ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניו קופל בע"מ נגד אסנת דיק מיה - בעצמה :

ניו קופל (ניהול ציים) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יוסי בן משה

נ ג ד

אסנת דיק מיה - בעצמה

בית משפט השלום ברמלה

כב' השופט הישאם אבו שחאדה

פסק דין

1. התובעת הינה חברה העוסקת בליסינג מימוני ו/או תפעולי של כלי רכב. התובעת טוענת שאחד מכלי הרכב שבבעלותה עת שעמד בחניה נפגע מרכב אחר שבו נהגה הנתבעת, ומכאן תביעתה של התובעת לפצותה על הנזקים שנגרמו לרכבה. הנתבעת הגישה כתב הגנה וטענה בסעיף 5 כי הינה מודה כי "פגעה קלות ברכבה של התובעת", אך הוסיפה כי בפועל לא נגרם נזק כלשהו לרכב התובעת ולפיכך דין התביעה להידחות.

2. מטעם התובעת העיד נהג רכב התובעת במועד התאונה ואשר לטענתו רכבו היה במצב של עמידה והכניס לתוכו שתילים שרכש ממשתלה הממוקמת בסמוך. הנתבעת ביצעה נסיעה לאחור ברכב שבו נהגה ופגעה בפגוש האחורי של רכבו. הנתבעת המשיכה בנסיעה ולא עצרה למתן פרטים, ולפיכך נאלץ לנסוע אחריה על מנת לקבל ממנה פרטים. לטענתו לא היו פגיעות קודמות ברכב (פרוט' עמ' 2 ש' 21 - עמ' 3 ש' 13) וכן הבהיר שככל שהיו פגיעות קודמות ברכב הן אינן קשורות לאירוע נשוא התאונה. הפגיעה שבגינה תוקן הרכב והוגשה לגביה התביעה, נגרמה כתוצאה מהפגיעה ברכבו מרכב התובעת והמכה שנשארה באזור הפגוש האחורי לא היתה ברכב לפני כן (פרוט' עמ' 4 ש' 4 - 8). התובעת הגישה תמונות של הרכב שצולמו על ידי השמאי (ת/1) וטופס הודעה על התאונה (ת/2).

3. הנתבעת העידה בעצמה ובנוסף העיד גם בעלה. התובעת אישרה שביצעה נסיעה לאחור וכי "בקושי שמעתי משהו והמשכתי לנסוע" (פרוט' עמ' 4 ש' 24 - 25). לאחר מספר דקות נהג רכב התובעת צפר לה ועצרה את רכבה ומסרה לו פרטים על רכבה, וכשחזרה לביתה הודיעה לבעלה על כך (פרוט' עמ' 4 ש' 26 - 27). בעלה של הנתבעת מסר שחיפש את הרכב שבו נהג התובע ובעת שמצא אותו צילם את הפגוש של הרכב (התמונות סומנו כ- נ/1, והוגשו במעמד הדיון), ולפי התרשמותו לא נגרם לרכב שבו נהג התובע נזק כלשהו (פרוט' עמ' 5 ש' 27 - 31). כמו כן, הצר על כך שהרכב של התובעת נבדק על ידי שמאי כשבוע לאחר מועד התאונה וכי הוא משער שייתכן והרכב קיבל מכה מאוחרת יותר מרכב אחר, אך בכל מקרה לא ראה את הרכב מקבל מכה מאירוע תאונה מאוחר יותר (פרוט' עמ' 6 ש' 27 - 30).

4. דין התביעה להתקבל. להלן נימוקי :

א. הנתבעת בעצמה מאשרת כי ביצעה נסיעה לאחור, ובכל מקרה איננה שוללת שרכבה פגע ברכב התובעת. במילים אחרות, אין מחלוקת בין הצדדים לגבי אחריותה של הנתבעת לקרות התאונה ;

ב. המחלוקת היחידה בין הצדדים היא לענין השאלה באם לרכב התובעת אכן נגרם הנזק שלו טוענת התובעת, או לא. ככל שהנתבעת חלוקה על המסקנות שעולות מתוך חוות דעת השמאי לענין סוג הנזק שנגרם, היקפו ועלויות התיקון, היה עליה להודיע לבית המשפט שברצונה לחקור את השמאי מטעם התובעת על מנת שיוזמן לדיון למתן עדות. תקנה 130 א לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984 קובעת כדלקמן :

"ביקש מי מבעלי הדין לחקור מומחה שהגיש חוות דעת, יודיע על כך לבית המשפט ולשאר הצדדים שלושים ימים לפחות לפני מועד הדיון שנקבע לשמיעת ראיות או בתוך שבעה ימים מקבלת חוות הדעת, לפי המאוחר."

הנתבעת לא הגיש הודעה כלשהי בענין ולכן אין לה אלא להלין על עצמה. הדברים אמורים במיוחד בעת שמדובר בהליך של סדר דין מהיר, שהוא הליך שבו נדונה התביעה שבפני, כאשר בית המשפט מצווה לסיים את הדיון בתביעה בתוך יום אחד (ראו תקנה 214יד לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984).

ג. התאונה נשוא התביעה אירעה ב- 22.11.08. רכב התובעת נבדק על ידי שמאי ב- 29.11.08. לא ניתן לומר שיש כאן איחור בלתי סביר בבדיקת הרכב. כמו כן, לא הובאה כל ראיה שבתקופת הביניים רכב התובעת נפגע בתאונה נוספת ועוד באותו מקום שבו נפגע מרכב התובעת. טענותיה של הנתבעת בענין זה הינן בגדר השערה בלבד.

ד. תמונות רכב התובעת שהוגשו על ידי התובעת (ת/1) אינן שונות מהתמונות שהוגשו על ידי הנתבעת (נ/1). ללמדך ששאלת קיומו או היעדרו של נזק ועלות תיקונו, היא שאלה שבמומחיות שיכול להעיד עליה רק שמאי. שמאי, כאמור, לא נתבקש להתייצב לבית משפט על מנת להיחקר על חוות הדעת שהכין.

ה. הנתבעת גם לא ביקשה, בשום שלב, שרכב התובעת ייבדק על ידי שמאי מטעמה.

5. לאור כל האמור לעיל הנני מורה לנתבעת לשלם לתובעת את כל הסכומים שלהלן :

א. 1,045 ₪ בגין הנזק הישיר לרכב התובעת לפי חוות דעת שמאי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 22.11.08 (מועד התאונה) ועד למועד התשלום בפועל ;

ב. 465 ₪ בגין שכר טרחת השמאי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 18.2.09 (מועד הנפקת חשבון שכר טרחה על ידי השמאי) ועד למועד התשלום בפועל ;

ג. 347 ₪ בגין אגרת בית משפט ;

ד. 400 ₪ בגין שכר העד מטעם התובעת ;

ה. 1,200 ₪ שכר טרחת עו"ד.

כל הסכומים המפורטים בסעיפים קטנים (ג), (ד) ו- ה) לעיל יישאו הפרשי הצמדה וריבית

מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

זכות ערעור תוך 45 ימים לכבוד בית המשפט המחוזי במחוז מרכז.

המזכירות תעביר לצדדים העתק פסק הדין.

ניתן היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ניו קופל בע"מ
נתבע: אסנת דיק מיה - בעצמה
שופט :
עורכי דין: