ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים אייל יעיש נגד כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום :

פש"ר (באר-שבע) 28093-12-11

1. חיים אייל יעיש

2. יעיש סימונה

נ ג ד

1.כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום

2.איתן יוגב (מנהל מיוחד)

בית המשפט המחוזי בבאר-שבע

 

כב' השופטת יעל רז-לוי

צו כינוס

לאחר שעיינתי בבקשת החייבים ובנספחיה ובתגובת הכונס הרשמי, אני מורה כלדקמן:

א. ניתן צו לכינוס נכסי החייבים.

ב. כונס הנכסים הרשמי מתמנה ככונס נכסי החייבים.

ג. בהתאם לאמור בהודעת הכונס הרשמי, עו"ד איתן יוגב מתמנה כמנהל מיוחד לנכסי החייבים לפי סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם - 1980 (להלן:"פקודת פשיטת הרגל").

ד. יציאתם של החייבים מן הארץ מעוכבת עד למתן החלטה בבקשה להכריזם כפושטי רגל. החייבים יפקידו את דרכונם בידי הכונס הרשמי בתוך 7 ימים.

ה. על החייבים לבצע את הפעולות הבאות:

1. להתייצב בפני המנהל המיוחד במשרדו בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה.

2. לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו סך של 1,200 ₪ הדדי החל מהיום. סכום זה יהיה צמוד למדד החל מהיום וישולם מידי חודש בחודשו, לא יאוחר מהיום העשירי בכל חודש.

3. להגיש למנהל המיוחד תוך 10 ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיהם בשלושה עותקים.

4. להגיש למנהל המיוחד דו"ח חודשי על הכנסותיהם ועל הוצאותיהם על פי הטפסים שימסרו להם על ידי הכונס הרשמי ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי.

5. לצרף לדוחותיהם החודשיים, כאמור בסעיף 4 לעיל, אישור הכונס הרשמי המעיד על ביצוע התשלום החודשי, כאמור בסעיף 2 לעיל.

6. לשלוח עותק מצו זה לכל הנושים, אותם מנו בבקשתם להכריז עליהם כפושטי רגל, וזאת תוך 10 ימים מיום קבלת הצו. אישור בדבר משלוח בדואר רשום יועבר לכונס הרשמי/ למנהל המיוחד.

ו. ניתן בזאת צו לעיכוב הליכים לפי סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם - 1980. (להלן: "פקודת פשיטת הרגל").

ז. אני מטילה על החייבים את ההגבלות לפי סעיף 42 א' לפקודת פשיטת הרגל.

ח. ככל שהוטלה על החייבים הגבלה מלהחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה על פי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז- 1967, תבוטל הגבלה זו בכל אחד מתיקי ההוצאה לפועל שבמסגרת הוטלה.

ט. הדיון בבקשת החייבים להכרזתם כפושטי רגל יתקיים ביום 28.10.12 בשעה 10:00.

י. נושה המבקש להתנגד להכרזת החייבים כפושטי רגל, ימסור התנגדותו בכתב לתיק בית המשפט עם העתק לכונס הרשמי לפחות 60 יום טרם המועד הקבוע לדיון.

יא. עד 30 יום קודם למועד שנקבע לדיון, יודיע הכונס הרשמי עמדתו ביחס לאפשרות כי החייבים יוכרזו כפושטי רגל, בדיון ללא נוכחות הצדדים.


מעורבים
תובע: חיים אייל יעיש
נתבע: כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום
שופט :
עורכי דין: