ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יגאל אלקריף - עצור נגד מדינת ישראל :

יגאל אלקריף - עצור

ע"י ב"כ עו"ד יעקב גסר

נ ג ד

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד גיל אסיף

בית משפט השלום בבאר-שבע

בפני כב' השופט דניאל בן טולילה

החלטה

בעניינו של מבקש זה נתתי שתי החלטות מפורטות הן ביחס לראיות לכאורה והן ביחס אפשרות שחרורו לחלופה. בעניין זה אין לי אלא לחזור ולהפנות לאותם נתונים המופיעים בשתי החלטותיי הקודמות. עוד לציין, כי מצאתי שיש ראיות לכאורה אך ניתן לשקול שחרורו של המבקש לחלופת מעצר.

חלופה שכזו הוצגה בפני בדיון הקודם ונפסלה.

מכל מקום בסופה של החלטה זו ציינתי כי במידה ותמצא חלופה חדשה יוכל המבקש להציגה מבלי להצביע על קיומן של נסיבות חדשות ומכאן, העיון חוזר שבפני במסגרתו עותר ב"כ המבקש לשחררו למרכז "תהילה" שהינו מרכז פנימייתי משולב בעיר נתניה וזאת בתנאי מעצר בית מלאים.

לצורך מתן החלטה זו, ביקשתי, כי נציגת המקום תתייצב בפני בית המשפט וזו אכן התייצבה והגישה לבית המשפט חוברת ובה תיאור המקום, והתנאים בהם הוא מצוי, לרבות אישורים מהם ניתן ללמוד שהמקום נמצא באישור של משרד הבריאות ומשרד הרווחה. לשאלת בית המשפט נמסר כי המקום יכול לשמש גם כחלופת מעצר גם לאלה שאינם מכורים לסמים, ככל זה נוגע למבקש שבפנינו. אין מגבלת זמן הנוגעת למשך הימצאותו של המבקש במקום ולשאלת הפיקוח, הרי כפי שעולה, הן מדברי נציגת המקום והן מחוברת שהוצגה בפני, המקום מגודר, נמצא בהשגחה תמידית של טלביזיה במעגל סגור וכן הצוות במקום משמש כמפקחים אחר נוכחות המצויים בו.

במסגרת הדיון שנערך בפני עתר ב"כ המבקש להיעתר לשחרור לחלופה. זה שב והזכיר את נסיבותיו של תיק זה, אשר מאפשרות שחרור לחלופה. עוד הזכיר את מצבו הבריאותי של המבקש אשר פורט בהרחבה בדיון הקודם בפני, ובסיכומם של דברים רואה בחלופה המוצעת חלופה ראויה.

ב"כ המשיבה מתנגד לשחרור בחלופה הן מהטעם העקרוני כי לא ניתן לשחרר את המבקש וכן מקום החלופה נועדה למכורים בסמים, שלא במקרה שבפנינו. החלופה נפסלה ע"י בית המשפט העליון וישנו צורך להתערבות שירות המבחן לנושאים הטיפוליים במקום.

לאחר ששמעתי את דברי באי כוח הצדדים עיינתי בהחלטות הקודמות בעניינו של משיב זה ועיינתי בפסיקה אלה הפנה ב"כ המשיבה, הגעתי לכלל מסקנה כי ניתן להורות על שחרורו של המשיב לחלופה המוצעת וזאת מן הטעמים הבאים:

בית המשפט שם לנגד עיניו את העבירות המיוחסות למבקש והמסוכנות הנשקפת ממנו וכנתון ראשון בסיסי ניתן לומר כי כפי שקבעתי בהחלטתי מיום 6.12.11 אין המדובר בעבירות המצויות ברף הגבוה מהסוג המיוחסות למבקש וכך גם בית משפט נותן דעתו למסוכנות שאינה ברף הגבוה. לעניין זה אציין ככותרת שאין המדובר בעבירת סחיטה באיומים "קלאסית", כי הנאשם ניסה לעזור לשכן לרכוש תרופות, את העובדה כי משנת 2006 המבקש לא הסתבך בעבירות נוספות ואת מצבו הבריאותי כפי שפורט לעיל.

אשר לגוף החלופה המוצעת, אין מחלוקת, כי זו משמשת כמעצר בית עבור המבקש אשר כפי שעולה מחומר הראיות, אינו מכור לסמים, אולם יש במסגרת המקום הנתון מקום להשתלבות במסגרות הטיפוליות אחרות.

בחינת מקום זה על רקע ההנחה שאין המדובר במכור לסמים, מלמדת, כי מדובר במקום אשר הינו מרוחק משמעותית ממקום מגורי המתלונן, המדובר במקום אשר לפי תעודות שהוצגו בפני מוכר ע"י משרד העבודה והרווחה, מקום אשר נמצא במקום מגודר, נמצא בפיקוח טלוויזיוני ואנושי ויש בכך כדי לתת מענה בנסיבותיו של הנאשם.

עיינתי בבש"פ 6545/08 בעניין מכלין בו בית משפט עליון פסל שחרורו של משיב לחלופה, ואציין, כי המשיב לא שוחרר לחלופה בשל כך שנכון למועד כתיבת החלטה זו, לכאורה, המקום פעל ללא רישיון משרד העבודה והרווחה, דבר שאינו רלוונטי כיום ועיקר עיקרים החלטה זו נסובה סביב שאלת גמילה בהליך מעצר והשאלה הנוגעת דבר שאינו רלוונטי למשיב שבפנינו.

בית המשפט סבור, בשונה מהחלטה המוצגת, כי המסוכנות הנשקפת מהמבקש ניתנת לאיון ע"י המקום אשר מתחיב לשמור עליו, ככל שיידרש, גם מעבר לתקופה של 3 חודשים כפי שפורט בהחלטה האמורה.

בשים לבה לכל האמור לעיל הנני מורה על שחרור המבקש בכפוף לכך שמנהל המקום יחתום אף הוא על ערבות צד ג' להבטחת התחייבויותיו כך שמעבר להתחייבות בפני בית משפט זה, תהיה ערבות כספית להבטחת העמידה בתנאי המקום.

לאור כל זאת מורה על שחרור המבקש בתנאים הבאים:

א. המבקש יועבר מ"דלת לדלת" ממקום מעצרו למרכז "תהילה" וזאת באמצעות נציגת המקום.

ב. המבקש ישהה במקום אשר כתובתו שכונת טוברוק נתניה בתנאי מעצר בית מלאים וייאסר עליו לעזוב את המקום בכל צורה שהיא. כמו כן, המבקש מתחייב לשתף פעולה ולהישמע לכל הוראות הצוות במקום.

ג. ערבות עצמית בסך 15,000 ₪ של המבקש לצורך הבטחת תנאי שחרורו.

ד. ערבות צד ג' של אחד ממנהלי המקום מר אברהם (בבר) עמר או מר יוסי ז'ינו על סך 15,000 ₪, וזאת לצורך הבטחת קיום תנאי הפיקוח, תוך שמודגש שאם לא עמדו במחויבות שלהם בית המשפט לא יהסס להורות על חילוט ערבות זו. מנהל המקום יוכל לחתום על ערבות זו בבית משפט השלום בנתניה וחתימה זו הינה תנאי לשחרורו של המבקש.

ה. הפקדה כספית בסך 3,000 ₪.

ו. איסור יצירת קשר במישרין או בעקיפין עם המתלונן בתיק.

ניתנה והודעה היום א' טבת תשע"ב, 27/12/2011 במעמד הנוכחים.


מעורבים
תובע: יגאל אלקריף - עצור
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: