ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שאול ויסמן נגד שי גולדשטיין ואח' :

שאול ויסמן

נ ג ד

שי גולדשטיין ואח'

בבית המשפט העליון

כבוד השופטת מ' נאור

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ב-ת.א. 41344-12-09 מיום 13.9.2011 שניתנה על ידי כבוד השופטת ר' רונן

 

בשם המבקש - עו"ד שגית צוברי

החלטה

 

1. לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ב-ת"א 41344-12-09 מיום 13.9.2011 שניתנה על ידי כבוד השופטת ר' רונן בה נקבע כי אין להתיר למבקש להגיש חוות דעת מומחה משלימה מטעמו משום שהמועדים לכך חלפו.

2. המבקש מפרט בבקשתו את השתלשלות העניינים וההליכים השונים בין הצדדים. אבקש להתייחס רק לאותם עניינים הרלוונטיים לצורך הכרעה בבקשה הנוכחית. על פי הנטען בבקשה, ביום 5.1.2010 הוגשה נגד המבקש תביעה על ידי המשיבים המייחסת לו נזקים שונים שנגרמו להם בעקבות עיכוב בניית בניין בתל אביב, עיכוב שלטענתם נעוץ בהתנהלותו של המבקש.

3. במסגרת ניהול התביעה, הורה בית המשפט המחוזי על הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם המבקש עד ליום 4.9.2011. המבקש עתר להגשתה של חוות דעת שמאית, כתשובה לחוות הדעת השמאית מטעם המשיבים, בנוסף להגשת תצהיר עדות ראשית. בנוסף, עתר המבקש לדחיית מועד הגשת חוות הדעת. לטענתו, הארכת המועד נדרשת בשל מורכבותם ומספרם הרב של המסמכים אותם נדרש השמאי ללמוד ולנתח ובשים לב לכך שבמהלך חודש אוגוסט חלק גדול מן הרשויות שהו בפגרה, דבר שעיכב ואף מנע קבלת מידע ומסמכים נחוצים לחוות הדעת. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה ונקבע כי חוות הדעת השמאית תוגש בסמוך למועד שנקבע לקדם משפט, קרי, ליום ה-13.9.2011.

4. המבקש טוען כי חוות הדעת השמאית הוגשה בישיבת קדם המשפט האמורה. ואולם, לנוכח מורכבות חוות הדעת, טוען המבקש כי לא עלה בידי השמאים, חרף מאמציהם, להשלים את חוות הדעת באופן שתכלול גם עריכת תחשיבים מתאימים (שלא נכללו בחוות הדעת שהוגשה). לפיכך, בישיבת קדם המשפט עתר המבקש לארכה נוספת של מספר ימים להגשת חוות דעת משלימה. המבקש אף צירף את מכתבו של השמאי (ראו: נספח ז' לבקשה) בה נכתב כי לאור מורכבות העניין והשלמת חוות הדעת באופן ראוי ומקצועי נדרשת תקופה נוספת של 20 ימים. המשיבים התנגדו לבקשה.

5. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה בקובעו כי המועד להגשת חוות הדעת חלף. על החלטה זו משיג המבקש בהליך שלפניי.

6. המבקש טוען כי הגשת חוות הדעת המשלימה חיונית ביותר להגנתו, במיוחד לאור חוות הדעת שהוגשה מטעם המשיבים. לפיכך, נטען כי שגה בית המשפט המחוזי בהחלטתו שכן משמעותה "פגיעה ממשית בזכויותיו המהותיות של המבקש להוכיח ולבסס הגנתו". נטען, כי בית המשפט העדיף את שיקולי הפרוצדורה על פני שיקולי מהות, וכי ללא חוות הדעת המשלימה לא ניתן יהיה להגיע לחקר האמת ולבירור אמיתי של המחלוקת שכן מדובר בעניין שבמומחיות. עוד טוען המבקש, כי למשיבים לא ייגרם כל נזק במתן אורכה להגשת חוות הדעת. בנוסף, נטען כי ניתן למצוא בפסיקה קביעות לפיהן בית המשפט אינו חוסם הגשת ראיות אף בשלבים מתקדמים ומאוחרים של הדיון ובלבד שבפני בית המשפט תובא התמונה הכוללת ופסק הדין יינתן על בסיס מלוא העובדות הרלוונטיות. לבסוף, נטען כי החלטתו של בית המשפט ניתנה מבלי שניתן כל נימוק לדחיית הבקשה.

7. לאחר שעיינתי בבקשה הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות אף מבלי לקבל את תגובת המשיבים. כידוע, לבית המשפט המחוזי מסור שיקול דעת רחב להחליט כיצד יברר את המחלוקת שבפניו, מבחינת סדרי הדיון ומהלך שמיעת הראיות. ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בשיקול דעתו של בית המשפט והחלטותיו בעניינים אלה, אלא במקרים חריגים, אשר המקרה שלפנינו אינו נמנה עליהם (ראו: רע"א 211/11 גד כימיקלים בע"מ נ' BIP Chemicals Ltd, בפסקה 7 (טרם פורסם, 2.2.2011); רע"א 3638/09 עיריית הרצליה נ' מרינה הרצליה שותפות מוגבלת, בפסקה 4 (טרם פורסם, 1.6.2009)). עלינו לזכור כי מהבקשה עולה כי המועד להגשת חוות הדעת הוארך כבר פעם אחת על ידי בית המשפט וכעת עותר המבקש להארכת מועד נוספת. מעבר לכך, המבקש עצמו טוען כי בית המשפט רשאי להיזקק לראיות נוספות גם בשלבים מתקדמים של הדיון, לפיכך, חזקה על בית המשפט המחוזי כי במקום בו יימצא כי נדרשות ראיות או חוות דעת נוספות לצורך בירור המחלוקת, הוא יורה לצדדים לפעול בהתאם. לא מן הנמנע להזכיר כי מצויים אנו בהליך ביניים, וטענותיו של המבקש בעניין חוות הדעת שמורות לו לעתיד לבוא, אם וכאשר יוגש ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

8. בשולי הדברים יש לדחות את טענת המבקש לפיה החלטת בית המשפט ניתנה ללא כל נימוק. בית המשפט הסביר בהחלטתו כי הוא אינו נעתר להגשת חוות הדעת המשלימה "משום שהמועדים לכך חלפו". אכן מדובר בהנמקה קצרה, אך גם הנמקה קצרה ותמציתית הינה הנמקה מספקת בנסיבות המקרה.

9. אשר על כן, הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏‏‏כ"ט כסלו, תשע"ב (25.12.2011).


מעורבים
תובע: שאול ויסמן
נתבע: שי גולדשטיין ואח'
שופט :
עורכי דין: