברע"א 09 / 4911 סהר ציון חברה לביטוח בע"מ נ' אליעזר כשרי (לא פורסם,29.7.2009)(להלן "עניין כשרי") .

5. לצורך דיון ב בקשה למינוי נוירולוג רשאי התובע להמציא חומר עדכני

6. אם קיימת מניעה ממינוי המומחה ו/או מתן חוות הדעת במועד יודיע על כך המומחה בהקדם.

7. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים שיומצאו לו, יבצע בדיקה ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי בעקבות האירוע נשוא התביעה (להלן: "התאונה ") במיוחד יתייחס לעניינים הבאים:

א. האם הייתה נכות זמנית /אי כושר חלקי ו/או מלא ולאיזו תקופה.

ב. האם נכות עודנה קיימת כיום , ואם כן, לאיזה תקופה, ומה שיעורה .

ב. האם קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין המצב היום.

ד. האם לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

ה. מה המגבלות התפקודיות אם בכלל.

ו. האם יהיה צורך בטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן-מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות משוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום , והאם אינם מכוסים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

ז. המומחה יתייחס לצורך במינוי נוירולוג

8. כל צד יעביר למומחה ובמקביל ובמישרין לצדדים אחרים,בכפוף לתקנות, מסמכים רפואיים בפרט בדבר טיפול רפואי ובדבר בדיקות לצורך הטיפול.

9. המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

10. יש להתייצב לבדיקות עליהן יורה המומחה

11. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך עד 50 יום ורק לאחר ששולם שכרו .

תחשיבים

12. לאחר קבלת חווה"ד יגישו הצדדים תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים שעליהם בכוונתם להסתמך להוכחת גרסתם. תחשיב התובע/ת יוגש תוך 30 יום לפני מועד הדיון, ותחשיב הנתבעת יוגש תוך 15 יום לפני מועד הדיון . בתקופה זאת יודיעו עמדתם לגבי פסיקה לפי סעיף 4ג לחוק או אמצעי חילופי ליישוב הסכסוך .

הליכים מקדמיים

13. הצדדים יסיימו את כל ההליכים המקדמיים , ככל הניתן בהתאם למועדים שבתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. אם המועדים לביצוע ההליכים המקדמיים חלפו בינתיים,ניתן בזאת צו לסיומם בתוך 30 יום . אולם, הנני מתיר מסירת שאלונים בתוך 15 יום ותשובות להם יינתנו בתוך 30 יום לאחר מכן.

14. כל בקשה מקדמית, שיש לדון בה לפני שמיעת הראיות, תוגש בתוך 30 יום ותומצא במישרין על ידי הצד המגיש לצד שכנגד . גם תשובה ותגובה תומצא במישרין על ידי המשיב או המגיב לפי העניין.

15. בקשה שניתן להעלות עד לקדם המשפט, לא תשמע אחריו, אלא במקרים חריגים.

סמכויות לפשרה והתייצבות בעלי דין

16. לקדם המשפט יתייצבו ב"כ בעלי הדין עם סמכויות לסיים בפשרה. כמו כן יתייצבו בעלי הדין עצמם, אלא אם יש מניעה מקום בו המדובר בתאגיד שהוא מבטח ( או בנק או עירייה) יהיה זמין בטלפון נציג מוסמך מטעמו.

17. קובע ליום 14.6.12 שעה 09:30.

18. התיק יובא בפני 14 יום לפני הדיון.

ניתנה והודעה היום א' טבת תשע"ב, 27/12/2011 במעמד הנוכחים.


מעורבים
תובע: שמעון צידלטו
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: