ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ראמי נסראללה נגד בנק הפועלים בע"מ. :

ראמי נסראללה

נ ג ד

1. בנק הפועלים בע"מ.

2. קרלו ביתן

בית המשפט המחוזי בנצרת

כב' השופט אשר קולה

החלטה

1. בפני בקשת התובע - המבקש (להלן: "המבקש"), ליתן פסק דין בתביעה שהגיש כנגד הנתבע, בנק הפועלים בע"מ, (להלן: "המשיב"), למתן פסק דין הצהרתי ולפיו אין המשיב זכאי במסגרת תיק הוצל"פ לתפוס חזקה בדירה נשוא שטר המשכון (להלן- "הדירה") אשר נחתם על ידי צד ג' שם, לטובת המשיב.

2. לטענת המבקש, חרף העובדה שכתב התביעה הומצא למשיב כבר ביום 01.08.11, הרי שעד כה לא הוגש כתב הגנה. משכך, מבקש הוא ליתן פסק דין על יסוד כתב התביעה.

3. דין הבקשה להידחות אף מבלי צורך לבקש את תגובת המשיב.

4. להבהרת הדברים יאמר, כי עוד קודם להגשת כתב התביעה, הוגשה על ידי המבקש בקשה לעיכוב הליכי פינויו מן הדירה.

5. בסופו של דבר ובהחלטה מפורטת מיום 08.08.11, דחיתי את הבקשה לעיכוב הליכים, תוך שהתייחסתי גם לגוף טענות המבקש, באשר לזכות מימוש המשכון בדרך שננקטה על ידי המשיב.

6. לאחר מכן הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה האמורה, וביום 06.06.11, נדחתה גם בקשה זו.

7. המבקש אשר לא השלים עם החלטתי דלעיל, הגיש בקשה לרשות ערעור על ההחלטה הנ"ל, אולם זו נדחתה על ידי בית המשפט העליון (כב' השופט א.גרוניס) ביום 20.09.11.

8. בשולי החלטתו של בית המשפט העליון נאמר כי הצעת הפשרה שהועלתה על ידי, בשלב מוקדם של הדיון, הינה הצעה סבירה, ובהנחה שהמשיב עדיין הסכים להצעתי זו, אזי יש מקום שבית המשפט יתן פסק דין, על דרך הפשרה, ברוח הצעה זו.

9. המבקש, בהסתמכו על האמור לעיל הודיע כי עתה מסכים הוא להצעת הפשרה שניתנה על ידי וביקש שאתן פסק דין על דרך הפשרה, כאמור בהודעתו זו.

10. ב"כ המשיב הודיע בתגובתו לבית המשפט כי עתה ובחלוף זמן רב, אינו מסכים יותר להצעת הפשרה המקורית.

11. משכך ניתנה על ידי החלטה ביום 03.11.11, הדוחה את בקשתו האחרונה של המבקש.

12. בשולי החלטתי זו קבעתי כי בנסיבות העניין על המבקש להודיע תוך 20 יום האם עדיין עומד הוא על תביעתו המקורית.

13. המבקש לא הודיע דבר במועד שנקבע לו, ולפיכך הוגשה על ידי המשיב ביום 30.11.11, בקשה ליתן החלטה, גם ללא תגובת המבקש כאן.

14. ביום 04.12.11, ניתנה על ידי החלטה נוספת, בה קבעתי כי על המבקש כאן להגיב על בקשת המשיב כאן וזאת עד ליום 11.12.11 ובהיעדר תגובה, אורה על מחיקת התביעה מחוסר מעש.

15. המבקש, עד כה, לא הגיב להחלטתי האמורה וזאת חלף חלוף המועד. חלף זאת, הוגשה על ידו ורק ביום 22.12.11, הבקשה דלעיל.

16. בנסיבות אלו, ברי כי אין המבקש זכאי לקבל פסק דין בהיעדר הגנה שכן שומה היה עליו להודיע לבית המשפט ולצד שכנגד, האם עדיין עומד הוא על תביעתו לסעד הצהרתי.

כל עוד לא הגיב המבקש להחלטה זו, ממילא זכאי היה המשיב שלא להגיש כתב הגנה, משכך לא חלף המועד להגשתו של כתב ההגנה.

17. יתר על כן לו היה מובא התיק לעיוני ביום 12.1211, כפי שהוריתי בהחלטתי מיום 04.12.11 (ולמרבה הצער התיק לא הובא לעיוני), יכול שהייתי מורה על מחיקת התביעה.

18. גם לגופם של דברים סבורני כי התביעה לסעד הצהרתי שוב אינה רלוונטית שכן ובהתאם לקביעת בית המשפט העליון פינוי הדירה, אמור להיות מבוצע עד ולא יאוחר מיום 06.11.11, כך שאין עוד מקום לסעד הצהרתי ולפיו מנוע המשיב לפנות את המבקש מהדירה.

19. סוף דבר איפה, וכאמור לעיל, הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה נדחית.

מאחר ולא נתבקשה תגובת המשיב, אין צו להוצאות.

20. המשיב יגיש כתב הגנה, או כל בקשה אחרת שברצונו להגיש, תוך 20 יום מהיום.

21. לעיוני ביום 22.01.12.

22. המזכירות תמציא עותק החלטתי זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ראמי נסראללה
נתבע: בנק הפועלים בע"מ.
שופט :
עורכי דין: