ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין היועץ המשפטי לממשלה נגד בן נון נינקאשוילי יעקב :

היועץ המשפטי לממשלה

נ ג ד

1. בן נון נינקאשוילי יעקב

2. ועדת השחרורים (שמושבה בכלא השרון)

בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

כב' השופט אברהם טל, אב"ד - סג"נ

כב' השופטת זהבה בוסתן

כב' השופטת ק. רג'יניאנו

ב"כ העותר עו"ד מוריה גרין

המשיב 1 ובאת כוחו עו"ד אריאלה גואטה

פסק דין

המשיב 1 (להלן: "המשיב") מרצה 3 שנות מאסר בגין עבירות של הונאה בכרטיסי חיוב, גניבת כרטיסי חיוב, גניבה וחבלה במזיד ברכב נושא ת.פ. 28360-11-09 (בימ"ש השלום בראשל"צ), שגזר הדין בו צורף כנספח ב' לעתירה, וביום 19.12.11 החליטה המשיבה 2 (להלן: "הועדה") להורות על שחרורו המוקדם על תנאי בתנאים המפורטים בסיפא החלטתה נושא העתירה שבפנינו.

בין התנאים קבעה הועדה כי המשיב ישהה במעצר בית לילי, יעבוד באופן תקין ורציף בחנות פרחים, ישלם את הפיצוי שהוטל עליו על ידי ביהמ"ש בסכום כולל של 39,450 ₪ בתשלומים חודשיים ושווים של של 1,000 ₪ לחודש, שיחלו לאחר שחרורו על תנאי, ובתנאי שיתייצב בפני העו"ס המטפלת באסירים משוחררים בשירותי הרווחה בעיריית חולון וימציא אישור על כך בפקס למזכירות הועדה.

העותר טוען בכתב העתירה כי שגתה הועדה בכך שהורתה על שחרורו של המשיב על תנאי ללא כל תוכנית שיקומית אלא רק המשך שימוש בתחליף סם מסוג מתדון, שבו החל להשתמש במהלך מאסרו, בכך שהורתה על פריסת תשלום הפיצוי כאמור לעיל, למרות שביהמ"ש שגזר את דינו של המשיב והטיל עליו לפצות את המתלוננים שרומו על ידו, דחה את בקשתו לפריסת הפיצוי לתשלומים, ומשכך היה על המשיב לשלם את הפיצוי מיד לאחר הטלתו שכן דינו כדין קנס שיש לשלמו מיד אלא אם ביהמ"ש שהטיל אותו או המרכז לגביית קנסות הורה על פריסתו לתשלומים. העותר טוען בכתב העתירה כי מאחר והמשיב הורשע במספר רב של עבירות של הונאה בכרטיסי חיוב, יש בכך כדי להקים לגביו חזקת מסוכנות, במיוחד כאשר לכך מצטרף עברו הפלילי כפי שעולה מגיליון ההרשעות הקודמות שצורף כנספח ד' לעתירה.

כמו כן הוצג בפנינו מידע מודיעיני שהוצג גם בפני הועדה אך נאמר מיד כי לא מדובר במידע מהזמן האחרון יחסית אלא במידע ישן, כאשר מידע חדש יותר לא אומת בפעולה שנעשתה על ידי שב"ס.

ב"כ המשיב מתנגדת לקבלת העתירה וטוענת כי בכל מהלך מאסרו של המשיב לא הוצע לו להשתלב בתהליך גמילה מסמים, ובהמלצת גורמי הטיפול בכלא, הוא הופנה לקבלת תחליף סם מסוג מתדון גם לאחר שחרורו המוקדם, כפי שהוא אמור לעשות במסגרת פרויקט "אביב".

באשר לטענה כי לא הוצגה בפני הועדה, כמו גם בפנינו, כל תוכנית רש"א, טוענת ב"כ המשיב כי מדובר בתוצאה של הליך בירוקראטי שלא הושלם באופן מלא על ידי רש"א אך רש"א לקחה על עצמה לפקח על המשיב במהלך שחרורו על תנאי.

ב"כ העותר טוענת כי הועדה היתה מוסמכת לפרוס את הפיצוי שנפסק על ידה לתשלומים כפי שפסקה, גם אם בימ"ש שהטיל אותו דחה את בקשת המשיב לעשות כן וכן היא טוענת כי המשיב לא היה מודע לכך שעליו לשלם את הפיצוי מיד לאחר הטלתו ומשכך פנה לראשונה לבית המשפט בבקשה לפרוס אותו לתשלומים רק לאחר שהיה מיוצג על ידה.

ב"כ המשיב טוענת כי היו החלטות של ועדות השחרורים שהתנו את שחרורו המוקדם של האסיר בתשלום פיצוי אך קבעו שהוא ישולם לשיעורין, וביהמ"ש שדן בהחלטות אלה לא פסל אותן.

איננו רואים צורך להתייחס לכל מה שנכתב בעתירה באשר לתוכנית רש"א, שכן ניתן להתנות את שחרורו המוקדם של המשיב בהמצאת תוכנית כזו.

מה שמונע, לטעמנו, את שחרורו המוקדם של המשיב הוא העובדה שעד היום הוא לא שילם ולו מקצת הפיצוי שהוטל עליו לפצות את המתלוננים שאותם הונה ומהם גנב כספים, וצודק העותר בטענתו כי משדחה ביהמ"ש שהטיל את הפיצוי את בקשת המשיב לפרוס אותו לתשלומים, לא היתה הועדה מוסמכת לקבוע הסדר תשלומים בניגוד להחלטת ביהמ"ש או בניגוד להחלטת המרכז לגביית קנסות, אליו לא פנה המשיב.

סעיף 9(1) לחוק שחרור על תנאי המונה את שיקולי הועדה בהחלטתה לשחרר אסיר על תנאי, קובע כי בבואה להחליט אם ראוי אסיר לשחרור על תנאי תשקול הועדה את הסיכון הצפוי משחרורו לשלום הציבור ולשם כך תביא הועדה בחשבון, בין השאר, את תקופת המאסר שגזר עליו ביהמ"ש, קנס או פיצוי לפי סעיף 77 לחוק העונשין, שהוא חויב בהם בגזר הדין, כאמור, האם שילמם, ואם לא שילמם הסיבות לכך.

ב"כ המשיב טוענת כי המשיב לא שילם ולו מקצת הפיצוי שהוטל עליו עד כה בשל מצב כלכלי קשה, בהיותו אסיר, וכאשר ישתחרר על תנאי ישלם מתוך כספי הביטוח הלאומי את הפיצוי כפי שנפסק על ידי הועדה.

טענות אלה הועלו על ידי המשיב בפני ביהמ"ש שהטיל עליו לפצות את קורבנותיו ולא התקבלו על דעתו, ולכן גם לא הסכים לבקשת המשיב לפצל את הפיצוי לתשלומים.

משכך, יש בעובדה שהמשיב לא פיצה את קורבנותיו עד היום כדי להוכיח שהודאתו באשמה לא ביטאה חרטה מלאה או אמפתיה לקורבנותיו, שכן הוא לא נקט עד כה בשום צעד, לרבות קבלת עזרה מבני משפחה שמוכנים לסייע לו היום, על מנת לשלם את הפיצוי.

לאור כל האמור לעיל, שגתה הועדה כאשר אפשרה למשיב לשלם את הפיצוי לשיעורין, וכאשר לא התחשבה בעובדה שהמשיב לא פיצה את קורבנותיו כנימוק לדחיית בקשתו לשחרור על תנאי.

לאור כל האמור לעיל, אנו מקבלים את העתירה ומבטלים את החלטת הועדה מיום 19.12.11 לשחרר את המשיב על תנאי, אלא אם יציג בפני הועדה ראיות על תשלום מלוא הפיצוי כפי שנקבע על ידי ביהמ"ש, וכן יציג תוכנית רש"א הכוללת קבלת תחליף סם מסוג מתדון בפיקוח רש"א.

ניתן והודע היום א' טבת תשע"ב, 27/12/2011 במעמד ב"כ הצדדים והמשיב 1.


מעורבים
תובע: היועץ המשפטי לממשלה
נתבע: בן נון נינקאשוילי יעקב
שופט :
עורכי דין: