ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מטר וגיהא ואח' נגד בנק הפועלים בע"מ :

מטר וגיהא ואח'

נ ג ד

בנק הפועלים בע"מ

סניף נצרת עלית

בית משפט השלום בקריות

כב' השופט אליעזר שחורי

החלטה

בקשה לביטול פסק דין אשר ניתן במעמד צד אחד, משלא הוגשה בקשת רשות להתגונן, כנגד המבקשים יורשי המנוח סלים מטר. פסק הדין ניתן ביום 17.3.11 ועל פיו חויבו המבקשים לשלם למשיב מתוך נכסי העיזבון, סכום של 51,089 ₪ בתוספת ריבית, הוצאות ושכ"ט.

בתצהיר התומך בבקשה לביטול פסק הדין טוענים המבקשים כי מסמכי התביעה לא נמסרו להם כדין ונודע להם על קיום ההליך רק בעקבות פתיחת הליכי ההוצל"פ לצורך ביצועו של פסק הדין.

לגופו של עניין טוענים המבקשים כי אין ולא הייתה למשיב עילה כלפי המבקשים לדרוש מהם אישית תשלום חוב המנוח הנ"ל, אין ולא היה מקום ליתן פס"ד כנגדם אישית. ממילא אין ולא היה מקום לפתיחת הליכי ההוצל"פ כנגד המבקשים או מי מהם אישית לצורך גביית חוב מעיזבון המנוח הנ"ל.

המשיב בתגובתו מבקש לדחות הבקשה על כל נימוקיה. כתבי התביעה הומצאו לכל אחד מן המבקשים כדין כפי שעולה מתצהירי השליח המבצע. המבקשים סרבו לאשר בחתימתם קבלת מסמכי התביעה והמשיכו לנקוט באמצעי התחמקות גם לאחר שנפתחו הליכי ההוצל"פ. כתוצאה מכך הוציא כב' ראש ההוצל"פ מלפניו צו הבאה כנגד המבקשים 3 ו - 5 על מנת לקיים בירור בעניין בקשת המשיב לממש זכויות בכלי רכב מסוג שברולט שנת ייצוג 2005 מ.ר. 72-540-57 אשר שועבדו לטובת המשיב להבטחת פירעון חובות המנוח הנ"ל. נסיונות המשיב לאתר את כלי הרכב לא עלו יפה.

מכיוון שכתבי התביעה הומצאו כדין יש לבחון מה הגנה מבקשים להציג לגופה של המחלוקת, אם יבוטל פסק הדין. הגנה כזו איננה מוצגת על ידי המבקשים ולו לכאורה. הטענה היחידה אשר באמתחתם של המבקשים מופנית כנגד חיובם האישי לפרוע את חובות העיזבון והרי חיוב זה מעוגן בהוראות סימנים ה' ו - ו' לחוק הירושה תשכ"ה 1965, אשר לעניין הנסיבות דנן מטילות על היורשים חובה לפרוע את חובות העיזבון מנכסי העיזבון. חוב העיזבון אינו שנוי במחלוקת, מעמדם של המבקשים כיורשים אף הוא אינו שנוי במחלוקת, על פי פסק הדין הוטלה על המבקשים החובה לפרוע את החוב מנכסי העיזבון בלבד, לעניין נכסים אלה נקטו המבקשים לבקשתם לשון מתחמקת כאשר נמנעו מקביעה מפורשת שאין בעיזבון נכסים לצורך פירעון החוב. תוצאות חקירה שברשות המשיב מלמדות כי לבד מהזכויות בכלי הרכב ששועבד לטובת המשיב רשומה זכות בעלות למנוח במקרקעין הידועים כגוש 16961 חלקה 57 מאדמות דבוריה.

על אף שמקובלת עליי עמדת המשיב כי הכף נוטה לכך שכתבי התביעה הומצאו כדין ועל אף שקשה לראות בשלב זה מה הגנה מבקשים המבקשים להציג אם וכאשר יבוטל פסק הדין, בהתחשב בכך שהמבקשים חויבו לשלם את חוב העיזבון מתוך נכסי העיזבון בלבד, כאשר חוב העיזבון אינו שנוי במחלוקת, דין פסק הדין להתבטל.

אני בדעה כי כתב התביעה הוגש בסדר דין מקוצר כאשר התביעה לא הייתה ראויה להיות נידונה בסדר דין מקוצר בהיותה תביעה כנגד עיזבון באמצעות היורשים שלא קיימו מערכת יחסים עסקית בנקודת זמן כלשהי עם המשיב וכאשר על פי כתב התביעה עצמו לא ניתן לדעת אל נכון מהו החיוב שיש להטיל על היורשים, אם בכלל. זאת ניתן להסיק מתוך ניסוח הסיפא לכתב התביעה בפרק הסעדים המבוקשים כאשר המשיב מציע שתי חלופות אפשריות בעניין זה.

לא זו בלבד אלא שאין התאמה בין ניסוח הכותרת לכתב התביעה לבין ניסוח פרק הסעדים. בעוד שבפתיח נרשם כי התביעה מוגשת כנגד העיזבון בלבד באמצעות היורשים, הרי שבסיפא לכתב התביעה מבוקש לחייב את היורשים באופן אישי בתשלום החוב לפי אחת משתי החלופות המוצעות.

בנסיבות דנן היה על המשיב להגיש את כתב תביעתו בסדר דין רגיל. התביעה איננה מסוג התביעות אשר ניתן להגישן בסדר דין מקוצר על פי הנתונים הידועים בעת הגשתה ומטעם זה בלבד יש לאפשר למבקשים להציג את עמדתם בביהמ"ש; ר.ע 192/84 חברת אבגד בע"מ נ' סולל בונה בע"מ פ"ד לח(2)581. לכך יש להוסיף כי מדובר בתביעה נגד עיזבון כאשר למבקשים לא הייתה מערכת יחסים עסקית עם המשיב. המחלוקת בעניין אפשרות הגביה מנכסי העיזבון וחלוקת החוב בין היורשים, מן הראוי שתידון לגופה.

לפיכך אני מורה לבטל פסק הדין כמבוקש ועל המבקשים להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום.

סוגיית ההוצאות תידון כמכלול במסגרת ההליך העיקרי.

מזכירות ביהמ"ש תשלח ההחלטה לצדדים. התיק יועבר לדיון בפני מותב אחר לנוכח פרישתי הקרובה.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מטר וגיהא ואח'
נתבע: בנק הפועלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: