ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן שפריר נגד גיל גרינבוים :

דן שפריר

נ ג ד

גיל גרינבוים

בית משפט השלום בחדרה

כב' השופטת הדסה אסיף

פסק דין

רקע

בפניי ערעור על החלטת כב' הרשם רומי מיום 12.06.11, לפיה ניתנה למשיב רשות להתגונן מפני התובענה שהגיש נגדו המבקש במסגרת ת"א 28327-09-10.

לטענת המבקש, טעה כב' הרשם בכך שנתן למשיב רשות להתגונן, מאחר והתובענה הנה לתשלום סכום קצוב שמקורו במסמך בכתב מיום 04.01.03 שאושר בחתימת המשיב. לטענתו, מסמך זה מפרט את ההתחשבנות הכספית בין הצדדים ביחס לכספים שהוחזקו בידי המבקש באותה עת, כמו גם את גובה שכר הטרחה שחב בו המשיב כלפי המבקש (להלן: "מסמך התחשבנות").

לטענת המבקש, לא שלח המשיב כל הודעה לביטול חתימתו על מסמך ההתחשבנות, ובבית המשפט אף הודה המשיב כי המבקש ייצג אותו בתיקים רבים. לטענת המבקש, לא נכנס המשיב לפרטי הגנתו, לא התייחס בבקשת הרשות להתגונן לעניינים רבים המופיעים במסמך ההתחשבנות וכלל לא ניתן להבין מבקשת הרשות להתגונן מה טענתו של המשיב - ולכן גם מן הטעמים הללו לא היה מקום ליתן לו רשות להתגונן.

המשיב הגיש תשובה לערעור, אך לא הגיש עיקרי טיעון ואף לא התייצב לדיון.

למרות זאת, ולאחר שעיינתי בעיקרי הטיעון של המבקש ובתשובה שהגיש המשיב, דין הערעור להידחות.

דיון והכרעה

כתב התביעה כנגד המשיב הוגש בסדר דין מקוצר, לתשלום חוב שכר טרחה בגין שירותים משפטיים שקיבל המשיב מהמבקש בכמה עניינים.

התביעה נסמכת על מסמך ההתחשבנות, שכותרתו "התחשבנות גיל גרינבוים 4.1.2003". מהמסמך עצמו עולה, שיש סכומים עתידיים נכבדים לזכות המשיב ("לזכות גילי עתידי", ראה עמ' 2 למסמך).

בנוסף, כפי שמודה המבקש, רשם המשיב על גבי המסמך "בכפוף לבדיקה של 250,000 ₪".

לא זו אף זו, קיים מסמך התחשבנות שני בין הצדדים, מיום 28.10.03, ובו פירוט שונה של סכומים, כאשר השורה התחתונה הנה סך של "77,841 ₪ לחובת שפריר" (עמ' 3 לנספח ב' לתשובת המשיב).

מכאן נראה כי אין המדובר ב"התחייבות", כי אם במסמך הנכון לעת חתימתו על-ידי המשיב, אך הכפוף לשינויים עתידיים. נראה גם, כי לא ניתן לפסוק בהסתמך על מסמך "מותנה" זה לבדו, ונדרש בירור עובדתי של חובות המשיב - זאת הן מן הטעמים שקבע הרשם והן מטעמים נוספים. מסקנה זאת מתחזקת, כפי שבצדק קבע כב' הרשם, נוכח קיומם של שני מסמכי-התחשבנות שונים, וכאשר מסמך מאוחר לזה בגינו הוגשה התביעה, מפרט יתרת זכות למשיב.

גם לאור המסמך נשוא התביעה, לא ברור אילו סכומים יש לנכות מהסכומים המפורטים במסמך ההתחשבנות, ולכן לא ניתן לפסוק בגינו מבלי לברר את התחשבנות הצדדים באופן מדויק וסופי.

והשווה: ע"א 734/83 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' שפיר דוידוביץ, פ''ד לח(1) 613.

כידוע, בתביעה המוגשת בסדר דין מקוצר יש ליתן לנתבע רשות להתגונן, כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, מפני התביעה. הגנה כזו יכול שתתבסס גם על טענת קיזוז.

ראה: ע"א 544/81 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ''ד לו(3) 518; ע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה בע"מ נ' Warner Home Video (Ltd) U.K., פ"ד מו(2) 273.

יפים לעניין זה דברי כב' השופט דנציגר:

"בית המשפט יסרב להעניק לנתבע רשות להתגונן רק אם ברור על פניו ונעלה מספק כי אין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו [ע"א 6514/96 חניון המרכבה חולון בע"מ נ' עיריית חולון, פ"ד נב(1) 390, 400 (1999); יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 675 (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995) (להלן - זוסמן)]. החובה המוטלת על הנתבע במסגרת בקשת הרשות להתגונן הינה לאשר את טענתו בתצהיר; משעשה כן, על השופט הדן בבקשה להניח כי טענתו הינה טענת אמת, כך שאם מגלה התצהיר הגנה אפשרית, ולו בדוחק, תינתן לנתבע רשות להתגונן [ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל, פ"ד נט(3) 41, 46 (2004)]. כך הוא אף אם הטענה אותה מעלה הנתבע הינה טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב [ראו: ע"א 1266/91 קרן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ, פ"מ מו(4) 193, 196 (1992); זוסמן, בעמוד 678]. מכאן, שבירור בקשת הרשות להתגונן לא ישמש תחליף לדיון בתביעה גופה והוא לא יכול לבוא במקום משפט בתיק... רק אם התברר לבית המשפט עקב חקירתו של הנתבע על תצהירו כי הגנתו הינה "הגנת בדים", דהיינו כי היא משוללת כל יסוד על פניה ואין לה על מה שתסמוך, לא תינתן רשות להתגונן [ע"א 620/06 חברת טימאט קאופמן סילבר נ' אטלי (לא פורסם, [פורסם בנבו], 18.11.08), פסקה 20; ע"א 594/85 זהבי נ' מגרית בע"מ, פ"ד מב(1) 721, 722 (1988)]".

[הדגשה שלי, ה.א.]

ראה: ע"א 10189/07 עזרא ששון נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (ניתן ביום 15.06.09, פורסם בנבו).

לאור כל זאת, אני מורה על דחיית הערעור.

מאחר שהמשיב לא התייצב ולא הגיש עיקרי טיעון, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תעביר פסק דין זה לצדדים ולכב' הרשם רומי.

ניתן היום, י"ז כסלו תשע"ב, 13 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דן שפריר
נתבע: גיל גרינבוים
שופט :
עורכי דין: