ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחמים צבי בראשי נגד המוסד לביטוח לאומי סניף ירושלים :

רחמים צבי בראשי

עו"ד נאוה מזרחי

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי סניף ירושלים

עו"ד ארז בן דוד

בית דין אזורי לעבודה בירושלים

כב' השופטת יפה שטיין

פסק דין

1. בפני ערעור על קביעתה של הוועדה הרפואית לעררים מיום 9.2.10 (להלן: "הוועדה הרפואית"), אשר התכנסה בעקבות פסק דין של בית דין זה מיום 13.12.09 בתיק ב"ל 11160/09 בראשי רחמים - המוסד לביטוח לאומי (להלן: "פסק הדין").

2. המערער נפגע ביום 28.12.1998, בהיותו נהג מונית, עת הותקף ע"י נוסע. האירוע הוכר כתאונת עבודה. הועדה רפואית קבעה למערער נכות נפשית בשיעור 10%.

3. בפסק הדין מיום 13.12.09 הנ"ל, בית הדין הורה על השבת עניינו של המערער לוועדה על מנת שזו תדון בעניינים הבאים:

א. הוועדה תשקול בשנית עניין הקשר הסיבתי בין התאונה לפגימה בגב וזאת בשים לב למסמכים הבאים: תעודת חדר מיון מיום 28.12.98, תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה מיום 15.3.99 שם מצוינות תלונות אודות פגיעה בגב. המערער יהיה רשאי להציג מסמכים נוספים הקודמים למועד הוועדה.

ב. הוועדה תיתן דעתה לחוות דעתו של ד"ר פרל אליעזר שמונה כמומחה מטעם בית הדין בדבר אבחנה של PTSDותבחן בשנית מסקנתה בעניין הנפשי. שימת לב הוועדה כי בית הדין האזורי לעבודה אימץ את אבחנת המומחה. כמו כן תיתן הוועדה דעתה לתלונות המערער בעניין הנפשי כפי שפורטו בפניה.

ג. הוועדה תתייחס למסמך מיום 10.11.99 מאת ד"ר גדליה שטרן ולממצאיה הרפואיים ותנמק בצורה ברורה ומפורטת מדוע לא מגיעים למערער אחוזי נכות בפה ולסת. שימת לב הוועדה לשנים שהוכרו ואם יש להכיר בפגיעות נוספות.

4. לטענת המערער, בהחלטת הוועדה נפלו פגמים ויש להחזיר את התיק לדיון בוועדה בהרכב שונה. טענותיו העיקריות של המערער הינן כדלהלן:

א. הוועדה התעלמה מהוראות פסק הדין;

ב. הוועדה לא התייחסה למסמכים הרפואיים כפי שהורה לה בית הדין; כמו כן, הוועדה לא שקלה הפעלת תקנה 15;

5. המשיב התנגד לעמדת המערער, מן הנימוקים העיקריים הבאים:

א. הוועדה קיימה את כל הוראות שבפסק הדין, יחד עם זאת ונוכח התעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה, המשיב מסכים להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שזו תשקול בשנית עניין הקשר הסיבתי בין התאונה לפגימה בגב;

ב. הוועדה התייחסה לחוות הדעת של ד"ר פרל, וקבעה את נכותו הנפשית של המערער על פי אמות המידה שנקבעו בפסיקה;

ג. הוועדה התייחסה למסמך של ד"ר גדליה שטרן במסגרת הייעוץ בתחום הפה ולסת כמצוות פסק הדין וקבעה כי למערער דלקת בשיניים שאין בגינה נכות;

6. ביום 27.11.2011 נערך דיון מוקדם בפני כב' הרשם כאמל אבו קאעוד והצדדים טענו את טענותיהם בעל פה. פסק הדין ניתן בהסתמך על הטענות שנרשמו והחומר בתיק.

הכרעה

7. החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח לאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995.

8. במסגרת סמכותו של בית הדין לדון ב"שאלה משפטית" בלבד בוחן בית הדין האם טעתה הועדה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, שקלה שיקולים זרים, או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד- המל"ל, פד"ע לד 213).

9. הלכה פסוקה היא, כי משהוחזר עניינו של המערער על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (דב"ע נא 29-0 מנחם פרנקל - המל"ל פד"ע כד 160).

10. לאחר עיון בטענות הצדדים, לא מצאתי כי נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה, המצדיקה את התערבות בית הדין, למעט ביישום הפסקה הראשונה של פסק הדין בשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לפגימה בגב.

11. הוועדה קבעה כי אין כל תלונה על פגיעה בגב, ואכן מעיון בתעודת חדר המיון מיום 28.12.98 לא נמצאה תלונה כזו. אולם, מקריאת התעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה מיום 15.3.99 עולה כי מצויה תלונה בקשר לפגיעה בגב. על כן יש להשיב את עניינו של המערער לוועדה בעניין זה בלבד.

12. באשר לפסקה השנייה של פסק הדין: הוועדה עיינה בתעודה הרפואית של ד"ר פרל אליעזר וניתחה אותה. לדבריה ד"ר פרל תיאר את נסיבות האירוע, תלונות המערער ולא המליץ על גובה הנכות. בכך למעשה קובעת הוועדה כי אין בתעודה הרפואית כדי להשפיע על קביעתה.

13. הוועדה בדקה את המערער, קבעה את ממצאיה כאמור בפרוטוקול, והוסיפה כי המערער לא חזר לעבודה ואינו מסוגל לנהוג באופן רציף, ולכן נכותו מתאימה לסעיף 34 ב'. המדובר בהחלטה סבירה, אשר נתקבלה במסגרת שיקול דעתה הרפואי של הוועדה, ובהעדר טעות משפטית גלויה לעין, בית הדין אינו מוסמך להתערב בה.

14. באשר לפסקה השלישית של פסק הדין: הוועדה ציינה כי עיינה במכתבו של ד"ר גדליה שטרן מיום 10.11.99 וקבעה כי התובע סובל מדלקת כרונית של מספר שיניים ועל כן אין נכות. בכך הוועדה קיימה את הוראות פסק הדין לעניין זה.

15. לעניין החזרת התיק להרכב אחר: כבר נקבע בפסיקה כי "דרך המלך בה הולכים בתי הדין לעבודה כל אימת שעניינו של מבוטח מוחזר לועדה הרפואית, היא החזרת העניין לאותה ועדה שבדקה את המבוטח. רק במקרים נדירים, שעה שהרכב הועדה אינו נאות, או שקיים חשש של ממש שהועדה תהיה נעולה על החלטתה הקודמת, מועבר העניין לועדה בהרכב אחר" (דב"ע לב/28-0 בוסקילה -המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יב 166). נסיבות המקרה שלפנינו אינן מצדיקות השבת עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר.

16. בנסיבות העניין, הערעור מתקבל באופן חלקי. עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שזו תשקול בשנית עניין הקשר הסיבתי בין התאונה לפגימה בגב וזאת בשים לב לתעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה מיום 15.3.99. ככל שהוועדה תקבע אחוזי נכות בגין הפגימה בגב, הרי שיהא עליה לשקול הפעלת תקנה 15.

הואיל והמערער מיוצג על ידי הלשכה לסיוע משפטי, אין צו להוצאות. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פס"ד זה לידי הצד המבקש לערער.

ניתן היום, כ' כסלו תשע"ב, 16 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רחמים צבי בראשי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי סניף ירושלים
שופט :
עורכי דין: