ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עופר אסוס נגד ישעיה מרדכי רוזנפלד :

עופר אסוס

נ ג ד

ישעיה מרדכי רוזנפלד

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופט רונן אילן

פסק דין

בפני תביעה לביצוע שני שיקים משוכים על ידי הנתבע בסך 20,000 ₪ כל אחד.

העובדות

1. התובע הינו נהג מונית במקצועו ואוחז בשני שיקים בסך 20,000 ₪ כל אחד, משוכים לפקודתו ליום 16.1.11 ו- 25.1.11 (להלן: "השיקים"). השיקים משוכים על ידי הנתבע, על שניהם שרטוט ("קרוס") ועל אחד מהם גם הכיתוב "למוטב בלבד".

2. השיקים נמסרו על ידי הנתבע לאדם בשם ראובן מדר (להלן: "מדר") כשהם פתוחים וללא ציון שם הנפרע. מדר העביר את השיקים לתובע והתובע הוא זה שהשלים את השיקים והוסיף את שמו כנפרע. השיקים הוצגו לפירעון על ידי התובע וחוללו בשל היעדר כיסוי מספיק ("אכ"מ"). בעקבות חילול השיקים הגיש התובע את השיקים לביצוע נגד הנתבע.

טענות הצדדים וההליך

3. לטענת הנתבע, הוא עוסק בביצוע עבודות שיפוץ והכיר את מדר במסגרת עבודתו, כאשר מדר עוסק ביצוע עבודות חשמל. במסגרת קשרי עבודה אלו עם מדר, התחייב מדר לבצע עבודות חשמל בבית משפחת פרץ במושב נחושה וקבל את השיקים על חשבון אותה עבודה. בפועל, לא בצע מדר את העבודות ובמהלך דצמבר 2010 התחייב להחזיר את השיקים לתובע אך לא עשה כן ונעלם. טוען לפיכך הנתבע לכשלון תמורה מלא.

4. לטענת התובע, הוא הכיר את מדר במסגרת עבודתו כנהג מונית ולבקשת מדר, הלווה כספים לנתבע באמצעות מדר ואף מסר כספים לנתבע והפקיד כספים במישרין לחשבון הנתבע. לגרסתו, נמסרו לו השיקים כנגד הלוואה שהעמיד לנתבע ועל הנתבע לפרוע את השיקים.

5. בדיון אשר התקיים ביום 6.6.11 ניתנה לנתבע רשות להתגונן ונקבע שהתביעה תתברר בסדר דין מהיר. בעקבות החלטה זו הגיש התובע תצהיר והנתבע הודיע כי הוא מסתפק בתצהיר התומך בהתנגדות. זולת תצהירים אלו לא הוגשו תצהירים נוספים ובפרט לא הוצגה גרסתו של מדר לאירועים. בדיון המקדמי אשר התקיים ביום 18.9.11 הוצגו על ידי בית המשפט שאלות לצדדים ובמהלך הדיון הסכימו הצדדים לוותר על חקירות נגדיות ולהגיש סיכומים בכתב.

דיון

6. עילת התביעה בתיק זה מתבססת על חתימת הנתבע על השיקים, חתימה עליה אין חולק. התובע אוחז בשיקים ואחיזתו מקנה לו זכות תביעה על פי השיקים ומעמידה לטובתו את החזקות השונות מדיני השטרות, לרבות חזקת התמורה. לפיכך, הנטל להוכיח שהתובע איננו רשאי להיפרע באמצעות השיקים רובץ לפתחו של הנתבע.

7. לפי גרסת הנתבע, השיקים נמסרו למדר כנגד התחייבות מדר לבצע עבודות חשמל, מדר הפר התחייבותו ואף התחייב להשיב את השיקים לתובע, שלכן יש כשלון תמורה מלא והוא פטור מפירעון השיקים. להלן אשר התברר נוכח טענה זו:

א. הנתבע לא הציג כל ראיה למערכת היחסים לה הוא טוען, זו שבינו לבין מדר. הנתבע טוען כי השיקים נמסרו למדר כנגד התחייבות לביצוע עבודות חשמל בבית משפחת פרץ במושב נחושה, אולם לא הציג כל חוזה שנכרת בינו לבין מדר או בינו לבין משפחת פרץ ומתייחסים לאותן עבודות. הנתבע גם לא הציג ראיות אחרות לאותה עסקה, כגון תשלומים שקבל בגין אותן עבודות, תשלומים ששלם למי שבצע את העבודות במקום מדר וכיו"ב.

ב. הנתבע לא הביא פירוט לאותה מערכת עסקית לה טען ביחסיו עם מדר. הנתבע איננו מפרט מתי כרת עם מדר את העסקה לה הוא טוען, מתי מסר את השיקים, מתי אמור היה מדר לבצע את העבודות, אילו עבודות אמור היה מדר לבצע, מתי בדיוק נודע לו שמדר איננו מבצע את העבודות וכיו"ב.

ג. גרסתו של הנתבע איננה מתיישבת עם העובדה שהשיקים חוללו בשל העדר כיסוי. לפי גרסת הנתבע, ידע הוא על הפרת התחייבות מדר עוד בדצמבר 2010. השיקים משוכים לחדש ינואר 2011 ועובדה היא שלא חוללו בשל הוראת ביטול אלא בשל היעדר כיסוי.

ד. בגרסתו של הנתבע נתגלו סתירות. בתצהירו טוען הנתבע כי מדר לא בצע כל עבודות ואילו בעדותו ביום 18.9.11 טען שמדר לא השלים את העבודות. בעדות הנתבע ביום 6.6.11 הוא טען שכלל איננו מכיר את התובע ופגש בו לראשונה "לפני שבוע" ואילו בעדותו מיום 18.9.11 טען שבעצם פגש את התובע וקבל ממנו כספים ביום 12.10.10. סתירות אלו אינן מאפשרות מתן אמון בגרסת הנתבע.

8. כאשר הנתבע מוסר גרסה שאיננה מפורטת, כאשר הנתבע לא מציג כל ראיה לתמיכה בגרסתו, כאשר הגרסה איננה מתיישבת עם אופן חילול השיקים וכאשר בגרסת הנתבע מתגלות סתירות המקעקעות את אמינותו - המסקנה המתבקשת הינה שהנתבע לא הוכיח את טענתו ולא הוכיח כשלון תמורה ביחסיו עם מדר, הצד הקרוב לעסקת משיכת השיקים לגרסתו.

9. במצב זה אין כל צורך בבדיקת מעמדו של התובע. התובע איננו אוחז כשורה, שהרי הודה כי השלים את שמו כנפרע ומשמע קבל את השיקים כשהם אינם שלמים ותקינים על פי מראם. מאידך, התובע אוחז בשיקים ואחיזה זו כשלעצמה מספיקה לביסוס העילה השטרית. הנתבע לא הוכיח כל טענת הגנה אפשרית נגד התביעה ודי בכך כדי לקבלה.

10. לא מצאתי ממש בטענות בדבר אי זימונו של מדר לעדות, כאשר שני הצדדים מסכימים כי זה הסתבך ונעלם. לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדים.

11. אשר על כן אני דוחה את התנגדות הנתבע, מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לפרוע את השיקים במלואם. הנתבע יישא בהוצאות התובע בגין הליך זה בסך של 2,500 ₪ אשר יתווספו לחוב הנקוב בתיק ההוצאה לפועל.

התובע רשאי להמשיך בהליכים בתיק הוצל"פ 01-33370-11-5.

ניתן היום, ל' כסלו תשע"ב, 26 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עופר אסוס
נתבע: ישעיה מרדכי רוזנפלד
שופט :
עורכי דין: