ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורן בן ברוך נגד חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות :

1. אורן בן ברוך

2. הילה בן ברוך

נ ג ד

חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופטת כרמלה האפט

החלטה

1. לבקשת הצדדים הריני ממנה כמומחה בית המשפט בתחום ההנדסה והשמאות את מר יוסף גולדקלנג, מרח' בן גוריון 2 רמת גן, בטלפון: **-******* פקס: **-*******.

2. המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצידו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.

אי הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשמש מומחה.

3. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם

המומחה יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הנזקים הנטענים נשוא התובענה (להלן: "הנזקים") ויקבע מהם הנזקים, אם בכלל, המצויים בדירה. המומחה יבחין בין נזקים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.

עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הנזקים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים בחרו בו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בדירה בתקופת התיקונים.

המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.

4. שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 5,000 ₪, בצירוף מע"מ.

הצדדים יישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים, ולצורך כך ישלם כל צד למומחה בית המשפט סך של 2,500 ₪, בתוספת מע"מ, בתוך 15 יום מהיום.

שכר המומחה כולל עד חמש שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה).

המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.

5. המומחה ימציא חוות הדעת לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים מביקרו בנכס.

שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.

6. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ למתן חוות הדעת.

לאחר קבלת חוות הדעת, יבואו באי כוח הצדדים בדברים, לסילוק הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורן בן ברוך
נתבע: חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות
שופט :
עורכי דין: