ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל ספרני נגד אלברט אזולאי :

מיכאל ספרני

נ ג ד

אלברט אזולאי

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות באילת

כב' השופט יואל עדן

פסק דין

1. עניינה של התובענה בנזקים אשר נגרמו לאופניים וציוד רכיבה של התובע, כתוצאה מתאונת דרכים בה היו מעורבים התובע שרכב על אופניו והנתבע אשר נהג במונית.

2. אין מחלוקת בין הצדדים כי בתאריך 19.08.2010 בצומת באילת, כאשר התובע רוכב על אופניו וממשיך בנסיעתו קדימה בצומת וכאשר הנתבע נוהג במוניתו, בכיוון הנגדי לכיוון נסיעת התובע, פנה שמאלה ארעה תאונה, באופן שהתובע רכוב על אופניו, פגע בדלת הימנית הקדמית של המונית.

שעת התאונה היתה לטענת התובע 05:30 ולטענת הנתבע 05:20.

התובע טוען כי הצומת היה מואר בעמודי התאורה.

3. לטענת התובע, הנתבע נכנס לצומת ופנה שמאלה ללא עצירה וללא מתן זכות קדימה לאופניים והאחריות לתאונה לטענתו, מוטלת על הנתבע.

התובע עותר לחיוב הנתבע בסך 11,230 ₪ המורכבים מסכום הנזקים לאופניים ולציוד נלווה כאמור בחוות דעת שמאית אשר הגיש ושכ"ט השמאי.

4. הנתבע טוען כי לא היתה כל רשלנות או אחריות מצידו לקרות האירוע כאמור וכי הוא נהג באופן סביר ולא התרשל. נטען כי לתובע לא היה פנס קדמי או תאורה אחרת מתאימה, על מנת שהנתבע יוכל להבחין בו ובנוסף נטען כי התובע ברשלנותו אף לבש בגדים כהים, אשר לא איפשרו לנתבע להבחין בו. נטען כי התובע רכב על אופניו בניגוד לתקנה 132 לתקנות התעבורה אשר סעיף (1) במסגרתה מחייב פנס מלפנים.

אין מחלוקת כי התובע רכב על אופניו ללא פנס כאמור.

הנתבע מוסיף כי עצר בצומת ופנה שמאלה ורק לקראת סיום הפניה חש לפתע בחבטה מצד ימין של רכבו אשר אז פגע בו רוכב האופניים.

5. העידו בפניי הצדדים ובנוסף, עד תביעה מר שביט אשר נסע ברכב אחרי האופניים ועד הגנה מר פלג אשר הינו בוחן תנועה במשטרה ובחן מקרה זה. כמו כן הוגשו תמונות של הצומת (ת/2 - ת/6).

6. על פי עדות התובע, אחריו נסע רכב עם פנסים דולקים, התאורה בצומת היתה דולקת וכאשר הוא הגיע לצומת, הנתבע החליט לבצע לפתע פניה. לטענתו, הנתבע היה חייב לעצור על מנת לתת לרכב אשר מאחוריי האופניים לעבור.

עד התביעה מעיד כי נסע במועד התאונה כ-30 מ' מאחורי האופניים, הוא ראה את הרכב המגיע ממזרח [המונית]. העד אינו יכול לומר שהנתבע עצר עצירה מוחלטת, אך מוסיף שהיתה התמהמהות, ועוד הוא מוסיף כי הצומת מואר וכל הרחוב היה מואר, הוא זיהה כי הנתבע פונה וראה גם את התובע נכנס לצומת ואז ארעה ההתנגשות.

7. הנתבע הדגיש את מחוייבות התובע לנסוע עם פנס חזית ואמר כי בוודאות אילו לתובע היה פנס חזית "לא היינו עומדים פה היום", ומוסיף כי התובע הינו רוכב מקצועי המכיר את התקנה.

8. עד ההגנה מר פלג הינו בוחן תנועה במשטרת ישראל. לדבריו לא נפתח תיק חקירה אלא רק ניתנו אישורים לביה"ח ולניתוח ובזה הסתיים הטיפול. העד מעיד כי במקרה זה "היתה קצת בעייתיות", כי בוצעה עבירה של נהג המונית של אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול, אך האופניים, מכיוון שהיו ללא פנס חזית, אינם עונים, לטענתו של העד, להגדרה של רכב ולכן עבירת נהג המונית התבטלה, כך על פי עדותו.

העד מוסיף כי לא היה נכון למצות את הדין בהליך הפלילי עם מי מהצדדים וכי המסקנה היא שנהג המונית לא יכול להבחין ברוכב האופניים בזמן תאורה, באופניים שמגיעים ללא תאורה ממול וזו מסקנתו ביחס לאירוע זה. נטען כי הואיל ורוכב האופניים הינו ללא פנס, הרי שהוא נבלע על רקע האורות של הרכב אשר נסע אחריו. נטען כי אם רכב נוסע אחרי האופניים הרי שהוא מאיר את גבו של הרוכב אך מסתיר למי שממול, וקיימות תאונות אופנועים רבות בסיטואציה דומה.

מסקנותיו כבוחן תאונות דרכים הן שהאופניים נבלעות באור של הרכב שמאחור, וזאת על סמך תאונות אופנועים, ומוסיף כי קיימת בעיה גם עם פנס דולק.

לסיכום מעיד העד אשר הינו כאמור בוחן תנועה: "יכול להיות שגם אם היה לו פנס נהג המונית לא היה רואה אותו. אם היה בידי, הייתי מחייב את הרוכבים על שניים ללבוש אפוד זוהר בזמן תאורה".

9. לאחר ששמעתי את הצדדים, שקלתי את נסיבות התאונה, עיינתי בתמונות ונתתי דעתי לעדויות, לרבות עדות בוחן התנועה, באתי למסקנה כי האשם בתאונה מוטל על שני הצדדים, ובשאלת חלוקת האחריות בין הצדדים אני מוצא כי יש לחלק את האחריות ביניהם באופן שווה. מכאן שעל הנתבע לשלם לתובע מחצית מהנזקים אשר נגרמו לו כתוצאה מהתאונה.

10. אין חולק כי הואיל והמונית פנתה שמאלה ובכך חצתה את נתיב נסיעת האופניים, אשר היה ישר וקדימה, הרי שהיה על המונית ליתן זכות קדימה לאופניים.

זו נקודת המוצא הבסיסית לבחינת הסיטואציה אשר בפניי.

מדובר, על פי התמונות, בכביש אשר בו שני נתיבים לכל כיוון ובין כל שני נתיבים אי תנועה בנוי, מדובר בצומת Tופניית המונית הינה מהכביש הראשי אל כביש המתחבר אליו.

נתון זה חשוב לטעמי לבחינת טענת בוחן התנועה על כי האופניים נבלעות באור הפנסים של הרכב אשר נסע אחריהם.

יתכן ואכן אור הפנסים שמאחור הקשה במידה מסויימת על האפשרות לראות את האופניים, אולם קיים קושי, לטעמי, לקבוע כי בנסיבות האמורות אכן האופניים נבלעו לגמרי כך שנהג המונית לא יכול היה לראותם.

בשים לב לכך שמדובר בכביש הכולל שני מסלולים לכל צד ובנוסף שטח הפרדה בנוי, הרי שהגעת המונית הינה מנתיב אשר נמצא בצידו השני של הכביש ומכאן שאורות אותו רכב מאחורי האופניים אינם בדיוק ממול למונית, לאור רוחב הכביש ולאור אי התנועה הבנוי.

זאת ועוד, על פי התמונות קיימים עמודי תאורה לאורך הכביש וגם בצמוד לצומת והתובע העיד כי התאורה בצומת היתה דולקת.

מצב דברים זה יש בו לחזק את ההערכה כי עם יותר זהירות ותשומת לב היה יכול נהג המונית לראות את האופניים מגיעים.

11. מנגד, אין חולק כי התובע רכב על אופניו ללא פנס קדמי בניגוד לחובתו לעשות כן. כך גם אין חולק כי בגדי התובע היו כהים, ושילוב של שניים אלו יש בהם כדי להטיל אחריות לקרות התאונה גם על התובע, אף שזכות הקדימה נתונה היתה לו.

12. אשר לנזקים המפורטים בחוו"ד השמאי ואשר ניתן לראותם בתמונות הצבעוניות אשר הוגשו (ת/1) - אין בפניי חוו"ד נגדית או כל ראיה אשר יהיה בה כדי לשלול את הערכת השמאי.

יחד עם זאת, השמאי בחן נזקים מסויימים כמפורט בסעיף אומדן הנזק בחוו"ד ואמד אותם בסך 7,443 ₪, ואילו נזקים נוספים נטענים לשעון ולמשקפי שמש רכיבה נכתב בחווה"ד כי אלה לא הוצגו בפני השמאי, ולכן הוא מתייחס לעלותם באומדן הנזק בנפרד. לאור האמור יש לקבוע כי לא הוכח בפניי הנזק הנוסף לשני הרכיבים האמורים.

לפיכך, בסיס הנזק לפיצוי הינו 7,443 ₪ בתוספת 800 ₪ בגין תשלום לשמאי.

על הנתבע לשאת במחצית מנזק זה לאור האמור לעיל.

הגם שהתובע מאשר כי לא ביצע את מרבית התיקונים והרכישות, אין בכך כדי לגרוע מעצם קרות הנזק אשר הוכח בפניי.

13. אשר על כן, אני פוסק כי הנתבע ישלם לתובע סך 4,121.50 ₪ בתוך 30 יום מהיום.

ככל שלא ישולם סך זה במלואו ובמועדו - יישא הוא בהפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

פסק הדין יישלח לצדדים בדואר רשום.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 יום.

ניתן היום, כ' כסלו תשע"ב, 16 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכאל ספרני
נתבע: אלברט אזולאי
שופט :
עורכי דין: