ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזרא ג'ולייט נגד רהיטי עמק איילון בע"מ :

עזרא ג'ולייט

ע"י עו"ד י. אבירם

נ ג ד

רהיטי עמק איילון בע"מ

ע"י עו"ד כהן שרון ואח'

בית משפט השלום ברמלה

כב' הרשם דן סעדון

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר.

1. המבקשת הגישה בקשה להאריך לה את המועד להגשת התנגדות. בתצהיר התומך בבקשה, שנערך על ידי בנה של המבקשת, נאמר כי השטר נבדק "ולמיטב ידיעתו" של בנה - החתימה על גבי השטר מזויפת. למיטב ידיעת בנה של המבקשת, הזייפן אינו אלא בנה האחר של המבקש שצורף כחייב בתיק ההוצאה לפועל. עוד מציין בנה של המבקשת, שוב "למיטב ידיעתו", כי אימו, המבקשת, מעולם לא קיבלה את האזהרה בתיק.

2. התצהיר האמור אושר על ידי ב"כ המבקשת, עו"ד אבירם, ביום 13.4.11. כתב ההתנגדות בצירוף הבקשה האמורה להארכת מועד הוגש ללשכת ההוצאה לפועל ביום 16.5.11.

3. המשיבה טוענת כי את ההתנגדות היה על המבקשת להגיש לא יאוחר מיום 4.2.07. בפועל, הוגשה ההתנגדות באיחור של למעלה מ-4 שנים תמימות, ביום 18.5.11 וזאת ללא כל "טעם מיוחד" להצדקת האיחור שכן אין טענה כי הייתה מניעה חיצונית שאינה תלויה במבקשת להגשת ההתנגדות במועד. אשר לטענה כי המבקשת לא קיבלה את האזהרה טוענת ב"כ המשיבה כי הגשת בקשה להארכת מועד מניחה המצאת האזהרה למבקשת שאם לא כן לא היה צורך בהארכה של המועד וכי המבקשת מנועה בנסיבות אלה ונוכח בקשתה, לכפור בכך שהאזהרה אכן הומצאה לה כדין. ואחרון: ב"כ המשיבה מפנה את שימת הלב לכך שהתצהיר התומך בבקשה להארכת מועד אומת על ידי ב"כ המבקשת ביום 13.4.11 ואילו בפועל הוגשה ההתנגדות ביום 16.5.11 באיחור העולה על למעלה מחודש ימים וזאת ללא כל הסבר או הצדקה.

דיון והכרעה

4. לאחר עיון בבקשה ובתגובה הגעתי לכלל מסקנה כי אין מנוס בנסיבות העניין מלדחות את הבקשה לאחר שלא הונחה תשתית עובדתית מינימאלית לאיחור בהגשת ההתנגדות, לפחות ביחס לחלק מתקופת האיחור. אסביר דבריי.

5. ראשית, המצהיר מטעם המבקשת אינו מסביר בתצהירו מדוע הוא - ולא המבקשת - מגיש תצהיר בתמיכה לבקשה. המצהיר גם אינו מבהיר מהו המקור עליו הוא מבסס את "מיטב ידיעתו" הן בנוגע לזיוף החתימה על השטר והן בנוגע להיעדר המצאת האזהרה למבקשת. באין ציון של מקור מידע עליו מתבסס המצהיר, לא ניתן להעריך ולו גם לכאורה את נכונות טענותיו ולא ניתן לדעת איזה משקל, אם בכלל, יש ליתן להן. לא בכדי קובעת תקנה 521 לתקנות סדר הדין האזרחי כי מצהיר בהליכי ביניים רשאי להצהיר על פי "מיטב ידיעתו" ובלבד שיציין את הנימוקים לכך. במקרה בו לא צוינו הנימוקים להצהרה על פי מיטב הידיעה מקום בו התבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ קבע בימ"ש העליון :" יאמר כבר עתה שעל יסוד התצהיר האמור לא היה מקום ליתן צו עיכוב יציאה מן הארץ על-פי צד אחד או בכלל. המדובר בתצהיר שניתן כראיה מכלי שני מבלי שהמצהיר טרח לפרט את מקורות אמונתו, כמצוות תקנה 521לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - .1984לפיכך אין שום משמעות לאמור בסעיף 5לתצהיר וניסוחו הכוללני של סעיף 6לתצהיר נעדר כל ערך." ( רע"א 3811/90 שלוש נ' בנק דיסקונט בע"מ (לא פורסם, ניתן 18.10.90); הדגשה הוספה)

6. שנית, גם אם נניח לצורך הדיון כי ניתן היה לקבל את האמור בתצהיר בנוגע לאי קבלת האזהרה על ידי המבקשת, אין כל הסבר לכך שבעוד שתצהיר אושר על ידי ב"כ המבקשת ביום 13.4.11 הוגשה הבקשה רק ביום 16.5.11, היינו לאחר למעלה מחודש ימים ממועד אישור התצהיר. לאיחור זה לא ניתן כל הסבר.

7. אין לכחד, טענת זיוף היא טענה קשה המעמידה בנסיבות מסוימות הגנה איתנה למבקשת. ברם, דברים אלה אינם אמורים מקום בו נטען באופן כוללני וסתמי כי חתימת המבקשת זויפה ומבלי שהמצהיר מגלה את המקור לידיעתו כמצוות תקנה 521 לתקנות סדר הדין האזרחי. זאת ועוד: במקרים בהם הייתה הפסיקה נכונה להאריך את המועד בשל איתנות טענת הזיוף, היה מדובר בשילוב של נסיבות נוספות ובהן: איחור קצר ביותר של ימים ספורים ושטר בסכום ניכר (השווה: רע"א 3588/00 מכלוף נ' סעדיה (לא פורסם, 5.12.00)). נסיבות אלה אינן קיימות בענייננו, גם אילו ניתן היה ליתן לטענת הזיוף את מלוא המשקל.

8. לאור כל אחד מן הטעמים האמורים, לא כל שכן מחמת משקלם המצטבר, אני דוחה את הבקשה. בנסיבות העניין ונוכח גילה המתקדם של המבקשת אמנע מלעשות צו להוצאות. הליכי ההוצאה לפועל יימשכו כסדרם.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עזרא ג'ולייט
נתבע: רהיטי עמק איילון בע"מ
שופט :
עורכי דין: