ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צפורה כהן נגד מדינת ישראל :

צפורה כהן

ע"י ב"כ עו"ד רינה רחמני רבינוביץ

נ ג ד

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד רעות נקש

בית דין אזורי לעבודה בתל-אביב-יפו

כב' השופטת רוית צדיק

החלטה

1. עניינה של התביעה שבכותרת הינה הודעת ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים עפ"י החוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד- 1994 (להלן- החוק).

2. במסגרת בקשה זו מבקשת המערערת (להלן- המבקשת) להגיש מסמך רפואי חדש אשר לא עמד בפני הועדה - מאת פרופ' דב אופיר הרופא אשר ניתח את המערערת. המשיבה מתנגדת לבקשה.

נימוקי הבקשה:

3. אחת השאלות המרכזיות בתיק הינה האם כריתת בלוטת התריס בשלמותה אצל המערערת נעשתה בשל הסיכון לפתח סרטן בלוטת התריס בהיותה נפגעת גזזת.

4. ככל שהמבקשת לא היתה בקבוצת סיכון ניתן היה להסתפק בכריתה חלקית.

5. המבקשת פנתה לא מכבר לפרופ' דב אופיר אשר כתב מסמך רפואי חדש, שלא הונח בפני הועדוה בו נרשם כי אילולא המבקשת הוקרנה בילדותה ניתן היה להסתפק בכריתה חלקית של בלוטת התריס.

6. מבוקש לאפשר הגשת המסמך במסגרת הערעור שכן מדובר במסמך חדש חשוב ורלוונטי.

7. גמישותם המיוחדת של סדרי הדין בבתי הדין לעבודה מאפשרת הגשת המסמך.

מנגד טענה המשיבה:

8. החוק קובע כי לועדות רפואיות נתונה הסמכות הבלעדית לקביעת מחלה המנויה בחוק ואחוזי הנכות הניתנים בגין המחלה.

9. סעיף 14(ב) לחוק קובע כי החלטות הועדות ניתנות לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלות משפטיות בלבד.

10. מהאמור עולה כי לא ניתן להעלות בפני בית הדין שאלות שעניינן ברפואה. התערבות בית הדין מותרת רק כאשר נפל פגם מהותי בתקינות הליך החלטת הועדות הרפואיות להבדיל מהתערבות הנוגעת לתוכן ההחלטה.

11. תפקידו של בית הדין תחום להתערבות בהחלטות הועדות הרפואיות בעילות מינהליות בלבד לפיכך מקומם של עניינים ברפואה ובכללם חוות דעת מומחים אינה בסמכות בית הדין.

דיון והכרעה:

12. בע"ע 1159/02 עד 1231/02 סמי ימין נ' מ"י; פאני אזולאי ושמואל אזולאי נ' המרכז הארצי לפיצוי נפגעי גזזת (מיום 20.12.05 [פורסם במאגרים האלקטרונים]) נקבע ע"י ס. הנשיא השופטת א. אוסוסקין ברק (כתוארה אז) כי:

"ועדת המומחים קובעת עובדות. היא לא קובעת ממצאים רפואיים. על כן ברי שלבית הדין סמכות לבחון עדויות וראיות. מעבר לכך במקרים המתאימים כשמדובר בערעורים על ועדות כלשהן רשאי בית הדין לקבל עדויות וראיות חדשות. המטרה היא לרדת לחקר האמת. הדבר נתון לשיקול דעת בית הדין כאשר לנגד עיניו מטרה זו. אין לאמר אם כן שאין לבית הדין סמכות לקבל ראיות חדשות"... ודוק. בית משפט במקרים המתאימים רשאי גם לקבל ראיות חדשות כשהוא דן בערעור על ערכאה דיונית. מעבר לכך עלינו לזכור כי מדובר בערעור על ועדה מעין שיפוטית, ועדת מומחים. לא מדובר בערעור על ערכאה שיפוטית".

13. בענייננו מדובר בבקשה להגשת ראיה חדשה שהינה מסמך הקובע ממצאים רפואיים ואין מדובר בראיה הבאה לחזק טענה עובדתית. בנסיבות אלה ומשבית הדין אינו מוסמך לדון בעניינים שברפואה, אני סבורה כי אין מקום לאפשר הגשת הראיה הנוספת.

זאת ועוד; אמנם המסמך הרפואי לא צורף אך כעולה מהבקשה במסמך נרשם כי הכריתה המלאה הייתה נוכח העובדה שהמבקשת עברה הקרנות בילדותה וכי אלמלא עובדה זו ניתן היה להסתפק בכריתה חלקית. אני סבורה כי טענה זו אין בה להוסיף דבר לענייננו, וזאת מקום שעמדת ההלכה הפסוקה הינה כי אין בסמכותן של הועדות הרפואיות להעניק אחוזי נכות שעה שליקוי המבקשת אינם מנויים ברשימת המחלות המנויות בחוק.

(ראו לעניין זה ע"ע 81/08 כוכבה גדסי נ' מד"י - משרד הבריאות (מיום 29.1.09); ע"ע 55/06 מלכה שחר נ' מד"י - משרד הבריאות מיום 22.6.06; בג"צ 623/06 העמותה לקידום ענייני מוקרני גזזת ואח' נ' ביתה דין הארצי ואח' דינים עליון (40) 1360, 2007).

משלא צוין במסמך של ד"ר אופיר כי הייתה קיימת ודאות לגבי מחלה דהיינו, ודאות למחלה המנויה ברשימת המחלות, וכאשר אין מקום לאור ההלכה הפסוקה להסתפק ב"חשש לממאירות", הרי שהמסמך אותו מבוקש לצרף , אין בו כדי להוסיף דבר לעניין הערעור העומד בפנינו, ואף מטעם זה לא מצאתי להתיר הגשתו.

סוף דבר:

14. לאור האמור ונוכח הטעמים אשר פורטו לעיל ,הבקשה נדחית .

15. המבקשת תגיש תגובה לעמדת המשיבה כאמור בהחלטתי מיום 28.11.11, תוך 7 ימים מהיום.

16. הוצאות הבקשה ישקלו במסגרת פסק הדין הסופי.

לעיוני ביום 24.12.11.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ב, 13 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צפורה כהן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: