ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מרדכי בן סימון :

מדינת ישראל

נ ג ד

1. מרדכי בן סימון

2. שמעון ארז'ואן

3. אבי טוני קרספו סרנו

בית משפט השלום קרית-גת

כב' השופט איל באומגרט

ב"כ המאשימה עו"ד כץ

בא כוח נאשמים עו"ד ישראל אסל

החלטה

מאחר והעד אינו מודד מוסמך אין הוא יכול להעיד על המדידות והסטיות מהיתר הבניה וניתן להגיש זאת באמצעות תוכנית ערוכה על ידי איש מקצוע ומודד מוסמך, לפיכך הסקיצה לא ניתן להגיש אותה.

החלטה

התוכנית מסומנת ת/1.

הסככה מסומנת באדום בעמ' שבמקור על גבי התוכנית בעמוד 4.

ביהמ"ש כותב בכתב ידו ליד הסימון האדום שמסומן במקור סככה וחץ.

החלטה

אני מתיר את השאלות.

החלטה

מדובר ב-8 תמונות מסומנות ת/2.

החלטה

הסככה מסומנת ת/3.

החלטה

מוגש ומסומן ת/4.

החלטה

מוגש ומסומן ת/5.

החלטה

מוגש ומסומן ת/6.

החלטה

מוגש ומסומן ת/7.

החלטה

מוגש ומסומן ת/8.

החלטה

מוגש ומסומן ת/9.

החלטה

שמעון ארגו'אן מפריע לקיומו התקין של ההליך מתחילתו. ביהמ"ש מזהיר אותו שאם ימשיך יקנוס אותו ויעצור אותו.

החלטה

מתיר לנאשמים 1 ו-2 לחזור בהם מכפירתם.

מתיר את תיקון כתב האישום ומבטל את כתב האישום נגד נאשמים 1 ו-2.

הכרעת דין

לאור הודאת נאשם 3, הריני מרשיעו בעבירות של ביצוע עבודות בנייה ללא היתר והמדובר באישום 1,2,3,4,5 ו-6.

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של בנייה ללא היתר.

הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים הינו סביר ואאמץ אותו כפי שיובהר להלן.

באשר לקנס שהמדינה מבקשת להטיל על הנאשם, ברי שמחד עליו לשקף את חומרת העבירה ולמגר את נגע הבנייה ללא היתר. מאידך, ענישה היא לעולם פרטנית ויש לזכור את מצבו הדחוק של הנאשם כיום ונסיבותיו האישיות.

לפיכך, אני גוזר את העונשים כדלקמן:

1. לא יאוחר מיום 24.12.12 יהרוס הנאשם את כל המבנים שנבנו ללא היתר והמדינה תהא רשאית לערוך ביקורת, לוודא שאכן הנכס מותאם להיתר.

2. לא יבצע הנאשם את ההתאמה להיתר, רשאית המאשימה לעשות סיוע בכוחות משטרת ישראל לבצע את ההריסות.

3. ביהמ"ש מזהיר את הנאשם כי אם לא יבצע את הוראות גזר ה דין, יכול ויהא צפוי לכתב אישום נוסף.

4. גוזר על הנאשם קנס בסך 6,000 ₪ שישולם בתשלומים של 500 ₪ כל אחד החל מיום 15.1.12 ואילך. יום מאסר חלף כל תשלום.

5. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 10,000 ₪ להימנע מביצוע עבירות דומות במשך 3 שנים מהיום. ההתחייבות תחתם בתוך 7 ימים שאם לא כן ייעצר הנאשם ל-7 ימים.

6. היה והבעלים של הנכס או מי מטעמו ו/או השוכר יעבירו את הנכס לצד ג', צו ההריסה לאלתר.

מאחר והצדדים הגיעו להסדר, ביהמ"ש מחזיר למר חפץ את ההיתר שסומן ת/1.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בבאר שבע תוך 45 יום מהיום.

ניתנה והודעה היום א' טבת תשע"ב, 27/12/2011 במעמד הנוכחים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: מרדכי בן סימון
שופט :
עורכי דין: