ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן פריש נגד סלים לחאם יזמות ובניה בע"מ :

אילן פריש

ע"י ב"כ עו"ד שפאר, סיטון, הניג ואח'

נ ג ד

1. סלים לחאם יזמות ובניה בע"מ

2. איילון חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד י' ראובינוף ואח'

בית המשפט המחוזי בירושלים

כבוד השופט אהרן פרקש

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 21.12.11, הנני ממנה בזה את פר' יעקב ורדי ת.ד. 854 מהיישוב אלעזר מיקוד ***** טל: ***-*******, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה (להלן: "המומחה"). המומחה שהתמנה כאמור יגיש חוות דעת לעניין מצבו הרפואי של התובע עקב התאונה הנדונה בתיק זה, ובמיוחד יקבע:

א. האם נגרמה נכות זמנית עקב התאונה - אם כן באיזה שיעור ולאיזו תקופה.

ב. האם קיימת נכות צמיתה - אם כן - מה שיעורה.

ג. האם יש לצפות לשינוי במצב בעתיד (שפור או החמרה).

ד. האם יהיה התובע זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, אם כן מה סוגי הטיפולים ומה עלותם המשוערת.

ה. האם נגרמו לתובע מגבלות תפקודיות כתוצאה מהתאונה - במיוחד בשים לב לעבודתו ולעיסוקו. אם כן - מהן.

2. בשלב זה, כמימון ביניים, תישאנה הנתבעות בשכ"ט המומחה, לאור המסקנות הנזכרות בדו"ח חקירת תאונת עבודה של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לאירוע התאונה (נספח ח' לכתב התביעה), ועקב הכנסתו הנמוכה כיום של התובע.

3. שכרו של המומחה בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ, ישולם בשלב זה על ידי הנתבעות.

לצורך הבטחת שכרו של המומחה יפקידו הנתבעות בקופת בית המשפט, בתוך 30 ימים מהיום סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.

המומחה יבדוק את התובע רק לאחר שיומצא לו על ידי ב"כ הנתבעות אישור כי הופקד הסכום האמור.

4. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה וכן לצדדים אחרים, בתוך 15 יום לאחר הפקדת הפיקדון האמור, תצלום של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתם הנוגעים לעניין שבמחלוקת, לרבות חוות דעת של המומחים מטעם הצדדים.

5. לצורך קביעת ממצאיו יעיין המומחה במסמכים הרפואיים שיועברו אליו כאמור וכן יבדוק את התובע במועד שיקבע על ידו תוך תיאום עם ב"כ התובע.

6. המומחה ימציא חוות דעתו לבית המשפט וכן במישרין לב"כ הצדדים בתוך 60 יום ממועד קבלת החלטה זו, אלא אם כן יודיע לבית המשפט כי נחוץ לו פרק זמן נוסף כפי שיפורט.

7. שאלות הבהרה תופנינה למומחה בתוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת.

8. בתוך 30 ימים מיום השלמת כל ההליכים כאמור, או חלוף המועד להגשת שאלות ההבהרה, יגיש ב"כ התובע תצהירי עדות ראשית מטעמו וכן תחשיבי נזק מטעם התובע, ואליהם יצורפו כל המסמכים לתמיכה בטענות התובע.

תצהירי עדות ראשית ותחשיבי הנזק מטעם הנתבעות יוגשו בתוך 30 ימים ממועד קבלת התצהירים ותחשיבי הנזק מטעם התובע.

9. המזכירות תשלח העתק החלטה זו למומחה ולב"כ הצדדים.

10. בסיום ההליכים יגישו הצדדים בקשה עם תאריכים מוסכמים לקביעת מועד לקדם משפט.

11. התיק יובא לעיוני ביום 1.5.12 .

המזכירות תשלח העתקים לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילן פריש
נתבע: סלים לחאם יזמות ובניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: