ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ויקטור אילישייב :

מ"ת (באר-שבע) 28907-08-11

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד אסיף גיל

נ ג ד

ויקטור אילישייב (עציר)

ע"י ב"כ עו"ד ורד אברהם

בית משפט השלום בבאר-שבע

בפני כב' השופט דניאל בן טולילה

החלטה

תיק זה מובא פעם נוספת לפתחו של בית המשפט כאשר לציין שכתב האישום בעניינו של המשיב שבפנינו, הוגש ב 06/11, דהיינו, חלפה למעלה מחצי שנה, מאז שהמשיב נעצר לראשונה בגין ביצוע מעשים המיוחסים לו, עד למועד זה, כאשר בכל אותם דיונים, נסובה שאלת אמתו של המשיב בבחינה של קהילה טיפולית, נתבקשו דחיות רבות, אשר כיום מונח תסקיר מעצר אשר מוצא את המשיב כמי שנמצא מתאים להיקלט בקהילה טיפולית "רוח במדבר" שעניינה גמילה מהתמכרות לסמים.

במהלך הדיון שבפניי, למעשה, נפרשו מחדש כל הטיעונים הנדרשים לצורך בחינת התאמתו של המשיב להליכי גמילה בהליכי המעצר, כאשר כל אחד מן הצדדים פורש בפני בית המשפט את טעמיו מדוע יש לשלוח המשיב לגמילה, אם לאו.

ב"כ המבקשת סבור כי עניינו של משיב זה אינו נופל לגדרם של אותם חריגים בפסיקה, כך גם לא בגדרם של אותם חריגים שנקבעו ב 1981 בעניין סוויסה, לא אחזור על כל טיעוניו של ב"כ המבקשת אולם אציין כי לדבריו אין מחלוקת כי המשיב לא היה בהליך גמילה עובר למעצרו, המסוכנות הנשקפת ממנו כפי העולה מכתב האישום הינה ברורה , וכי גם אם לכאורה, סיכויי ההצלחה כפי העולה משירות המבחן הינם סבירים, הרי לשיטתו, שירות המבחן תמיד יעדיף את ההליך השיקומי על פני כל שיקול אחר, ודי לשירות המבחן כי המשיב שלפניו יביע כוונה מילולית ולו ראשונית על מנת שזה ימליץ לבית המשפט לילך בדרך זו.

אשר לאינטרס הציפייה, ב"כ המבקשת מודע לפרק הזמן הרב שחלף, אולם, לדבריו, אלו באופן עקבי עמדו על כך שעמדתם למעצר עד תום ההליכים, והדבר צוין בכל הפרוטוקולים השונים, כאשר אין לבוא בטרוניה למבקשת שהליכים אלו נמשכים פרק זמן רב.

עוד ציין "התפתחות" שחלה במשך הזמן מאז הוגש כתב האישום הראשוני, במהלכה נוסף כתב אישום חדש שעניינו גם כן עבירת רכוש שלא היה מונח לפתחו של בית משפט בתחילת הדרך.

בשים לב לכך שמדובר בהליך שהינו חריג בפסיקה, זה סבור שאין להורות על שחרורו של המשיב ולעוצרו עד לתום ההליכים.

מנגד, ב"כ המשיב סבורה כי גם אם המשיב לא היה בהליך גמילה, עובר למעצרו, הרי מתקיימים 2 התנאים המצטברים לצורך שליחת המשיב לגמילה בשלב המעצר, ולדבריה, ניתן גם ניתן לדבר על אינטרס ציפייה שכן בתיק זה, נפרשו כל הטיעונים הנוגעים לשאלת שליחתו של המשיב למעצר וחרף כל זאת , בית משפט זה כמותבים אחרים שדנו בעניינו של המשיב, מצאו לנכון להמשיך בהליכי בחינת התאמתו לקהילה טיפולית סגורה.

לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים, עברתי על ההחלטות השונות שניתנו בעניינו של המשיב וכן התסקירים שהוגשו עד לתסקיר האחרון, הגעתי לכלל מסקנה כי בנסיבותיו של משיב זה ניתן להורות על שחרורו ל"רוח במדבר" וכל זאת מן הטעמים שיפורטו להלן:

א. כדרכו של בית משפט זה, הבסיס לכל החלטה הינה כתב האישום אשר בגינו המשיב עומד לדין, החומרה הנשקפת ממנו וכך גם מיתר הרכיבים המאפיינים את המשיב ,היינו, עברו הפלילי ונתונים רלוונטיים אחרים, ביחס לכך, מבלי להמעיט כהוא זה מחומרת המעשים של המשיב ,אין לדבר על מעשים המצויים ברף הגבוה של עבירות הרכוש או מעשים אשר ככלל מעידים על מסוכנות רבתית אשר אין באפשרותה של מסגרת טיפולית סגורה לאיין את המסוכנות.

בית משפט סבור כי זו תמונת הדברים, גם נוכח יתר הסתבכויותיו הקודמות של משיב זה, אשר בעיקרן עבירות רכוש.

כשאלו הם פני הדברים, נדמה כי רכיב אחד מבין השלושה, המשמשים בסיס להחלטה מתקיים.

נתון שני אשר ביהמ"ש שם לנגד עיניו הינו סיכויי ההצלחה.

גם אם אקבל את דברי ב"כ המבקשת כי שירות המבחן על פי רוב יעדיף הליכי שיקום ויסתפק באמירה ראשונית מאת המשיב כי קביעה כי יש מקום וסיכויי ההצלחה לגמילה הרי בחינה מדוקדקת של תיק זה, לטעמי, מגלה כי אין המדובר רק בעמדה עקרונית אלא במשיב אשר סיכויי הצלחתו על פניו נראים טובים.

כאמור, המשיב עצור כשבעה חודשים, המדובר בפרק זמן משמעותי ביותר, אשר חרף זאת וחרף זאת בדיקות רבות אשר המשיב נדרש לעבור, עדיין, עומד ברצונו לעבור הליך גמילה, וכאשר בית משפט שם לנגד זאת את העונש הצפוי לו, בגין ביצוע מעשים, נדמה כי נתון זה מלמד על רצון אמיתי לעבור הליך גמילה, שלא "מהשפה ולחוץ".

כך בית משפט שם לנגד עיניו כי בסופו של דבר, המשיב נמצא מתאים להיקלט בקהילה הטיפולית ועצם מוכנותה של הקהילה לקבלו אף היא מלמדת על סיכויי הצלחה סבירים ולמעלה מכך.

תסקירי שירות מבחן שהוגשו ביום 19.7.11 ועד למועד זה, ראו לנכון להמשיך לבחון את עניינו של משיב זה, חרף הצטרפותו של אותו כתב אישום נוסף מחודש אוגוסט, נתון אשר גם כן יש בו כדי להצביע על סיכויי הצלחה טובים.

מעבר לאלה, לא ניתן להתעלם כי ביום 21.7.11, לאחר שנתקבל התסקיר הראשון והמקיף בעניינו של משיב זה, ולאחר שנפרשו לגופם של דברים נימוקי הצדדים בשאלת שליחתו של המשיב לגמילה, אם לאו, בכל זאת מצא כבוד השופט אבו טהה להורות על המשך בדיקת התאמתו, כך שבהחלט לא ניתן להתעלם מאינטרס הציפייה שנוצר בעניינו של משיב זה, גם אם נכון הדברים שהמשיבה בדחיות הנוספות ציינה כי עמדתם למעצר עד תום ההליכים.

בסופם של דברים, המדובר במשיב יליד 1978, אשר יש וניתן לראות כי בשלב זה של חייו, כמתן הזדמנות לשנות מאורחותיו ולעבור הליך גמילה מסודר, צודקת ב"כ המשיב כי עצם המעבר של הליך גמילה לכשעצמו יש בו כדי להפחית את מסוכנותו של המשיב, כך שבסיכומם של דברים, בשים לב לכך שנתקיימו 2 התנאים המצטברים, החילופיים, על פי דרישת הפסיקה, וכן, עובדת היותו של המשיב עצור כ 7 חודשים במעצר, תוך יצירת אינטרס ציפייה, הכף נוטה לעבר שחרורו לאותה מסגרת טיפולית, כאן המקום לזכור כי שחרורו של המשיב למסגרת טיפולית הינה תחילתה של הדרך ולא סופה, מדובר בדרך ארוכה ותהליך הדורש תעצומות גוף ונפש רבים, ולדאבונו של מותב זה, לא מעט מן אלו שנשלחו למסגרות טיפוליות לא הצליחו להתמיד בכך, ונעצרו עד תום ההליכים לאחר שהפרו את התנאים במקום.

בשים לב לכל האמור לעיל, הנני מורה על שחרורו של המשיב בתנאים הבאים:

א. המשיב יועבר ביום 1.1.12 מ "דלת אל דלת" אל הקהילה הטיפולית "רוח במדבר", אשר מצוי במועצה איזורית רמת נגב.

ב. המשיב ישהה במקום בתנאי מעצר בית מלאים בכפוף לפעילות של המקום אשר תחייב יציאתו מן הקהילה בליווי.

ג. המשיב יקיים אחר הוראות המקום והצוות המטפל ככל שידרש, והפרה של תנאי מתנאי המקום תהווה עילה לעיון חוזר.

ד. המשיב יחתום על ערבות עצמית בגובה של 10,000 ₪ לצורך הבטחת תנאי שחרורו.

ה. הנני מוציא צו פיקוח מעצר בעניינו של המשיב למשך 6 חודשים.

בנוסף לתנאים שפורטו לעיל, הנני מורה לשב"ס להוציא את המשיב ממעצרו וללוותו ביום 29.12.11, אל בנק הדואר בב"ש, וכן, למוסד לביטוח לאומי וזאת על מנת לאפשר לו פתיחת תיק בביטוח הלאומי ופתיחת חשבון.

עותק החלטה זו יועבר לשירות המבחן אשר יגיש תסקיר משלים לבית המשפט בדבר קליטתו של המשיב בקהילה הטיפולית או כל נתון אחר אשר ימצא לנכון, ובהתאם לכך בית המשפט יחליט האם יש מקום לקבוע דיון נוסף בעניינו של המשיב.

ניתנה והודעה היום א' טבת תשע"ב, 27/12/2011 במעמד הנוכחים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ויקטור אילישייב
שופט :
עורכי דין: