ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דבי דמרי חברה לבנין והשקעות בע"מ נגד מועצה מקומית ירוחם :

דבי דמרי חברה לבנין והשקעות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד שלמה אביטן

נ ג ד

1. מועצה מקומית ירוחם

2. החברה למשק וכלכלה של השלטון במקומי בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד נתן מאיר

3. בנק מזרחי טפחות בע"מ

בית המשפט המחוזי בבאר-שבע

כב' הנשיא יוסף אלון

החלטה

1. המבקשת, חברה קבלנית, זכתה במכרז שפרסמה המשיבה 2 לביצוע עבודות בניה בבית ספר בירוחם ובעקבות כך התקשרה בנובמבר 2004 בהסכם עם המועצה המקומית ירוחם (המשיבה 1).

כחלק מתנאי ההתקשרות העמידה המבקשת לזכות העירייה ערבות בנקאית בסכום (נומינלי) של 110,639 ₪.

במהלך ביצוע העבודות ולאחר סיומן הנטען, התגלעו סכסוכים ומחלוקות רבות בין המועצה המקומית לבין המבקשת לעניין טיב הביצוע, מועדי הביצוע, היקף החשבון הסופי ועוד.

במהלך התמשכות הסכסוכים האריכה המבקשת מדי פעם את תוקף הערבות הבנקאית.

המבקשת פנתה ביום 28.2.11 לבימ"ש השלום בבאר שבע בבקשה לסעד זמני, בטרם הגשת תביעה, לאסור על המשיבות את חילוט הערבות.

הבקשה נדחתה בהחלטה מיום 29.8.11 (ע"י כב' השופטת מ. וולפסון) וכנגד כך הוגשה בקשה זו שבפני לרשות לערער.

בד בבד עותרת המבקשת לסעד זמני שיאסור חילוט הערבות עד להכרעה בבקשה העיקרית.

2. לאחר עיון בבקשה ובתגובת המשיבות לבקשת הסעד הזמני על נספחיהן - לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה, וממילא גם לא לבקשת הסעד הזמני.

ביהמ"ש קמא קבע, ובדין, כי הערבות הבנקאית דנן עפ"י טיבה וניסוחה הינה ערבות אוטונומית על המשמעות הנודעת לכך בפסיקה.

ראש וראשונה להם הינה כי בירור המחלוקות הכספיות או האחרות בין הצדדים לחוזה (ובענייננו המבקשת והמועצה המקומית) אין בהן כדי לעכב ביצועה של הערבות מסוג הערבויות דנן.

טענותיה החוזיות של המבקשת כנגד המועצה כבודן במקומן מונח וההכרעה בהן תיעשה לאחר בירור ההליך העיקרי לגופו.

לא מצאתי בבקשה העיקרית או בבקשת סעד הביניים כי מתקיים לעניין הערבות הבנקאית דנן חריג מהחריגים הספורים ונקובי השם שנקבעו בפסיקה, לעניין האוטונומיות המנתקת זכות הנערב לחילוט עפ"י דרישה ראשונה של הערבות, מבירור הסכסוך או המחלוקת החוזית שבין הצדדים להסכם.

3. אשר על כן, וכאמור לעיל, לא מצאתי מקום או הצדקה ליתן רשות לערער על החלטת בית משפט השלום.

אני דוחה איפוא את בקשת הרשות לערער וכפועל יוצא מכך את הבקשה לסעד הזמני בגדרה של בקשת רשת הערעור.

המבקשת תשלם לכל אחת מהמשיבות 1 ו- 2 הוצאות הבקשה בסכום של 2,500 ₪.

המזכירות תעביר הסכומים הנ"ל לב"כ המשיבות 1 ו- 2 מתוך הערובה שהופקדה על ידי המבקשת.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דבי דמרי חברה לבנין והשקעות בע"מ
נתבע: מועצה מקומית ירוחם
שופט :
עורכי דין: