ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי דוד נגד אילן יצחק פניגר :

אבי דוד

נ ג ד

1. אילן יצחק פניגר

2. איילון חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות בתל-אביב-יפו

כב' השופטת לימור ביבי-ממן

פסק דין

תביעה לשיפוי התובע בגין נזקים אשר אירעו לרכבו כפועל יוצא מתאונת דרכים מיום 20/12/10 .

1. לטענת התובע במועד הנקוב, הוא נסע ברחוב סוקולוב ברמת השרון ולאחר שחלף על פני צומת מרומזר, עצר בשל עומס תנועה. לטענתו, הנתבע 1 אשר נסע ברכב מאחוריו, ככל הנראה לא שמר על מרחק כדין ומשכך, פגע בו מאחור. בנסיבות האמורות, לטענת התובע, האחריות לתאונה מוטלת לפתחו של הנתבע 1 ומשכך עליו ועל מבטחת רכבו - הנתבעת 2, לשפותו, ביחד ולחוד, בגין הנזקים אשר אירעו לרכבו כפועל יוצא מהתאונה.

2. לטענת הנתבעים , במועד הנקוב נסע הנתבע 1 מאחורי רכבו של התובע ברחוב סוקולוב. לטענת הנתבע 1 , ככל הנראה הואיל והתובע איתר מקום חנייה מימין, עצר התובע והחל לנסוע לאחור על מנת שיוכל להיכנס לאותה חנייה בניצב למדרכה ואגב כך פגע ברכבו אשר עמד מאחוריו. בנסיבות האמורות , לטענת הנתבעים, האחריות לתאונה מוטלת לפתחו של התובע ומשכך, יש לדחות את תביעתו.

3. בדיון אשר התקיים בפני העידו התובע , הנתבע 1 וכן, עד מטעמו מר- יוסי כהן , אשר, בין היתר, אף הדגימו בפני את התאונה באמצעות רכבי הדגמה באופן מפורט, איש איש לגירסתו . כמו כן, הוצגו בפני בית המשפט תמונות המתעדות את הנזק לרכבו של התובע וכן, תמונות המתעדות את המקום בו ארעה התאונה.

4. התרשמתי מן העדויות , עמדתי על נסיבות התאונה, מיקום הרכבים ומיקום הפגיעות ועיינתי בכל הראיות אשר הוצגו בפני .

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ,את עדויותיהם ואת הראיות בתיק , אל נוכח נטלי הראייה - מצאתי כי יש לדחות את התביעה ולהלן יפורטו טעמי.

5. הגם נכון שעסקינן בתביעות קטנות, בהן בית המשפט מגמיש את הדרישות הקבועות בחוק, הרי שעדיין חלה על התובע חובה להוכיח את תביעתו, וזאת בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה". הנטל החל על התובע בהקשר זה הינו להוכחת העובדות המשמשות בסיס לתביעתו- דהיינו את האירוע , את האחריות הנובעת מאותן עובדות, את הנזק אשר אירע לו כפועל יוצא מכך וקשר סיבתי בין הנזק לבין האירוע .

6. בהקשר לנטל השכנוע נקבע מפורשות בפסיקה כי :

"...נטל השכנוע הוא נטל ראייתי מהותי שהוא חלק מדיני הראיות. נטל זה הוא הנטל העיקרי המוטל על בעל דין הנדרש להוכיח את העובדות העומדות ביסוד טענותיו. אי עמידה בנטל זה משמעותה דחיית תביעתו של מי שהנטל מוטל עליו"

[ רע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבניין נ' מנהל מע"מ, פד"י נז (4) 981]

וכן, בע"א 6821/93 בנק המזרחי נ' מגדל כפר שיתופי, פד"י מט' (4) 221-239:

"..תפקידו של נטל השכנוע הוא להכריע בתנאי אי וודאות שכפות המאזניים מעוינות.....בהליכים אזרחיים מוטל הנטל על "המוציא מחברו" באשר הוא זה הטוען לשינוי המצב הקיים"

7. מן הכלל אל הפרט -

במקרה המונח בפני מדובר בגרסה מול גרסה ומשכך, על בית המשפט לבחון האם יש בעדויות גופן, בדין או בראיות החיצוניות בכדי לתמוך באיזה מגרסאות הצדדים באופן המטה את מאזן ההסתברויות לכיוון גרסה זו.

בחינה כאמור מעלה כי התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת תביעתו ומשכך, כי דין תביעתו להדחות.

ראשית, התובע לא הציג , ראיות כלשהן אשר יש בהן בכדי לתמוך בגרסתו וזאת, מלבד עדותו. עדות התובע, מהווה עדות יחידה לפי סעיף 54 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א - 1971 ומשכך, פסיקה בהסתמך על עדות כאמור בלבד דורשת נסיבות מיוחדות אשר אינן קימות במקרה בפני.

כך, בפני בית המשפט הוצגו תמונות של מקום האירוע ומתמונות אלו עולה כי במקום האירוע קיים נתיב נסיעה אחד ומימין לו חונים רכבים בניצב למדרכה ובאלכסון לכיוון הכביש. בנוסף, הוצגו בפני בית המשפט תמונות המתעדות את הנזק לרכבו של התובע מהן עולה כי הנזק לרכבו מתמקד בחלקו הימני של מגן הפגוש האחורי של הרכב.

זאת ועוד, אין חולק - והתובע העיד על כך מפורשות כי הפגיעה בין כלי הרכב היתה בין החלק האחורי ימני של רכבו כמתואר לבין החלק השמאלי הקדמי של רכב הנתבע 1.

שילוב האמור - דהיינו , שילוב בין נתוני מקום התאונה לבין נתוני הנזק לכלי הרכב יש בו בכדי לתמוך בגרסת הנתבעים שכן, הפגיעות - הקיצוניות בכל אחד מכלי הרכב- אינן מאפיינות פגיעת פגוש אחור רגילה המתאימה למצב הדברים לו אמנם היו נוסעים כלי הרכב האחד אחרי השני בנתיב אחד - כפי הנטען על ידי התובע. אלא, שהן עולות יותר עם תיאור התאונה כפי שנמסר על ידי הנתבע ולפיו - התובע החל בנסיעה לאחור תוך סטייה לשמאל על מנת להיכנס לחנייה מימין בניצב למדרכה ומשכך, ארעו הפגיעות במיקומים האמורים.

לאמור יש להוסיף כי גם מתוך גרסת התובע מצאתי חיזוקים לטענות הנתבעים. כך, התובע טען מחד כי במעמד האירוע, הנתבע 1 הודה באחריותו ואף הציע לו לתקן את רכבו במוסך שהוא מכיר. בניגוד לגרסה זו העיד התובע כי הוא ביקש מנהג שחלף שיהיה עד לטובתו וכן, כי היה עליו לנחם את הנתבע בדבר הנזק לרכבו (ראה עמ' 1 שורות 16-18). בעדותו זו של התובע יש משום חיזוק לטענות הנתבע ולפיהן לא הודה באחריותו לאירוע וכבר במועד האירוע טען כי התובע אחראי לאירוע .

אציין מנגד כי מטעם הנתבעים העידו הנתבע 1 וכן, עד נוסף ועדויותיהם היו קוהרנטיות ואמינות.

לאור האמור, הנני קובעת כי התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת תביעתו ומשכך ,דין תביעתו להדחות.

8. אשר על כן הנני דוחה את תביעתו של התובע . לפנים משורת הדין ולאחר ששקלתי החלטתי שלא לעשות צו להוצאות.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים בדואר.

רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים ממועד המצאת פסק הדין.

ניתן היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבי דוד
נתבע: אילן יצחק פניגר
שופט :
עורכי דין: