ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוליה קוזמינסקי נגד אליהו קייקוב :

יוליה קוזמינסקי

ע"י עו"ד בקססנסקי

נ ג ד

אליהו קייקוב

ע"י עו"ד רבייב

בית משפט השלום ברמלה

כב' הרשם דן סעדון

החלטה

לפני בקשה שהוכתרה כבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שיק בלשכת ההוצאה לפועל.

1. המשיב פתח נגד המבקשת תיק הוצאה לפועל לביצוע שיק. כתב האזהרה הומצא למבקשת בהדבקה לאחר 3 ביקורים ביום 13.1.05. אין חולק כי במועד הרלוונטי התגוררה המבקשת במקום בו בוצעה ההמצאה. לאחר ביצוע ההמצאה, הוחל בנקיטת הליכי הוצאה לפועל שונים.

2. המבקשת טוענת בתצהירה כי נודע לה לראשונה על תיק ההוצאה לפועל שפתח נגדה המשיב רק לאחר שבא כוחה הוציא את רשימת תיקיה בהוצאה לפועל ואז התגלה קיומו של תיק זה. רשימת התיקים שנטען כי הוצאה לא צורפה. המבקשת טוענת כי מעבידה דאז גנב ממנה את השיק הנדון והחתימה על גבי השיק (שהיה ריק במועד בו נגנב) זויפה. מכל מקום, טוענת המבקשת כי אינה מכירה את המשיב ולא קיבלה ממנו דבר.

ב"כ המשיב טוען כי הגם שמדובר בהמצאה בדרך של הדבקה הרי שהוכח מתגובת המשיבה כי היא התגוררה במען במועד ההמצאה ובהיעדר נימוק לפסילת ההמצאה אין מקום לפסול את ההמצאה. עוד נאמר כי המבקשת לא צירפה, ולא בכדי, את תדפיס תיקיה מלשכת ההוצאה לפועל על מנת שניתן יהיה לדלות מתדפיס זה את מועד ידיעתה אודות התיק הנדון. גם לגופו של עניין, נאמר, גרסת המבקשת בנוגע לגניבת השיק וזיוף חתימתה מעלה תמיהות. המבקשת לא צירפה דיווח על הגשת תלונה במשטרה על גניבה וזיוף. כמו כן, השיק הנדון לא כובד לא מן הטעם כי החתימה מזויפת אלא מן הטעם שהחשבון עליו נמשך השיק היה מוגבל.

דיון

3. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים החלטתי לקבל את הבקשה בכפוף להפקדת סכום השיק בקופת בית המשפט על ידי המבקשת. ראשית אומר כי גם אם גילתה המבקשת לראשונה את דבר קיומו של תיק ההוצאה לפועל מעיון ברשימת תיקיה בלשכת ההוצאה לפועל לא היה בידיעה זו כדי להוות תחליף להמצאת אזהרה כדין. יפים לעניין זה דברי השופט טירקל ברע"א 2793/01 לאופר נ' גבאי, פ"ד נו (1) 668 "במקרה הנדון לא הומצאה למשיב אזהרה בדבר הליכי ביצוע השטרות; ממילא לא הוסברה לו זכותו להתנגד. ידיעתו כי נפתחו נגדו הליכי הוצאה לפועל אין בה כדי לרפא את הפגם, אפילו היה מוצא בתיק העתק של האזהרה. מכאן, שמניין הימים להגשת ההתנגדות התחיל במועד המצאתה של האזהרה בפועל לידיו - ביום 7.5.2000 - ולא משנודע לו על ההליכים - ביום 3.2.2000. לפיכך לא החמיץ המשיב את המועד להגשת ההתנגדות." (הדגשה הוספה).

4. אינני מקבל את טענת ב"כ המשיב כי בהיעדר נימוקים לפסילת ההמצאה הרי שמן ההכרח לקבוע כי בוצעה המצאה כדין למבקשת. אמת, ההמצאה בוצעה למענה של המבקשת במועד הרלוונטי. ואולם, יש לזכור כי מדובר בהמצאה בדרך של הדבקה עליה נאמר כי "לגבי מסמך שנמסר על-ידי הדבקתו על הדלת ואשר לעולם אין לדעת אם לא הוסר משם על-ידי מאן-דהוא ולא הגיע לידי הנמען או בני-ביתו, בן-חורין בית-המשפט להורות כי הדבקתו לא תיחשב כמסירה" (ב"ש 278/84 מחמוד סולימאן צאדק נ' טחנת קמח עין חי בע"מ, פ''ד לח(2) 755; הדגשה הוספה). ודוק: בית המשפט קובע כי אין לדעת אם המסמך הוסר על ידי מאן דהוא. אם אכן אין לדעת מה עלה בגורלו של המסמך שהודבק - אין לצפות כי המבקשת תביא נימוקים לפסילת ההמצאה זולת הנימוק כי היא לא קיבלה את המסמכים; נימוק העולה בבירור מתצהירה.

5. טענות המשיב בדבר קלישותה של טענת הזיוף בשלב זה אינה מטה את הכף באופן החלטתי לטובתו. אמת, המבקשת לא הגישה תלונה במשטרה והשיק לא כובד מנימוק שונה מנימוק של חתימה מזויפת. ואולם, אין בכל אלה כדי להביא למסקנה כי הגנתה של המבקשת קלושה או כי נמוכים סיכוייה להתקבל.

6. יחד עם זאת, יש לשקול לצד כל אלה את אינטרס המשיב בסופיות ההליך. המשיב ביצע המצאה חוקית ועל פיה פעל ונקט משך שנים לא מעטות בהליכי גבייה נגד המשיבה. בנסיבות אלה התגבשה בלב המשיב ציפייה לגיטימית כי המבקשת לא תקיץ מתרדמתה לאחר שנים כה רבות ותכפור לפתע בנכונות חתימתה על השיק. סבורני כי כשם שיש ליתן משקל לאינטרס המבקשת לבירור טענותיה, יש ליתן משקל נכבד גם לאינטרס המשיב לסופיות הדיון.

7. אשר על כן אני קובע, בשים לב לכל האמור, כי המועד להגשת ההתנגדות יוארך בכפוף להפקדת סך 5000 ₪ בקופת בית המשפט וזאת עד יום 28.2.12. לא יופקד הסכום האמור במלואו או במועדו - יראו בקשה זו כבקשה שנדחתה.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ב, 27 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוליה קוזמינסקי
נתבע: אליהו קייקוב
שופט :
עורכי דין: