ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אבי חביב אביטל :

מדינת ישראל

נ ג ד

אבי חביב אביטל

בית דין אזורי לעבודה בבאר-שבע

כב' השופטת א. סלע - נשיאה

החלטה

לפניי בקשה שהגיש הנאשם לביטול כתב האישום מחמת התיישנות.

רקע עובדתי -

1. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום במהלך חודש יולי 2010 בגין עבירה על סעיפים 2(א)(1) ו- (2) לחוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991, שנטען כי בוצעו ביום 9.10.03.

על פי האמור בכתב האישום מיוחס לנאשם, שהינו קבלן לעבודות בנייה, העסקה שלא כדין של 2 עובדים זרים במהלך עבודות בנייה בפרויקט בבאר שבע.

2. הצדדים הגישו טיעוניהם בכתב לעניין זה.

טענות הנאשם בתמצית -

3. א. על פי הנטען בכתב האישום העבירות בוצעו ביום 9.10.03;

ב. הליכי גביית העדויות והחקירה הסתיימו ביום 17.1.06 ולאחריהם לא היתה כל פעולה חקירתית עד להגשת כתב האישום כעבור למעלה מארבע וחצי שנים;

ג. לא ברור מדוע זומן הנאשם לחקירה רק בינואר 2006 ולא קודם לכן;

ד. כתב האישום הוגש ביום 11.7.10 בחלוף למעלה מחמש שנים מהמועד הנטען לביצוע העבירה, כאשר תקופת ההתיישנות הסתיימה כבר ביום 9.10.08 כמעט כשנתיים לפני הגשת כתב האישום.

ה. לאור האמור, יש לבטל את כתב האישום עקב התיישנות העבירות.

טענות המאשימה בתמצית -

4. א. המאשימה ציינה ברוב הגינותה כי אישור פתיחת התיק והגשת כתב אישום נעשה ביום 30.7.10.

ב. על פי הוראות סעיף 9(א) (3) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב - 1982 (להלן - החסד"פ), עבירת עוון, כדוגמת העבירה מושא כתב האישום, מתיישנת תוך 5 שנים מביצועה.

ג. מרוץ תקופת ההתיישנות מתחיל מיום ביצוע העבירה אלא אם כן נפסק המרוץ בשל אירוע מנתק. במקרה דנן, הנאשם עצמו ציין בבקשתו כי התקיימו פעולות חקירה עד ליום 17.1.06 - פעולות שיש לראותן כ"אירוע מנתק" שעוצר את מניין ההתיישנות, וכי כתב האישום הוגש כעבור למעלה מארבע וחצי שנים מיום סיום החקירות.

ד. בנוסף לפעולות החקירה שנעשו, לטענת הנאשם, עד ליום 17.1.06 בוצעו פעולות נוספות ובכלל זה: חקירת בעל הנכס ביום 7.3.06 וכן הונפקו ביום 9.3.06 תעודות עובד ציבור, אשר יש לראותם כאירוע מנתק כאמור בסעיף 9(ג) לחסד"פ.

ה. המאשימה סומכת את ידיה על סעיף 9 לחסד"פ ועל פסיקה שאוזכרה בתגובתה.

ו. לעניין השיהוי ובמענה לטענת הנאשם לפיה לא ברור מדוע זומן לחקירה רק בינואר 2006 - הנאשם זומן לחקירה עוד ביום 11.11.03 אך הזימון חזר בציון "לא נדרש" שכידוע מהווה המצאה כדין.

גם בעניין זה הפנתה המאשימה לפסיקה של בתי הדין האיזורים המלמדת כי בנסיבות העניין אין הנאשם יכול לחסות באצטלה של אי ידיעה על ההליך המתנהל וכי אין בשיהוי כשלעצמו כדי להוות טעם לביטול כתב האישום.

דיון והכרעה -

5. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, הוראות הדין והפסיקה שאוזכרה על ידי הצדדים, הנני קובעת שאין מקום, בשלב מקדמי זה, להורות על ביטול כתב האישום ודין הטענות המקדמיות להדחות, וזאת כמפורט להלן -

לטענת ההתיישנות -

6. אין חולק כי העבירה מושא כתב האישום הינה "עוון" (סעיף 22 א(א) לחוק העבירות המנהליות, המפנה לסעיף 24 לחוק העונשין, התשל"ז-1977) וכי תקופת ההתיישנות של עבירה מסוג זה היא חמש שנים, וזאת בהתאם לסעיף 9 לחסד"פ.

סעיף 9(ג) לחסד"פ קובע -

"(ג) בפשע או בעוון אשר תוך התקופות האמורות בסעיף קטן (א) נערכה לגביהם חקירה על פי חיקוק או הוגש כתב אישום או התקיים הליך מטעם בית המשפט, יתחיל מנין התקופות מיום ההליך האחרון בחקירה או מיום הגשת כתב האישום או מיום ההליך האחרון מטעם בית המשפט, הכל לפי המאוחר יותר".

מרוץ תקופת ההתיישנות מתחיל מיום ביצוע העבירה אלא אם כן נפסק המרוץ בשל אירוע מנתק. בספרו של קדמי, על סדר בדין בפלילים (תשס"ט-2009) חלק שני, כרך א' בעמ' 1321-1320, נאמר לעניין זה -

"מרוץ תקופת ההתיישנות מתחיל ביום ביצוע העבירה והוא נמשך עד לסיום התקופה; אלא אם כן- לגבי עוון או פשע - הוא נפסק בשל התרחשותו של 'אירוע מנתק'. הופסק המרוץ על ידי 'אירוע מנתק', הריהו מתחיל מחדש - לאמור מתחילתו- והוא נמשך עד שתחלוף תקופת ההתיישנות ממועד האירוע המנתק; יופסק המרוץ - החדש- על ידי 'אירוע מנתק' נוסף, תתחדש התקופה וחוזר חלילה. התקופה שחלפה עד ל'אירוע המנתק'- נמחקת כאילו לא חלפה כלל; והמניין מתחיל מלכתחילה...

...

'אירוע מנתק' לעניין זה הוא אחד משלושה אלה: עריכת חקירה על פי חיקוק באותה עבירה; הגשת כתב אישום בשל אותה עבירה; קיום הליך מטעם בית המשפט באותה עבירה".

משאין חולק כי הליכי גביית העדויות והחקירה התקיימו עד ליום 17.1.06, כי בוצעה חקירה של בעל הנכס ביום 7.3.06 וכי הונפקה, ביום 9.3.06, תעודת עובד ציבור - הרי יש לראות בכל אלה פעולות חקירה הקוטעות את מרוץ ההתיישנות.

טענות הנאשמת בעניין מועד זימונו המאוחר של הנאשם לחקירה - אין לקבלן לאור האמור בתגובתה של המאשימה ונספח ג' לתגובה.

7. לעניין השיהוי בהגשת כתב האישום - כתב האישום אכן הוגש זמן רב לאחר מועד ביצוע העבירות ובחלוף למעלה מארבע שנים לאחר סיום הליכי החקירה ועל כך יש להלין ולהביע את מורת הרוח מההליכים הממושכים של החקירה בעניין הנאשם.

עם זאת, כתב האישום הוגש בטרם חלפה תקופת ההתיישנות בגין העבירות מושא כתב האישום ועל כן דין טענת ההתיישנות שהעלה הנאשם להידחות.

טענת השיהוי תהא רלוונטית ויכולה להלקח בחשבון במסגרת המשפט לגופו ובמיוחד לעניין קציבת העונש היה ותהיה הרשעה, ואין בה כדי להצדיק את ביטול כתב האישום, בשלב זה.

8. מכל הנימוקים כמפורט לעיל, דין בקשת הנאשם לביטול כתב האישום להידחות.

9. נקבע להקראה ליום 9.2.12 בשעה 09:30.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אבי חביב אביטל
שופט :
עורכי דין: