ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורגד אילן נגד מגדל חברה לבטוח :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 011758/08

בש"א 172611/08

בפני:

כבוד השופט יחזקאל הראל

תאריך:

24/10/2008

]

בעניין:

אילן אורגד

ע"י ב"כ עוה"ד

א. אלבינצר ואח'

התובע

נ ג ד

מגדל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

ע. מוקדי ואח'

הנתבעת

החלטה

בפניי בקשה מטעם הנתבעת להורות לתובע להמציא תצהיר גילוי מסמכים, לאפשר עיון במסמכים ולהשיב על שאלון.

לטענת הנתבעת, חלק מן המסמכים המבוקשים ובמיוחד המסמכים אשר עמדו בפני המומחים הרפואיים מטעם התובע נחוצים למומחים מטעם הנתבעת לצורך עריכת חוות דעת מטעמה.

התובע מתנגד לבקשה. לטענתו, למסמכים המבוקשים כמו גם לשאלון אין רלוונטיות לתביעה נשוא הבקשה שהינה תביעה לתשלום תגמולי ביטוח.

עוד טוען התובע כי השאלון אשר הופנה אליו הינו "שאלון מדף" הכולל עשרות שאלות בלתי רלוונטיות לתביעה לתשלום תגמולי ביטוח.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לבקשה הנני מורה כדלקמן:

התובע יפעל בהתאם להחלטתי מיום 7.5.08 וימציא לנתבעת תצהיר גילוי מסמכים ועיון בהם תוך 30 יום ממועד קבלת החלטתי.

כמו כן ימציא התובע לנתבעת בתוך המועד האמור טופס ויתור על סודיות רפואית אשר הנתבעת יכולה לעשות בו שימוש וכן את המסמכים הרפואיים אשר עמדו בפני המומחים מטעמו לשם הכנת חוות דעתם.

באשר למסמכי המל"ל הקשורים לתאונה מיום 15.5.05 ולמסמכים הקשורים לתביעה כנגד מבטחת השימוש ברכב, מצאתי כי מסמכים אלה הכוללים, מטבע הדברים, התייחסות לשאלת כושרו של התובע לעבודה, הינם רלוונטיים לתביעה נשוא הבקשה ומשכך על התובע לאפשר לנתבעת עיון והעתקה של מסמכים אלה.

באשר לתלושי השכר, טפסי 106 ו/או דיווחים למס הכנסה, מסמכים אלה המעידים על כושר השתכרותו של התובע רלוונטיים לתביעת התובע לתגמולים בגין אי כושר עבודה ומשכך על התובע להמציאם לנתבעת.

באשר לפוליסות ביטוח חיים אשר היו בתוקף בשנת 2005, פוליסות נוספות, באם קיימות, הן רלוונטיות לצורך בחינת שאלת תקרת התשלום ומשכך על התובע להמציא מסמכים אלה לנתבעת, ככל שקיימות פוליסות נוספות.

באשר לשאלון אשר הועבר לתובע, אמנם נקבע בפסיקה כי הליך השאלונים לא נועד להטריד את בעלי הדין בשאלות שונות אשר אינן רלוונטיות לבירור הענייני של התובענה, אולם בעניינינו מדובר בשאלון בהיקף סביר המכיל שאלות אשר מרביתן רלוונטיות לבירור התביעה ומשכך על התובע להשיב על השאלון בתוך 45 יום ממועד קבלת החלטתי.

יחד עם זאת, רשאי התובע להמציא לנתבעת עותק השאלון ותשובותיו לשאלון שנענה , אם נענה, בתביעתו כנגד מבטחת השימוש ברכב וכן להשיב לשאלות בנושאים שנשאלו ע"י הנתבעת ולא נשאלו בשאלון עליו השיב, אם וככל שקיימים הבדלים.

המזכירות תשלח לצדדים העתק החלטתי זו.

ניתנה היום 24 באוקטובר, 2008 (כ"ה בתשרי תשס"ט) בהעדר הצדדים

________________

יחזקאל הראל , שופט